missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 04-11

ANNEXE Nuntiuncula n°667 – April 2011.
dinsdag 26 april 2011 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- « Opwekkers van zingeving zijn ! »

(We lezen in het maandelijks bulletin van het bisdom Laghouat-Ghardaïa (Algerije) het woord van de bisschop – Maart 2011 – enkele uittreksels)

“Ook al hebben opstanden plaats in Arabische landen, de godsdienstige druk ligt niet aan de oorsprong van deze uitbarsting . Deze schijnt naar boven te komen vanuit het diepste van het menselijk bewustzijn , dringend op zoek naar waardigheid, respect, rechtvaardigheid en democratie. Dit is ook het feit van een soort collectieve luciditeit waarin noch inzicht noch wijsheid ontbreekt. Op het Tahrirplein van Cairo, hebben we moslims en christenen verenigd gezien in eenzelfde elan… Hoe niet hopen dat het verloop van de geschiedenis zich afspeelt in de richting van de diepe verwachtingen van de persoon en van de menselijke samenlevingen? Is het niet in die richting dat de Geest blaast?

Dat brengt ons, christenen, terug tot veel nederigheid. Wij maken de Geschiedenis niet, maar wij kunnen opwekkers van zingeving en richting zijn . Als wij ‘desem in de deeg’ willen zijn, en ‘zout van de aarde’, dan kan dat alleen maar in een gekozen zwakheid en een geweldloze weerstand tegenover de krachten van het kwaad, op de manier van Jezus .

Christian Chessel, een jonge Witte Pater, vermoord met zijn drie confraters (onder wie Charles Deckers) te Tizi Ouzou in december 1994, drukte het zo uit, weinige tijd voor zijn dood: “De zwakheid van de apostel moet, in navolging van deze van Christus, ingeworteld zijn in de kracht van het Paasmysterie en in de kracht van de Geest . Ver van een houding van passiviteit te zijn of een gelaten berusting, veronderstelt zij veel moed en zet zij aan tot een inzet voor de rechtvaardigheid en de waarheid terwijl zij de ijdele bekoring van de kracht en van de macht aanklaagt .”

- “De co-existentie van de culturen en de interreligieuze dialoog dringen zich op”

“Wij worden geroepen om samen te leven” heeft de aartsbisschop van Algiers, Mgr.Bader gezegd, in Radio Vaticaanstad. “Ofwel staat men tegenover elkaar, ofwel leert men elkaar te aanvaarden, elkaar te respecteren, elkaar te helpen. Er is geen alternatief. Dat betreft niet alleen de landen die een minderheid van christenen hebben, maar het is een universeel feit dat ook Europa en Amerika insluit .”

“Samenleven betekent niet onze verschillen willen wegvagen… Maar het is belangrijk te leren te aanvaarden dat de andere anders mag denken, dat de andere tot een andere godsdienst behoort.” (Zenit-1/03/2011)

- EGYPTE – “De islam zal verplicht worden zich te hervormen”

Henri Boulad,sj.een Egyptische jezuïet (katholiek koptisch) schrijft: “Indien Egypte overgaat naar de moderniteit, dan zal de islam verplicht worden zich te hervormen… Men merkt reeds dat de Moslimbroeders reeds veel minder invloed hebben en dat hun manier van spreken niet meer overkomt.. Er zal een domino-effect plaats vinden in heel de Arabische moslimwereld…” (La vie.17.02.11)

- TUNESIË – “De islamisten worden verplicht te volgen”

Souhayr Belhassen, Tunesische militante, schrijft: “Het islamisme is niet noodzakelijk synoniem van theocratie, van dictatuur en van charia. Het land(Tunesië) zou als laboratorium kunnen dienen voor heel de Arabische wereld en bewijzen dat er een moderne islam bestaat die perfect kan samengaan met de eisen van de mensenrechten. Men maakt al de geboorte mee van een moslim-republikeinse beweging.” (La Vie. 17.02.2011)

- Debat over de wereldlijkheid (la laïcité)

De hoogste gezagsdragers van de zes grote godsdiensten in Frankrijk hebben een tekst ondertekend waarin zij het houden van het debat afkeuren (op 5 april) over de wereldlijkheid, voorgesteld door de UMP partij en ondersteund door Nicolas Sarkozy.

De stellingnamen bij de katholieken(Mgr. Vingt-Trois en de bisschoppen op hun samenkomst te Lourdes) waren eerder negatief. De moslims hebben hun ongenoegen laten kennen en waren van oordeel dat de islam al te zeer gediscrediteerd werd door de UMP partij. Kardinaal Vingt-Trois zei dat dit debat “het gevaar loopt de weigering te kristalliseren van elke religieuze uitdrukking in onze samenleving.” “Vanaf de rampen in Japan tot de revoluties in Afrika, van de fobie voor een golf van massale migraties tot de moeilijkheid vreemde culturen en godsdiensten te erkennen en te aanvaarden… alles draagt ertoe bij aan te zetten tot de maximale beschermingen, welke ook de werkelijke gevaren zijn.” (La Croix)

- Nieuwe kerken in Moskou

60 nieuwe kerken zullen kortelings in de hoofdstad gebouwd worden voor de orthodoxe christenen. De gronden werden geschonken door de burgerlijke autoriteiten van Moskou. (La Croix)


- Alle christenen in de wereld zullen samen PASEN vieren op 24 april.

De Joden vieren tevens hun PESACH van 19 tot 26 april.

Al Massiih qaam! Haqan qaam! (arabisch)

Christos anesti! Alithos anesti! (grieks)

Christus is verrezen ! Alleluia ! </center
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 53 / 750792

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License