missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Vastentijd en vrijheid

Nuntiuncula Nr 666 Januari - Februari 2011
woensdag 23 februari 2011 door André-L. Simonart

EDITORIAAL

Wij hebben allemaal de recente gebeurtenissen gevolgd die zich afspeelden in de Maghreblanden, meer bepaald in Tunesië en in Egypte. Wellicht werden wij getroffen door de omvang van de protestbeweging in de schoot van de bevolking, en ook door de al bij al geweldloze opstand. Die gebeurtenissen herinneren er ons wel degelijk aan dat vrijheid dient te worden veroverd.

In zijn boek "Le Sens", duidt Adolphe Gesché een reeks veroveringen van vrijheid: de morele en politieke vrijheid, de gewetensvrijheid en de vrijheid van denken, de individuele en de economische vrijheid, de sociale vrijheid en de innerlijke vrijheid door middel van therapieën. "Dans tous ces cas, schrijft hij, la liberté est une conquête: elle n’est pas déjà là, toute donnée. Elle doit être conquise, arrachée aux hommes (tyrans) et aux dieux (Prométhée). Elle est une émancipation. Un droit et un devoir, non un fait ou un acquis. L’homme est un être qui devient libre".

De verovering van vrijheid loopt als een rode draad doorheen de Heilige Schrift. De twee grondteksten van het Bijbels geloof zijn bevrijdingsverhalen. De heilige Paulus van zijn kant spreekt over het christelijk leven in termen van vrijheid van Gods kinderen. Vrijheid betekent in die context bevrijding uit de greep van het kwaad en volgzaamheid tegenover de Geest.

Binnen enkele dagen beginnen wij de vasten. Die liturgische tijd geeft ons de gelegenheid om de balans op te maken van onze vrijheid: hoever staan wij? Voor de Griekse kerkvaders was de vrijheid het eigenste teken en het kenmerk van de mens geschapen naar het beeld van God. De heilige Paulus herinnert er ons aan dat wij "geroepen" zijn tot vrijheid, want elke gave van God is een te volbrengen taak. De vasten nodigt ons dus uit tot "het verwijderen van de hinderpalen, het afrukken van onze oude huid om Chrisrus’ leven zelf in ons te laten opborrelen, zijn golf van verrijzenis", aldus Olivier Clément.

Beste confraters, ik wens jullie een vruchtbare vastentijd. Moge de vrijheid, die in Christus ons deel is, zich verder ontplooien in alle lagen van ons wezen en van ons leven. En wellicht vinden wij ook wel concrete wegen om Afrikaanse volkeren bij te staan in hun strijd voor vrijheid.

A.S.
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 314 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License