missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 12-10

ANNEXE Nuntiuncula nr. 665 – december 2010
vrijdag 17 december 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Synode voor het Midden-Oosten
Oktober 2010

- [marron]Uittreksel van de EINDBOODSCHAP van de Synodevaders (23/10/2010)[/marron]

[vert](9) Samenwerking en dialoog met de moslim medeburgers[/vert]

“Wij zijn verenigd door het geloof in één God en door het gebod dat zegt: doe het goede en vermijd het kwade. De woorden van het Tweede Vaticaans Concilie over de betrekkingen met de godsdiensten vormen de basis van de relaties tussen de katholieke Kerk en de moslims: ‘De Kerk beschouwt met waardering de moslims die de enige, levende… barmhartige en almachtige God aanbidden, die tot de mensen gesproken heeft.

We zeggen aan ons moslim medeburgers: [bleu marine] Wij zijn broeders en God wil ons samen, [/bleu marine] verenigd in het geloof in God en door het dubbele gebod van de liefde voor God en voor de naaste. Samen bouwen wij onze burgerlijke maatschappijen op het burgerschap, de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid. We werken samen [bleu marine] om de rechtvaardigheid, de vrede, de mensenrechten en de waarden van het leven en van de familie te bevorderen [/bleu marine]. Onze verantwoordelijkheid is gemeenschappelijk in de opbouw van onze vaderlanden. Wij willen aan het Westen en aan het Oosten een model van samenleving bieden tussen de verschillende godsdiensten en van positieve samenwerking tussen de verschillende beschavingen, voor het welzijn van onze vaderlanden en dat van de hele mensheid.

Sinds het ontstaan van de islam in de 7de eeuw en tot vandaag, hebben we samengeleefd, en hebben we samengewerkt aan de schepping van onze gemeenschappelijke beschaving. Het is gebeurd in het verleden, zoals het ook vandaag nog gebeurt, dat er enige verstoring van het evenwicht ontstaat in onze betrekkingen. [bleu marine] Door de dialoog [/bleu marine], moeten we elk verlies aan evenwicht of misverstand aan de kant schuiven. Paus Benedictus XVI zegt ons dat onze dialoog geen voorbijgaande werkelijkheid mag zijn. Deze is veeleer [bleu marine] zo levensnoodzakelijk [/bleu marine] dat onze toekomst ervan afhangt (redevoering in Keulen, 20.08.2005). Het is dus onze plicht de gelovigen op te leiden voor de interreligieuze dialoog, voor het aanvaarden van het pluralisme, voor wederzijds respect en waardering.”

- [marron]Uittreksel van de homilie van Benedictus XVI bij het afsluiten van de Synode (24/10/2010)[/marron]

“Een andere bijdrage die de christenen kunnen leveren aan de samenleving is het bevorderen van een werkelijke godsdienst- en gewetensvrijheid, één van de fundamentele rechten van de menselijke persoon die elke Staat altijd zou moeten respecteren. In verschillende Landen van het Midden-Oosten, bestaat de vrijheid van eredienst, terwijl de ruimte voor de godsdienstvrijheid dikwijls erg beperkt is. [bleu marine] Deze vrijheidsruimte verbreden [/bleu marine] wordt een nood om de werkelijke vrijheid om hun eigen geloof te beleven en te belijden te verzekeren aan al degenen die behoren tot de verschillende religieuze gemeenschappen. Een dergelijk argument zou het voorwerp kunnen zijn van een dialoog tussen christenen en moslims, een dialoog waarvan de urgentie en de nuttigheid nogmaals werden bevestigd door de Synodevaders.”

__5__

De islam in Europa

(door Carlo Maria kardinaal Martini)
 

“Ik denk veel na over de islam. Dikwijls discussieer ik erover met Roula Jébréal, de dochter van een imam van de moskee Al Aqsa in Jeruzalem… Onze landen, getekend door het christendom, zijn buitenlandse werknemers gaan zoeken in de moslimlanden en hebben er onze gasten van gemaakt. Het aantal moslims die in Europa zijn komen wonen is zozeer gestegen dat we er effectief toe gebracht werden de kwestie te stellen van de verhouding tussen de islam en het christendom. Voor de wereldvrede is dat een belangrijke vraag met een brede omvang.

[marron]We bevinden ons tegenover drie grote taken:[/marron]
- [vert]1° - De vooroordelen wegwerken evenals de negatieve clichés[/vert] die breed verspreid zijn bij ons… Er zijn fundamentalisten in de islam, maar ook bij ons, christenen. De terroristen kunnen zich niet beroepen op de Koran.
- [vert]2° - Laten we naar de verschillen kijken in onze godsdiensten.[/vert] Op basis van de Bijbel en van de Koran, kunnen we elkaar terugvinden in de leer; zo zijn ook de islam en het judaïsme elkaar nabij in hun wortel. De twisten zijn ontstaan uit verschillende opvattingen van de Drie-eenheid…
- [vert]3° De rechtvaardigheid is het fundamentele attribuut van God.[/vert]

  • [bleu marine]Jezus[/bleu marine] citeert in het laatste Oordeel de rechtvaardigheid, als criterium van onderscheid tussen goed en kwaad, ’t is te zeggen de inzet ten gunste van de zwakken, de hongerigen… De rechtvaardige mens vecht tegen de sociale wantoestanden.
  • [bleu marine]In de Koran,[/bleu marine] wordt de rechtvaardige ‘de Godvrezende’ genoemd. “…Rechtvaardig zijn degenen die uit liefde voor God hulp bieden aan hun naasten en de wezen, aan de armen en aan de pelgrims en aan hen die vragen; die de engagementen die zij aangaan ook vervullen, zich geduldig tonen in de tegenspoed, in de harde tijden en in de tijden van geweldplegingen. Deze zijn rechtvaardig en vrezen de Heer.” (sourate 2,172).
    (bron: het boek “Le rêve de Jérusalem’ Kard. Martini)
     
xvxvxvxvxvx

[bleu marine]De vredesprijs 2010 van PAX CHRISTI internationaal[/bleu marine] werd toegekend aan Mgr Louis SAKO, Chaldese aartsbisschop van Kirkouk (Irak).
“Erkend bevorderaar van de interreligieuze dialoog als grondslag van de vrede in Irak.”

(Zenit)
 
xvxvxvxvxvx

[bleu marine]De algemene secretaris van de oecumenische Raad van de Kerken (ERK), pastor Olav Fykse Tveit[/bleu marine] werd op 4 december ontvangen door Benedictus XVI.
Op het programma van het bezoek van de afvaardiging:
- het zoeken naar eenheid;
- de steun aan de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten;
- de hernieuwing van de oecumenische inzet in de wereld.

“Het is belangrijk dat wij eerlijk spreken van de uitdagingen die wij ontmoeten.”

(F.Tveit)
 
[brun clair] * * * * * * *

ZALIG KERSTFEEST !

* * * * * * * [/brun clair]

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 209 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License