missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

In verband met de inhoud van het 27ste Kapittel…

donderdag 17 juni 2010 door André-L. Simonart, D.F. (Vertaling), Webmaster

Tijdens ons laatste algemeen Kapittel, dat te Rome gehouden werd van 10 mei tot 12 juni 2010, hebben wij, Missionarissen van Afrika (Witte Paters) nagedacht over de MISSIE of ZENDING.

- Zending - Getuigenis

Gehoor gevend aan de 2de Synode van de bisschoppen voor Afrika en met aandacht voor de tekenen van de tijd, leggen we het accent op de Zending in termen van getuigenis. Een getuigenis die haar diepste grond vindt in de God-Drieëenheid, die Liefde en Relatie is, en die oproept elke persoon lief te hebben, over alle verschillen heen, en rechtvaardige relaties op te bouwen met allen, zonder enig onderscheid. Vanuit dit fundament hernieuwen we onze inzet in dienst van de Rechtvaardigheid en de Vrede, de integriteit van de Schepping en de Verzoening en ook ten dienste van de ontmoeting en de Dialoog met de gelovigen van andere godsdiensten, meer bepaald de moslims. Onze inzet wil een teken zijn van het Rijk van God en van een verzoenende wereld in Christus.

- Afrika

De bevoorrechte plaats van ons apostolaat blijft Afrika. Maar de Afrikaanse wereld buiten Afrika roept ons ook op. Zo zetten wij ons in om er onze missionaire diensten verder te zetten evenals de projecten voor het rekruteren van missionarissen in India, in Mexico, op de Filippijnen en in Polen.

- Het leven in gemeenschap

Trouw aan de instructies van onze stichter, Kardinaal Lavigerie, herinneren we onze leden aan de aandacht die we moeten besteden aan het leven in gemeenschap. De gemeenschap van niet minder dan drie leden moet de plaats bij uitstek zijn van de Ontmoeting en de Dialoog evenals die van de praktijk van de Rechtvaardigheid, van de Vrede en van de verzoening. Door te leven in internationale en interculturele gemeenschappen worden de Missionarissen van Afrika geroepen op die manier te getuigen van die eenheid voor dewelke Christus zijn leven heeft gegeven. Om dit te doen zullen allen een bijzondere aandacht hebben voor de confraters in moeilijkheden.

- De vorming die aan de jongeren moet gegeven worden

Het stijgend aantal nieuwe leden elk jaar wordt gezien als een genade van god en een verantwoordelijkheid. De vorming die aan de jongeren moet gegeven worden die verlangen deel te nemen aan de Zending als Broeder in de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika is herzien geweest. Het Kapittel heeft ook mandaat gegeven aan de nieuwe algemene raad een 3de noviciaat te voorzien.

- Materiële hulpmiddelen en Solidariteit

Wat de materiële hulpmiddelen betreft, legt het Kapittel de nadruk op de zin voor verantwoordelijkheid van elk lid en van allen. Trouw aan onze traditie, zullen we verder gaan met het beoefenen van de solidariteit tussen al de Provincies van de Sociëteit. Tenslotte hebben we beslist dat het Generalaat in Rome op de plaats zal blijven waar het zich bevindt sinds de jaren vijftig.

André Simonart
Sup. Sector België