missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Boeken over de I S L A M

Bron: ROMC-KMS en G.V.
vrijdag 5 november 2010 door Webmaster


[marron]Elkaar beter kennen om elkaar beter te begrijpen,

Elkaar beter begrijpen om beter met elkaar te leven...[/marron]

- [bleu marine]De islam.[/bleu marine] Ruquaiyyah Maqsood.

Zuidnederlandse Uitgeverij Aartselaar. 192 blz.

Voor beginnelingen. Alle aspecten van de islam komen aan bod.

- [bleu marine]Moslims onder ons.[/bleu marine] Emilio Platti.

Altiora. Averbode, 1998. 104 blz.

Een korte, zeer toegankelijke kennismaking met de islam waarbij veel flarden aan informatie in enkele coherente topics worden samengebracht. Platti is islamoloog en pater Dominicaan, die zes maanden per jaar in Caïro verblijft. Bekend figuur op vlak van interreligieuze dialoog. Prof emeritus van de KULeuven.

- [bleu marine]Islam en het dagelijkse leven. Religie en cultuur onder Marokkanen.[/bleu marine] Buitelaar M.

Uitg .Atlas. Amsterdam 2006. 297 blz.

Bekende sociologe met een rijke ervaring in Marokko. Zij beschrijft in detail hoe de mensen concreet omgaan in het dagelijkse leven met de koran, de ramadan, seksualiteit, ziekte, medicijnen, enz... Veel eenvoudige moslims leven ’van’ de islam in dagelijkse vroomheid. Zeer aangenaam om te lezen.

- [bleu marine]De islam. De toekomst van een wereldreligie.[/bleu marine] Hans Küng.

Uitg. TenHave – Kampen, 2006. 893 blz. 74,90 €.

Küng onderscheidt zes paradigma’s, gaande van de oergemeenschap rond de Profeet, over de enorme expansie en rijkdom van de eerste eeuwen van de islam, tot de huidige postmoderne strijd tussen fundamentalisme en verlichtingsdenken. Küng confronteert de islam met alle vragen die vanuit de moderniteit worden opgeworpen: wetenschappelijke en historische studie van de Korantekst, de sharia, mensenrechten, positie van de vrouw en van minderheden, secularisme, scheiding van Kerk en Staat, enz... De negenhonderd bladzijden van het boek vervangen menig ander islamboek van de laatste jaren. Küng schrijft duidelijk vanuit een pleidooi voor interreligieuze dialoog: hij neemt nadrukkelijk afstand van de ’botsing der beschavingen’ en pleit voor een ’dialoog’ tussen culturen en religies.

- [bleu marine]Islam. Geschiedenis van een wereldgodsdienst.[/bleu marine] Karen Amstrong.

De Bezige Bij, Amsterdam, 2009. 320 blz. 12,50 €.

Op een overtuigende manier laat Karen zien dat het snelst groeiende geloof ter wereld uiterst veelzijdig en complex is.

- [bleu marine]Vernieuwing in het islamitisch denken. Wetenschappelijke benadering.[/bleu marine] Nasr Abu Zayd.

Uitg. Bulaaq – Amsterdam, 2002. 175 blz.

Deze Egyptische islamkenner, die moest uitwijken naar Nederland, gaat hier in op de theoretische basis, de mogelijkheden en de moeilijkheden van het islamitische denken. Hij overleed in 2010.

- [bleu marine]De koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands.[/bleu marine] Leemhuis F.

Uitg.Fibula/Unieboek, Houten 2001. 440 blz.

Twee kolommen per bladzijde: Arabisch en Nederlands naast elkaar. Achteraan staat een bruikbaar register. Het is de vertaling die het meest wordt geciteerd in Nederlandstalige boeken over islam.

- [bleu marine]In de voetstappen van de profeet. Lessen uit het leven van Mohammed.[/bleu marine] Ramadan Tariq.

Van Gennep, Amsterdam, 2007. 408 blz.

