missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Oktober 2010, MISSIEmaand.

Band N°3/4 - 2010 (Juli - September)
donderdag 30 september 2010 door André-L. Simonart

EDITORIAAL

Oktober 2010, MISSIEmaand. Het thema dat werd gekozen voor deze maand van bidden voor en steunen van het missiewerk is: “dialoog”. Het belang van dit thema voor de relaties tussen de naties en de volkeren enerzijds en de godsdiensten en de kerken anderzijds ontgaat niemand. Maar dat geldt ook voor de Kerk en voor onze gemeenschappen en families. Een goede communicatie is een uiting van een attente bezorgdheid en van respect voor de ander. Ze behelst ook dat men bekwaam is te luisteren en dat men over een grote dosis geduld beschikt…

Men heeft beweerd dat er van vrede op aarde geen sprake zal kunnen zijn zolang er geen vrede zal heersen tussen de godsdiensten. Om daar iets aan te doen moet men elkaar ontmoeten, met elkaar spreken, dialogeren, samenwerken en de handen in elkaar slaan. Die stappen naar elkaar toe veronderstellen aan beide kanten een innerlijke gesteltenis die teken is van de tegenwoordigheid van Gods Geest in de harten. Dank zij die Geest kunnen wij onze vooroordelen en ons egoïsme afleggen, ons samen inzetten voor het algemene welzijn en samen op zoek gaan naar de waarheid die bevrijdt…

Een grote oefening in communicatie en dialoog had onlangs plaats bij de Witte Paters, meer bepaald tijdens het Algemeen Kapittel dat plaats vond in Rome van 10 mei tot 12 juni.

Laat me toe drie aspecten van die bijeenkomst te onderlijnen.

  • Op de eerste plaats de vriendschappelijke en hartelijke stemming die er heerste en die een openhartige en oprechte uitwisseling mogelijk maakte, wars van terughouding en van vrees voor reacties. De gebedsmomenten, vooral de eucharistievieringen, hebben daar natuurlijk veel toe bijgedragen. Diezelfde gesteldheid was ook bijzonder belangrijk telkens delicate onderwerpen ter sprake kwamen.
  • Een tweede punt dat opviel was de actieve inzet van alle deelnemers. In het begin van het Kapittel had iedere provincie zichzelf voorgesteld, maar daarna, bij de discussie van de verschillende onderwerpen, had iedereen ruimschoots de mogelijkheid zijn opvattingen en zijn keuzes uiteen te zetten. Zo voelde ieder zich niet alleen aanvaard maar ook aanhoord.
  • Het derde punt was het wederzijds beïnvloeden. Het is inderdaad niet voldoende dat iedereen zijn zeg kan hebben, men moet ook komen tot communicatie, wisselwerking, uitwisseling…

Beste lezers, in deze MISSIEmaand, nodig ik u uit het missiewerk door uw gebed en uw engagement te ondersteunen. En misschien kunt u ook hier en daar uw manier van communiceren bijsturen of heropstarten?

A.S.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 827 / 1066892

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License