missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 10-10

Toevoegsel NUNTIUNCULA – nr. 664
donderdag 21 oktober 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[marron]We hebben allemaal die mooie film “Des hommes et des dieux” gezien, over het leven van de monniken van Tibhirine, die sinds 2 maanden te zien is in de cinemazalen.

Dit blad is gewijd aan enkele gedachten van Dom Christian, prior van de cisterciënzer-gemeenschap.[/marron]

- [vert]Zijn put graven[/vert]

“Mohammed heeft de gewoonte aangenomen regelmatig met mij te komen praten. Het is een buur… Op een dag zei hij me: ‘Het is al een hele tijd geleden dat we nog onze put gegraven hebben!’ We gebruiken het beeld ‘put’ wanneer we de nood voelen om in de diepte met elkaar uit te wisselen… Op een dag stelde ik hem de vraag: ‘En in het diepste van onze put, wat gaan we daar vinden? Moslim water of christelijk water?’ En hij heeft me dan geantwoord: ‘Maar, we zijn toch al een hele tijd samen onderweg, en jij stelt me nog deze vraag!... Weet je, wat men in het diepste van die put vindt dat is [bleu marine]het WATER VAN GOD[/bleu marine]’.”

- [vert]Samen gezeten aan de tafel van God[/vert]

Als we vandaag samen zitten aan de tafel van de Vader, aan de tafel die Christus heeft gedekt en waartoe alle mensen geroepen zijn, als wij aan de tafel van de zondaars gezeten zijn, sterk door die eenheid die in God verwezenlijkt is, dan kunnen we vooruitgaan op de weg van de verscheidenheden waarvan de Geest gebruik maakt om een ‘communio’ of levende verbondenheid in te stellen en om aan elkeen toe te laten de gelijkaardigheid te vinden. Wij weten niet tot waar dit ons zal leiden. Wij weten niet wat God vandaag wil doen met dat religieus pluralisme. bleu marine] “Laten we de Geest zijn werk doen… Dat is zijn zaak: dat is wat ik noem de armoede.” [/bleu marine]

- [vert]Missionaire roeping[/vert]

“Elke missionaire roeping lijkt me een brede [bleu marine] contemplatieve basis [/bleu marine] nodig te hebben, dit wil zeggen een innerlijke openheid voor de sporen van de Geest die de harten en de culturen reeds bewerkt heeft, nog vóór elke verkondiging van het Evangelie. Heeft men niet dikwijls die jonge scheutjes getrappeld die aangepast waren aan de groeibodem, terwijl men beweerde het oerwoud te ontginnen?”

De MISSIE is op de eerste plaats de aanwezigheid van een mysterie dat kiemt in de culturen en de godsdiensten en in het hart van elke mens. Sint Paulus zegt het goed: “De Heilige Geest werd verspreid in ALLE HARTEN.”

De monniken van Thibirine zijn essentieel [bleu marine] GETUIGEN [/bleu marine] geweest. Dat is ook onze essentiële taak hier in Europa.

- [vert]De oproep tot het gebed[/vert]

Elke oproep tot het gebed komt van God. Er is altijd een oproep tot het gebed. Het gebed is dus een antwoord op een oproep die betekend wordt door de klok of voor de moslims door de muezzin die roept.

“De oproepen tot het gebed mogen me niet onverschillig laten. Ze dagen me zelfs uit om me in te zetten in het gebed… Er is alleen maar God die kan oproepen tot het gebed… De mens werd geschapen voor deze lofprijzing en deze aanbidding.”
- [vert]Enkele boeken:[/vert]

  • [bleu marine] “De droom van Tibhirine” [/bleu marine] Ivo Dujarin. Lannoo 2009 – 224 blz. 14,95 €.
  • [bleu marine] “Passion pour l’Algérie. Les moines de Tibhirine” [/bleu marine], John Kiser. Nouvelle Cité, 2006 – 478 blz. – 28 € – Één van de beste boeken over dit onderwerp.
  • [bleu marine] “Prier 15 jours avec Dom Christian de Chergé” [/bleu marine] Christian Salanson. Nouvelle Cité (4de uitgave) – 12,50 €.
  • [bleu marine] “Christian de Chergé, une théologie de l’espérance” [/bleu marine] Christian Salanson. Bayard, 2009 254 blz. – 18 €.
Id al Adha. OFFERFEEST.
Dinsdag 16 november 2010

Het belangrijkste feest van de moslim kalender is het Offerfeest, ‘het Groot Feest’, Aïd al-Kabir of Groot Bayrâm. In de hele wereld brengen de moslims offers van dieren, dikwijls een schaap, naar het voorbeeld van het Offer van Abraham. Een derde van het vlees wordt aan de armen uitgedeeld, de rest wordt gegeten in de familie. Gedurende vier dagen denkt men aan de voleinding van de Hajj, de pelgrimstocht naar Mekka. [bleu marine] Die dag verdelen de moslims het vlees met de armen. [/bleu marine]

Tenslotte, wat belangrijk is en wat de moslims vieren is de [bleu marine] onderdanigheid van Abraham [/bleu marine] aan deze vraag van God.

* * * * *

[marron]Boek :[/marron]

  • [bleu marine] “ABRAHAM ‘notre père’ ” [/bleu marine] Walter Vogels. Dans la collection Lire la Bible. Édit. Cerf. 2010. 170p. 16 €.

Deze grote bijbelse figuur werd bevestigd door de drie grote monotheïstische godsdiensten en heeft zijn stempel gedrukt op de gelovigen van alle tijden. Onze confrater Witte Pater heeft belangstelling voor de manier waarop het judaïsme, het christendom en de islam naar Abraham verwijzen als hun vader in het geloof door op een minutieuze wijze de teksten van de drie tradities te bestuderen. Deze gemeenschappelijke verwijzing zou kunnen helpen bij de interreligieuze dialoog.

* * * * *

- [vert]Gidsen voor de moskees in Antwerpen[/vert]

Op 2 oktober werden zeven gidsen voorgesteld. Dat zijn vrijwilligers die een vorming hebben gekregen voor het gidsen (pedagogie, enz…). Zij zullen gids zijn voor hun eigen moskee. Dat is een project van Samenlevingsopbouw – Antwerpen. “Wij willen de dialoog stimuleren. De mensen moeten weten dat wij open staan voor de discussie. Een open debat is mogelijk binnen ons geloof.” (Oem Moessa)

Een bezoek is mogelijk, maar men moet een groep zijn van tenminste zes personen.

Tel. 03/338.71.00 of moskeegidsen@stad.antwerpen.be

GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 203 / 1086077

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License