missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Ivoorkust

OP HET TERREIN VAN DE VORMING

G. Jacques in Band 1-2011
donderdag 24 maart 2011 door Webmaster

[marron]Over enkele maanden, zal Georges terugzijn op het terrein. Na 6 jaren dienst in Rome, wordt hij benoemd in de vorming.
Zijn bestemming: ABIDJAN EN HET VORMINGSHUIS VAN DE VIERDE ETAPPE (THEOLOGIE)[/marron]

[vert]- De vorming van een missionaris[/vert]

De vorming van een missionaris, broeder of priester, is een zeer ernstige aangelegenheid! Hij zal het grootste deel van zijn leven doorbrengen ver van de zijnen, in leefgemeenschappen die samengesteld zijn uit medebroeders van zeer verschillende leeftijd en cultuur.

In sociaal-politieke contexten die soms moeilijk zijn, midden gelovigen van andere godsdiensten, in samenspraak met de lokale Kerk die hem ontvangt, zal hij, door zijn woord, zijn initiatieven, maar [bleu] vooral door de getuigenis van zijn leven [/bleu], aan mannen en vrouwen van Afrika iets moeten laten proeven van de Liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus.

Het komt er dus op aan hem al de nodige tijd te geven om zich daarop voor te bereiden.

[bleu marine]Zijn initiale vorming[/bleu marine] – want de permanente vorming duurt het hele leven lang – duurt tussen 9 en de 10 jaar:

  • drie jaar filosofie,
  • één jaar noviciaat (bij ons ‘geestelijk jaar’ genoemd),
  • twee jaren stage
  • en tenslotte 3 of 4 jaren theologie.

Zijn vorming wil holistisch zijn, het is te zeggen dat zij raakt aan al de aspecten van het leven van de persoon: menselijke, spirituele, academische, pastorale vorming, en dat alles in een missionaire geest.

In elke etappe van zijn vorming, wikt en weegt de kandidaat Missionaris van Afrika, samen met zijn begeleiders, de draagkracht van zijn roeping. Op het einde van die jaren vorming, spreekt hij zijn [bleu] missionariseed [/bleu] uit en, als hij geroepen wordt tot de orden, wordt hij diaken [bleu] gewijd [/bleu] en daarna priester.

[bleu marine]De vormingshuizen[/bleu marine] van de Sociëteit zijn verspreid over de 4 continenten.
- De kandidaten doen hun eerste jaren van missionaire ervaring op in hun eigen cultuur – of althans niet te ver weg. Er zijn 12 huizen voor de eerste etappe in Afrika, in Amerika, in Azië en in Europa.
- Voor het geestelijke jaar, worden ze hetzij naar Zambia (Engels), hetzij naar Burkina Faso (Frans) gezonden.
- De stage wordt bij voorkeur in Afrika gedaan, in één van onze talrijke gemeenschappen waar de confrater de rechtstreekse ervaring kan opdoen van missionaire pastoraal.
- De vierde etappe kan hem zenden naar Nairobi, naar Kinshasa, naar Abidjan, naar Zuid-Afrika of naar Jeruzalem. Een kandidaat van Oeganda kan zo zijn filosofie doen in Tanzania, zijn geestelijk jaar in Burkina Faso, zijn stage in Algerije en zijn theologie in Kinshasa…

Een “ontworteling” die deze van Abraham waardig is en die hem voorbereidt op het internationale leven.

[vert]- De “Fraternité Lavigerie” van Abidjan[/vert]

[bleu marine]De “Fraternité Lavigerie”[/bleu marine] van Abidjan – waar ik mijn ministerie van de vorming zal beginnen in september aanstaande – is één van die vormingsgemeenschappen. Deze is gelegen in een volkse wijk van het noorden van Abidjan met een moslim dominante. Het vormingsmidden is belangrijk. Het komt er voor de student op aan de aangeleerde theorieën uit te testen in het dagelijks contact met de bevolking. Daar de Sociëteit de dialoog met de moslimwereld als een prioriteit gekozen heeft, evenals de strijd voor Rechtvaardigheid en Vrede, lijkt die plaats wel goed geschikt.

De studenten gaan de cursussen volgen in het nabije Missionaire Vormingscentrum van Abidjan, opgericht door drie Congregaties, waaronder de Missionarissen van Afrika. 114 studenten van 13 verschillende Congregaties krijgen er een theologische vorming van goede kwaliteit, in een missionair perspectief. Ze verdiepen er hun kennis van de Bijbel, ontdekken er het kerkelijk recht, studeren liturgie, denken na over pastoraal, en geven zich zo al de nodige instrumenten voor het missionarisleven dat hen wacht. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan al wat betreft de inculturatie van het geloof, de interreligieuze dialoog, de traditionele Afrikaanse godsdiensten en Rechtvaardigheid en Vrede.

Bibliotheek van de Gemeenschap.
  Voor onze studenten is het niet gemakkelijk al die studies te assimileren als volwassenen. De vrienden van hun jeugd zijn, grotendeels, beroepsmensen, gehuwd en huisvaders, verantwoordelijke volwassenen. Zij, als zij bijna dertigers zijn, zijn nog aan het studeren, in vorming, in een systeem van “afhankelijkheid”. Een vormingshuis is altijd een kunstmatig midden. Verantwoordelijke rijpheid, getekend door waarachtigheid, wordt niet gemakkelijk verworven in dergelijk kader. Het is de taak van de begeleiders, in samenwerking met alle kandidaten, het huis een geest te geven die aan elkeen zijn persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing toelaat in volle oprechtheid. Een ware uitdaging voor heel de gemeenschap.

Het huis is verre van vol. In september zullen we er met vier begeleiders zijn en een twintigtal kandidaten, het geheel verdeeld in vier leefgroepen.

Het huis zou er dubbel zoveel kunnen opvangen. De roepingen zijn nochtans talrijk in Afrika, in Azië en in Latijns Amerika. Elders zijn het enkelingen die onze rangen komen vervoegen. In het begin van het academische jaar, waren er 417 studenten afkomstig uit 26 verschillende landen in vorming in de Sociëteit. Maar de ernst van de inzet, de uitdagingen gesteld door het religieuze missionaire leven, en de regelmatige onderscheiding bij de geestelijke begeleiding heroriënteren er enkelen naar een andere inzet in dienst van de Kerk. Zo is het dat, sinds generaties, de statistieken aantonen dat, [bleu] van de vier kandidaten die aan hun vorming beginnen, er één enkele blijft tot aan de eed [/bleu].

Het is aan de voorbereiding van deze toekomstige confraters dat ik me ga toewijden in de volgende jaren. Ik geloof in hen. Ik geloof ook dat ons vormingssysteem goed is en onze jongeren op de best mogelijke wijze voorbereidt op het missionarisleven. Blijft dat de mens een erg complex mysterie is en dat een jongere “opvoeden, vormen en begeleiden” op de weg van het missionarisleven een kolossale uitdaging is.

Ondanks de gekregen vorming, zal ik me alleen maar heel nederig kunnen aandienen aan de deur van de gemeenschap in september aanstaande, door aan de jongeren zelf, bewerkt door de Heilige Geest, de eerste rol in hun vorming over te laten.

Mag ik u vragen deze jongeren en degenen die hen begeleiden in uw gebed indachtig te zijn?

Georges Jacques, M.Afr


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 211 / 1076361

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Ivoorkust   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License