In deze biographie besteedt Ramadan vooral de aandacht aan de menselijke kanten en de voorbeeldfunctie van Mohammed. Het doel van het boek is de spirituele en hedendaagse lessen uit het leven van de profeet naar voren halen. Ramadan wil inzicht krijgen en geven in een aantal principes aangaande de betrekkingen tussen mensen, broederschap, tegenspoed, gemeenschap, justitie, wetgeving, oorlog. Toegankelijk geschreven werk.

- [bleu marine]Mohammed.[/bleu marine] Karen Amstrong.

Anthos. Amsterdam, (5de druk, 2006) 414 blz. 12,50 €.

Een meeslepende biographie waarin Mohammed geportretteerd wordt als een gepassionneerd, complex, feilbaar mens. Karen respecteert haar onderwerp. Ze is erin geslaagd Mohammed tot leven te brengen als een compleet mens.

- [bleu marine]De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.[/bleu marine] Karen Amstrong.

De Bezige Bij, Amsterdam, 2000. 493 blz.

Karen slaagt erin door de geschiedenis vanuit een centraal thema te behandelen, namelijk dat het fundamentalisme niet ouderwets is maar een moderne reactie vormt. Zij tracht de zenuw van het fundamentalisme bloot te leggen.

- [bleu marine]Sharia. Islam tussen recht en politiek.[/bleu marine] Berger M.

Uitg. Boom, Den Haag, 2006. 288 blz.

Een onontbeerlijk boek voor wie meer wil weten over sharia. Het gaat immers om een zeer ruime behandeling van het onderwerp, niet alleen vanuit het jurisch standpunt maar het toont aan dat sharia meer een ideaal is dan een verzameling rechtsregels. De auteur beschrijft het ontstaan van de sharia en de rol ervan in de moderne wereld waar het begrip staat voor het ideaal van een rechtvaardige wereld in de verschillende functies van de moderne staat. Sharia behelst (1) goddelijke regels; (2) rechtsprincipes; (3) zeer verscheiden en tevens beperkte politieke toepassingen.

- [bleu marine]Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden.[/bleu marine] Otto J.M. (e.a.)

Uitg. Amsterdam University Press. 2006. 390 blz.

Dit werk behandelt de nationaal beïnvloede toepassing van de sharia in de belangrijkste islamlanden.

- [bleu marine]Islam, van nature een vijand?[/bleu marine] Emilio Platti.

Altiora, Averbode, 2003. 236 blz. 11,90 €.

Dominicaan, islamoloog, Platti bespreekt twee zogenaamde tegenstellingen: “islam versus christendom?” en “islam versus het Westen?” (of de relatie tussen islam en moderniteit). De analyse van polemieken tussen moslims en christenen uit de Middeleeuwen en latere pogingen tot toenaderingen vormt interessante achtegrond bij hedendaagse dialoog tussen islam en christendom.

- [bleu marine]Christenen en moslims. Confrontatie of dialoog?[/bleu marine] Christiaan van Nispen tot Sevenaer, sj.

Altiora. Averbode, 2006. 206 blz.

Dit boek geeft een heel andere visie op de islam dan deze in onze gewesten meestal gangbaar is. Deze islamoloog woont al meer dan veertig jaar in Egypte en heeft aldus een bevoorrechte ontmoetingsplaats tussen moslims en christenen. Zonder de moeilijkheden weg te vlakken nodigt de auteur christenen en moslims uit om de grenzen te overstijgen en te zoeken hoe elkaar in oprechte dialoog als broeders te aanvaarden.

- [bleu marine]Diversiteit in Islam. Over verschillende belevingen van het moslim zijn.[/bleu marine] Vanderwaeren E. en Timmerman C.

Acco Leuven,2008. 206 blz.

Vaak wordt islam in de West-Europese migratiecontext met achterstelling en maatschappelijk falen geassocieerd. Hier worden jongeren bestudeerd die door de maatschappij als succesvol beschouwd worden. Het blijkt hoe een dynamischer islam een geïntegreerd deel uitmaakt van een aanzienlijk deel van de jongeren in Vlaanderen. De lezer vindt hier ook een aanzetten van wat een ’Europese islam’ zou kunnen zijn.

