missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Gastvrijheid, bezoek, ontmoeting

Feuilles Vertes 04 - 10

Bijvoegsel NUNTIUNCULA – Nr. 661 – April 2010
maandag 12 april 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Van de gastvrijheid (van Abraham) tot het bezoek (van Maria aan Elisabet)

DE ONTMOETING BELEVEN
(Uittreksels uit een document van onze confrater Bernard Ugeux)

Van harte de dialoog aangaan over onze verschilpunten… is een menselijke, spirituele en theologische stap zetten… Er bestaat een nauwe band tussen de gastvrijheid en de menselijkheid dankzij een gemeenschappelijk behoren tot de menselijke familie. “Alle volkeren vormen één enkele gemeenschap; zij hebben één enkele oorsprong… en ook één enkel eindbestemming.” (IIe Vaticaans Conc.)
De gastvrijheid bieden is het bewijs leveren van menselijkheid en de waardigheid van de andere erkennen in concrete gebaren… Er is tijd nodig geweest vooraleer de praktijk van de gastvrijheid ook het respect voor zijn godsdienst zou inhouden… De bedoeling kon soms de bekering zijn. Vandaag erkent men dat men de andere, de vreemdeling, niet zou respecteren, als men abstractie zou maken van zijn godsdienst, want deze maakt deel uit van zijn meest essentiële identiteit.

- De gastvrijheid van Abraham

De eerste bijbelse verwijzing naar de gastvrijheid – Genesis 18, 1-10.

“In deze tien verzen worden heel de schoonheid en heel het mysterie samengevat… de gedurfdheid, de discretie, de edelmoedigheid, de transcendentie ervan…” (Pierre-François de Béthune, osb.)
Het is onmogelijk de Gans Andere te kennen als men de vreemde, de verafgelegen niet kent… “de personen, maar ook de culturele en religieuze omgeving, al wat vreemd is, zo lijkt het, is onherleidbaar tot onze traditionele manier van leven en van geloven.” (P.-Fr. De B.)
En de Béthune gaat verder: “Dankzij de interreligieuze dialoog, kunnen we nu waarmaken dat de christelijke waarheid alleen maar levend en uitstralend is als de andere daarin werkelijk zijn plaats vindt… De gastvrijheid moet altijd met het geloof geassocieerd worden…” In het christendom sluiten de dialoog, evenals de gastvrijheid, in dat degenen die ontvangen op een duidelijke manier verwijzen naar Degene in wiens naam zij zich hebben ingezet.

Deuteronomium (10,19) herinnert dit ook aan het joodse volk: “Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”

De gastvrijheid in waarheid beleven is zelf de noodzaak gekend hebben van ontvangen te worden. Deze ervaring heeft elk van ons op een persoonlijke wijze opgedaan als Witte Pater tijdens zijn verblijf in Afrika.

De andere bij zich ontvangen, is dus ook plaats vrijmaken in zijn eigen innerlijke ruimte.

- Het mysterie van het bezoek van Maria aan Elisabet

De Prior van het Trappistenklooster van Thibirine, Christian de Chergé, geeft een betekenis van dit mysterie voor de interreligieuze dialoog:

Maria gaat op bezoek bij haar nicht Elisabet om haar te komen helpen, maar voor Maria gaat het er eveneens om het geheim van haar zwangerschap te ontvangen en te vieren, met verwijzing naar deze van haar nicht. Beiden dragen in zichzelf een geheim met betrekking tot het heilswerk van God voor de mensheid, door de werking van de Heilige Geest. Maria draagt in zich “een levende Blijde Boodschap”, maar hoe zo’n geheim meedelen? De prior vergelijkt hier Maria met de Kerk die eveneens draagster is van die Blijde Boodschap. Dit wil zeggen elk van ons. En degenen die wij ontmoeten zijn een beetje als Elisabet, ook zij zijn dragers van een boodschap die van God komt…

“Wij vergeten soms dat het teken dat ons gegeven is geworden, erin bestaat dat ook de andere drager is van een woord; dat teken werd ons gegeven bij het vormsel. Ik kan de andere tegemoet treden, want ook de andere wordt bewoond door het leven van de Geest (cf. de ontmoeting van Petrus met Cornelius: hem werd dezelfde gave geschonken als aan ons! Petrus bezoekt Cornelius, maar hij wordt door hem bezocht en samen worden zij bezocht door de Geest) .” (Christian Salenson)

Zouden we, zonder de ontmoeting met de andere godsdiensten, ten volle de Eucharistie kunnen vieren als wij zeggen: “…de kelk van mijn bloed, dat zal vergoten worden voor u en voor alle mensen ”? (Ch. S.)
 

* * * * * * * * * * *</center
 
Onstaan van een “Belgian Council of Religious Leaders” (BCRL)

De boeddhistische, christelijke (katholieken, orthodoxen, anglicanen, protestanten en evangelischen), hindoeïstische, jaïn, joodse en moslim leiders ‘zoeken een symbolisch referentiepunt dat toelaat samen te leven terwijl de belangenconflicten overstegen worden.” Het essentiële objectief van deze raad bestaat erin zijn bijdrage te leveren door te getuigen van de menselijke en spirituele waarden die deze bezielen. Hij is erop gericht ethische, morele en sociale onderwerpen met een gemeenschappelijk belang aan te snijden, door de leden aan te zetten tot de actie.

Het ondertekenen van een handvest heeft plaats gevonden in december 2009 en zijn uitvoerende voorzitter is de pastor Guy Liagre (Protestantse en Evangelische Gemeenschap). Mgr Guy Harpigny, bisschop van Doornik, heeft ook het woord genomen en heeft daarin herinnerd dat in een geglobaliseerde wereld, de interreligieuze dialoog geen luxe meer is. Men mag de godsdienst niet herleiden tot de private sfeer.

(Cathobel)
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 267 / 1054481

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License