missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Nieuws uit Libanon

maandag 3 januari 2011 door D.F. (Vertaling), Francis Leduc, Webmaster

[marron]LIBAMI[/marron]

Nadat ik vorig jaar mijn ontslag had gegeven aan de Sint Jozef Universiteit, heb ik gedurende enkele maanden een wat kalmere periode beleefd. Maar deze heeft niet lang geduurd, want ik heb me inderdaad sterk ingezet in de Vereniging “Libami” , die de laatste maanden en werkelijke ontplooiing heeft gekend. Schatbewaarder van deze Vereniging nadat ik de voorzitter ervan was geweest, heb ik de delicate maar essentiële taak de weldoeners weer aan te sporen. Het is met die bedoeling dat we de lijsten hebben nagekeken en op punt gesteld en dat maakt de taak heel wat gemakkelijker. Het is ons voortaan mogelijk nieuwsberichten door te geven zonder hiervoor beroep te moeten doen op de poskoerier. Zo zetten we regelmatig ons nieuws op onze website www.libami.com en we vragen degenen die belangstelling hebben voor onze actie deze te raadplegen.

[marron]VEILIGHEID[/marron]

In tegenstelling met wat we konden vrezen, hebben we een kalm jaar gekend op het vlak van de veiligheid; de gevreesde gewelddadige botsingen hebben niet plaats gevonden. Toch beginnen we het jaar met heel wat onzekerheden. Libanon is meer dan ooit verdeeld in twee kampen, die soms tot geweldige aanklachten komen. Enerzijds, zijn er de partizanen van 14 maart (de soennitische moslims met de eerste minister Hariri, Gemauel, Samir Geagea en vele maronieten) die gekeerd zijn naar Europa en de Verenigde Staten; en anderzijds, de partizanen van 8 maart (de chiitische moslims met de Hezbollah, de generaal Michel Aoun en een groot deel van de maronieten) die met allerlei middelen trachten het speciale gerechtshof voor Libanon te torpederen, want zij zijn er vast van overtuigd dat degenen die dit organiseren evenals de rechters gemanipuleerd worden en zullen worden de de Europeanen en de Verenigde Staten. Voor hen is dit gerechtshof voor Libanon een groot westers complot tegen het gebied.

In de verschillende ontmoetingen waaraan ik deelneem, noteer ik nochtans dat de politiek zelden opgeroepen wordt. En dit niet enkel om diplomatieke redenen, maar omwille van een grote vermoeidheid, en zelfs een afschuw voor de politiek. Er zijn zelfs velen die niet meer kijken naar de nieuwsberichten op de televisie.

De alarmisten voorzien ongetwijfeld het ergste, terwijl anderen eraan herinneren dat deze spanningen chronisch zijn en dat het misschien de “roeping” is van Libanon nooit de veiligheid te kennen, althans zolang het Palestijnse drama niet zal opgelost zijn; het is ongetwijfeld dat de situatie in Palestina voor een groot deel de oorzaak is van de zeer kritische toestand in heel de streek.

[marron]HET TIJDSCHRIFT "PROCHE-ORIENT CHRETIEN"[/marron]

De laatste maanden hebben we veranderingen gekend voor het tijdschrift [bleu marine] « Proche-Orient chrétien » [/bleu marine]. Inderdaad, we geven dit tijdschrift door aan de Faculteit van godsdienstwetenschappen van de Sint Jozef Universiteit. Sinds 4 jaar hebben we, tijdens onze jaarlijkse vergaderingen in Cairo lang nagedacht over de voordelen en de schaduwzijden van deze overdracht. We hebben uiteindelijk gekozen voor deze verandering omdat de Witte Paters niet over het nodige personeel beschikken om de verantwoordelijkheid van dit tijdschrift te verzekeren. De Faculteit, daarentegen, beschikt over menselijke hulpbronnen en gesofistikeerde middelen waarover wij niet beschikken in Jeruzalem, vooral dan omwille van de toestand. Die overdracht verloopt in de beste omstandigheden. Zo wordt reeds heel de administratie verzekerd door de Faculteit.

[marron]WENSEN[/marron]

Ondanks de “helderzienden” – die zich soms niet vergissen! – is het moeilijk te voorzien wat de volgende maanden zullen brengen, hetzij in Libanon of in de rest van de wereld.

[vert] Ik wens u dus een gelukkig jaar 2011. [/vert]

 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 256 / 1059970

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Nabije Oosten   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License