- [bleu marine]Politieke islam 9/11 en jihad.[/bleu marine] Zemni Sami.

Acco – Leuven, 2006. 230 blz.

Deze belg van Tunesische afkomst is prof aan de U.Gent en oud-voorzitter van het Centrum voor Islam in Europa(CIE). Hij wil met dit boek ingaan tegen de idee van een botsing der beschavingen. Een grote vakkennis gaat in dit werk gepaard met een sterk maatschappelijk engagement.

- [bleu marine]De vrouwen van de profeet.[/bleu marine] Nahed Selim.

Van Gennep. Amsterdam, 3de druk 2005. 272 blz. 18€.

Nahed Selim is een Egyptische die als tolk werkt in Nederland. Wat heeft de koran over de vrouw te vertellen? Daarover gaat het vooral, en niet over de vrouwen van de profeet als zodanig. Ze blijft lang stilstaan bij de ’zogenaamde vrouw onvriendelijke verzen’. Ze is soms teleurgesteld door sommige Koranverzen, maar ze blijft een gelovige moslima. Ze heeft minder vertrouwen en veel twijfels aangaande de teksten van de overlevering (soena en hadith), die volgens haar door mannen zijn gemanipuleerd om de vrouw onder de duim te houden.

- [bleu marine]Wanneer Alteriteit Realiteit wordt. Christenen en islam. Bijbel en Koran.[/bleu marine] Mariane Moyaert, Paul Kevers.

Uitg. Acco. Leuven,2008. 303 blz. 23,50€.

- [bleu marine]De gedroomde samenleving.[/bleu marine] Willem Schinkel.

Uitg. Klement, Kampen. 2008. 160 blz.

- [bleu marine]Wie is er bang van de islam?[/bleu marine] Selahattin Koçak.

Uitg. Borgerhoff & Lamberigts, Gent.2010. 251 blz. 19,95€.

Beringenaar, politicus, Belg, Europeaan en toevallig Turk en moslim. Auteur en veelgevraagde gast in debatten. Hij neemt in dit boek alle clichés en vooroordelen tegenover moslims én omgekeerd onder de loep. Is de islam agressief, vrouwonvriendelijk, homofoob, fanatiek religieus, extremistisch, antisemitisch en crimineel? En zijn niet-moslims zoveel beter?

- [bleu marine]Het Islamdebat.[/bleu marine] Zemni Sami.

Uitg. EPO Berchem, 2009. 220 blz. 20€.

De auteur analyseert de relatie tussen islam en Verlichting en het gevaar van de islamofobie. Het islamdebat biedt een solide basis om na te denken over een vernieuwde politieke gemeenschap die insluit in plaats van uitsluit. Anders gezegd: dit is een oproep om via dialoog een plaats te vinden voor de islam in onze democratische maatschappij. Hij combineert drie elementen in dit boek: een grondige kennis van de islam, een even grondige kennis van de politiek, en een groot engagement als academicus en intellectueel.

- [bleu marine]Radicale Hervorming. Islamitische ethiek en bevrijding.[/bleu marine] Ramadan Tariq.

Uitg. Van Gennep, Amsterdam 2010. 445 blz. 29,90 €.

Ramadan pleit voor een radicaal nieuwe manier om islamitische leefregels vast te stellen. Kennis van de ’context’ – (natuur)wetenschappelijke, historische en culturele kennis – zou hierbij even belangrijk moeten zijn als ijtihad, het kritisch herlezen van religieuze teksten. In dit prikkelende en controversiële boek legt Ramadan zijn antwoord op de huidige crisis in de islam helder uit.

- [bleu marine]Gods Werelddeel. Christendom, islam en de religieuze crisis in Europa.[/bleu marine] Jenkins Philip.

Uitg. Nieuw Amsterdam, 2010. 480 blz. 29,95€.

Een evenwichtige visie op de toekomst van Europa.

GROEP RENCONTRE

[violet]Zie ook :


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 646 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License