missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
RELAIS PERES BLANCS - MAGHREB (N°11) – Oktober 2010

Pedagogisch Bureel van Tunis

Sr. Alice fmm et P. Fons pb
woensdag 13 oktober 2010 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Optie voor de kleinsten van dit land

Stel u voor

Mijn naam is Alice Lazar, ik ben een Pakistaanse, van de congregatie van de Franciscanessen Missionarissen van Maria en ik ben in Tunesië sinds zeven jaren.

Ik ben Fons Theuwis, Belgische Witte Pater. Ik ben, tien jaar geleden, “per vergissing” op het Pedagogisch Bureel terechtgekomen, en ik ben er nog altijd!

Men ziet u op de foto rechts terwijl ge aan ’t werken zijt met poppetjes… Wat is dat eigenlijk dat Pedagogisch Bureel?

Alice – Dat is een dienst bedoeld voor de kindertuinen (3 tot 6 jaar): documentatie en voortdurende vorming. Gedurende de diensturen komen de leerkrachten en de bestuursters van kindertuinen hier het materiaal halen dat ze nodig hebben. Wij organiseren regelmatig vormingsdagen die openstaan voor de belangstellenden. Er komen gemiddeld 30 tot 35 personen, vanuit alle hoeken van Tunesië. Ziehier wat het Bureel in staat is te bieden aan al degenen die zich aanbieden: animatricen van kindertuinen van het diocees, kindertuinen van de staat, van de SOS-dorpen, evenals de studenten en studentinnen van het vormingscentrum van Ez-Zouhour of van het Instituut voor kadervorming te Dermech. Voor allen en elk zal het Bureel er alles aan doen om hen op een zo efficiënt mogelijk wijze te bedienen en te helpen.

Maar dat moeten we wel toegeven, wij hebben een zwak voor de armen, voor degenen die over weinig middelen beschikken of bezig zijn met verlaten kinderen of weeskinderen. Door zo te handelen willen we een lichtje zijn, een zwakke weerschijn van Degene die het ware licht is, in dienst van de kleinsten van dit land..

Is die dienst gratis ?

Fons - De animatricen betalen een kleine som voor hun inschrijving. De fotokopieën en de Cd’s moeten betaald worden. Wat de dossiers, de fiches, de cassettes, de boeken, de educatieve spelen, enz. betreft, sommige worden door onszelf gemaakt, terwijl andere aangekocht worden.

Wie kiest de thema’s die ge gaat behandelen ?

Fons - In ’t algemeen is er een vraag vanwege de opvoedsters of de verantwoordelijken van de kindertuinen voor een concreet project en dan leveren een werk “op maat”.

Kunt ge ons een voorbeeld geven?

Alice - Het dossier “de markt” is zo ontstaan. Het laat de kinderen toe kennis te maken met de namen van vruchten en groenten: de kleuren, de grootte, een benadering van het aantal… dat alles met beelden die de typische omgeving weergeven van een markt in ons land.

Fons - De bedoeling van de vorming in een kindertuin bestaat erin zes domeinen te ontwikkelen:

  • 1. het sociale : “leven met de andere”;
  • 2. de tekening als voorbereiding op het schrijven;
  • 3. de taal;
  • 4. de motorische kracht van de psychologie;
  • 5. de creativiteit;
  • 6. het logisch denken, “de mathematica”.

Vervolgens gaat men die princiepen toepassen met verschillende en gevarieerde draagvlakken, om het kind, spelenderwijze, te leren zijn groei en zijn ontplooiing te structureren.

Alice - Ons bureel bestaat sinds jaren in de schoot van het diocees. We werken samen met een nationale inspectrice van kindertuinen. Dan bespreken we met haar de noden en de thema’s. Haar raadgevingen zijn zeer waardevol voor ons. Soms komt zijzelf onze vormingsdagen animeren.

Men zegt dat er in de Maghreb veel bibliotheken zijn, maar gij zijt gespecialiseerd voor de kleinsten… waarom niet de universiteitsstudenten?

Fons - Vroeger heb ik gewerkt in de professionele vorming en als men de universiteits-studenten ziet, geeft men er zich rekenschap van dat als ge ergens wilt geraken, dan moet ge met de basis beginnen en als deze solide is dan wordt alles mogelijk. Wat het kind leert in zijn jonge kinderjaren (2 – 6 jaar) tekent het voor zijn hele leven: het is in die periode dat men goede of slechte gewoontes aanneemt.

Alice - Men moet goede fundamenten hebben om daarna op een solide wijze op te bouwen tot aan de universiteit. Mijn diploma en mijn vorming zijn niet gespecialiseerd voor een kindertuin. Wel voor groteren. Vooraleer de verantwoordelijkheid van het pedagogisch Bureel op te nemen, heb ik in Pakistan gewerkt in een lyceum als directrice. Maar in de missie aanvaarden we wat beschikbaar is volgens de situatie van het land. Indien we een werk vinden dat overeenstemt met onze vorming is het goed. Anders, moet men aanvaarden wat mogelijk is in de missie (geen enkele keuze). Het is in die zin dat ik deze verantwoordelijkheid van het Pedagogisch Bureel aanvaard heb. Goed! Vijf jaren van activiteiten in het Bureel, voel ik dat het zeer belangrijk is vooral voor de 3 tot 6 jarigen. Zij zijn onze toekomst, de leiders van morgen. Als hun fundamenten stevig zijn, zullen ze goede vruchten dragen. Het is een zeer belangrijke stap in hun leven.

Welke is de mooiste ervaring die ge in de schoot van het Bureel onlangs beleefd hebt?

Alice - We hebben een officiële aanvraag beantwoord en we zijn naar Gafsa gegaan voor drie vormingsdagen. Deze vormingdagen groepeerden de animatricen van Gafsa en van Tozeur. Het was prachtig, zonder dan nog te spreken van de manier waarop we werden ontvangen. Het doet ons plezier dat we iets hebben kunnen delen met zulke dynamische en enthousiaste aanwezigen. Sinds vele jaren komen we ook tussen in de SOS-dorpen. Wat ons hart warm maakt is te mogen samenwerken met hun ploeg, in een sympathiek klimaat, doordrongen van wederzijds respect en waardering, om deze kinderen te “doen groeien” die het wel degelijk verdienen!

Bureau pédagogique
4, rue d’Alger
1000 Tunis

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 176 / 897605

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Tunesië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License