missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vrede en verzoening

Amani

Espaces Libres Africains, vzw
zaterdag 10 april 2010 door Webmaster

Een beetje geschiedenis

AMANI is een ontmoetingscentrum dat ook pas toegekomen Afrikanen bijstaat. Het werd gesticht door Pater Karel Stuer, in een huis dat wijlen Pater de Roovere tot zijn beschikking stelde. Het Centrum wordt beheerd door een vzw, "Espaces Libres Africains" genaamd, die officieel werd opgericht in februari 1990. Het Centrum opende zijn deuren op 18 januari 1991.

"Amani" betekent "vrede en verzoening" in het Swahili.

De statuten van de vzw "Espaces Libres Africains" voorzien dat de vzw "Sociëteit van de Missionarissen van Afrika" een zetel heeft in de Raad van Bestuur. Op dit moment is die vertegenwoordiger Pater André Simonart.

Werkzaamheden van het Centrum AMANI

  • Op sociaal en cultureel gebied tracht het Centrum aan Afrikaanse families en jongeren alle mogelijke informatie te verstrekken over de stappen die zij moeten zetten voor hun verblijf, hun studies en werkgelegenheid in België.
  • Het Centrum organiseert inhaalcursussen voor studenten met moeilijkheden en begeleidt studenten die zich voorbereiden op de Centrale examencommissie.
  • Het Centrum runt een voedselbank, een naaiatelier en een bibliotheek.
  • Het stelt zalen ter beschikking van groepen en Afrikaanse zangkoren. Het zangkoor ’Mwinda’, dat gans het land door bekendheid heeft verworven, heeft er zijn thuis.

Het Centrum ontvangt een budget van de Witte Paters van België en heeft ook andere bronnen van inkomen, o.a. giften van weldoeners waaronder verschillende confraters.

Informatie

Het Centrum publiceert een driemaandelijks tijdschrift "AMANI-INFO".

Het pastorale team

Huidige samenstelling van het team: drie Missionarissen van Afrika (PP. Andrew Anab, Jan Lenssen en, halftijds, Hugo Mertens) en een Spiritijn, Pater Saniko Aurélien, afkomstig uit Cameroun. Zij zijn officieel benoemd door het Vicariaat voor Katholieke Gemeenschappen van Buitenlandse Herkomst.

Er bestaat geen Afrikaanse parochie in Brussel. De Afrikanen zijn geïntegreerd in de verschillende parochies. Bij sommige gelegenheden houden zij er nochtans aan op hun eigen manier te vieren, bijvoorbeeld bij een doopsel, huwelijk, overlijden en een einde van de rouw. Dan staat het pastorale team tot hun beschikking en aan kerken is er geen tekort.

Voegen wij er nog aan toe dat onze drie confraters in de Clovislaan wonen. Daar gaan zij dagelijks in de liturgische dienst voor in de publieke kapel Sint-Michiel. Voor een bezoek bij hen, zie "Waar ons te ontmoeten ?"

Coördinaten


Centrum AMANI
Notelaarstraat 322
1040 Brussel

 
Tel.: 02 732 45 23
 
E-mail: centreamani@yahoo.fr

Trefwoorden