missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DE STORM OP HET MEER

door Francis BARNES, M.Afr.
zaterdag 15 mei 2010 door D.F. (Vertaling), Webmaster
GIF - 13.3 kB

Bij de opening van het Kapittel, heeft Pater Francis Barnes een recollectie bezield met als titel: "De storm op het meer".
Zijn uiteenzetting heeft de kapitulanten toegelaten zich te situeren tegenover hun Verlosser en de vrees te verjagen die ze eventueel nog mochten hebben tegenover de onzekerheid van de toekomst.

Samenvatting van Jacques Poirier

 
“Zwijg, wees stil!” En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Jezus zei tegen hen: “Wat zijn jullie toch bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen?”
En ze kregen groot ontzag, en ze zeiden tegen elkaar: “Wie is dat toch, dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren?”
Marcus 4, 35-41

Als we denken aan de problemen die ons bestoken bij ons ministerie in Afrika, wanneer we voordurend in tegenstelling staan met de verschrikkelijke vloed van corruptie die we rondom ons bemerken; wanneer we de weerslag en de gevolgen zien van de oorlog en van het geweld, en we ons machteloos voelen om wat ook maar te doen, dan is wellicht het enige dat ons overblijft te doen van te roepen naar God die wel lijkt te slapen en zo ver af te staan van de miserie en van de hel waarin zovele miljoenen van zijn kinderen zich bevinden.

Maar laten we ons eraan herinneren dat het geloof het tegengestelde is van de vrees – het is niet het tegengestelde van de twijfel. Het geloof is geen intellectueel spel, het is niet iets cerebraal. Het tegengestelde van het geloof is de vrees, de angst, de diepe ongerustheid.

Ons geloof zegt ons dat we niet alleen zijn op onze missionaire weg. De Heer is met ons en hij kan de stormen bedwingen die ons bedreigen. We weten dat we doorheen stormen kunnen trekken en er anders uitkomen, bevreesd misschien, gekwetst en bij momenten gebroken, maar op een zekere manier, sterker dan voordien.

Wanneer we doorheen momenten van pijn en van lijden gaan, hebben we er nood aan de woorden van Jezus te horen: stille woorden – wees kalm – die een weerspiegeling zijn van de bekende woorden van de psalm: “Wees rustig en weet dat ik God ben”.

We moeten de kunst aanleren onze greep los te laten, ons te bevrijden van alle soorten van gehechtheid: dingen die ons weerhouden, dingen waaraan we ons soms al te sterk vasthouden. In ons binnenste hebben we schrik de zekerheden achter te laten van alles wat ons dierbaar is - onze manieren van handelen, onze manier om te zaken te beschouwen.

Wanneer we ons vasthechten aan onze levens, wanneer we ons alleen vastklampen aan onze manieren van doen, aan onze manieren om de zaken te zien, dan zijn we, in zekere zin, strak en stijf geworden en zonder leven, een beetje als de gebroken takken van een boom. Dit staat helemaal in tegenstelling met de houding van Jezus die levend en vrij was – bereid om zelfs aan zijn leven te verzaken opdat de anderen het leven in overvloed zouden kunnen hebben.

Vertrouwen stellen in God, en in Hem alleen, betekent onze eigen levens, ons ministerie, zelfs onze Sociëteit, overlaten in zijn handen. De greep verliezen en zijn vertrouwen stellen in God, ons onthechten, langzaam maar zeker, van alles wat ons zou kunnen verhinderen vrij te zijn, ziedaar de oplossing om werkelijk instrumenten te worden van zijn vrede en van zijn liefde voor de personen die wij dienen.

Voortgaan in het onbekende, op weg zijn op een weg die minder begaan wordt is een reis die we niet alleen maken: de Heer is met ons en hij zal ons leiden. Wanneer we op de andere oever zullen aankomen, zullen we er thuis komen, en dan zullen we ons zelfs kunnen afvragen waarom we zoveel vrees gekend hebben bij de overtocht. De oever aan de overkant zal ons de grote schoonheid en de rijkdom doen ontdekken van wat bij ons overgekomen is als onbekend en vol geheimen.

In zekere zin is die de oever aan de overkant niets anders dan zien zoals Jezus ziet, en horen zoals hij hoort.”
(texte intégral- français)
(Integral text- english)

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 398 / 1048772

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License