missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes Mei 2011

dinsdag 10 mei 2011 door G.Verbist, mafr.

- OECUMENE

(Uittreksels –Tête-à-tête in TERTIO met Kardinaal Kurt Koch, Pauselijke Raad, Vatikaan)

“Wij hebben het einddoel, de zichtbare eenheid en het samen vieren van de sacramenten, nog niet bereikt. Wij beseffen nu beter dat oecumene nood heeft aan veel geduld .”

“Oecumene en missie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat zit al in het gebed van Jezus ‘dat de leerlingen één zijn opdat de wereld moge geloven’. Eenheid is dus geen doel op zich, maar een weg om de geloofwaardigheid van het evangelie te ondersteunen.

Tijdens het eerste echte oecumenische congres, in het Schotse Edinburgh in 1910, stond missionaire ijver in het centrum van de oecumene, en dat zouden we moeten terugvinden…

Onze tijd is gekenmerkt door meervoudigheid, door pluralisme. Een reactie daarop is het fundamentalisme, dat ik zou omschrijven als de overdrijving van de identiteit en de eenheid. Een andere reactie is het relativisme, dat is een overdreven accent op de pluraliteit…”

  • Met de anglicanen:

“ In het Vatikaan maken we een duidelijk verschil: de anglo-katholieken zijn een zaak voor de Congregatie van de geloofsleer… Wij gaan voort met de oecumenische dialoog. Dit jaar begint trouwens de derde ronde van de Anglicaans-rooms katholieke internationale commissie.”

  • Met de reformatie:

“Er is weinig neiging tot eenheid, integendeel is er een tendens naar nog grotere fragmentatie…. Wij hopen dat de Wereldfederatie van lutherse kerken toch een verenigde rol kan blijven spelen. Maar de grote uitdaging zijn de pinksterkerken. Wij maken momenteel werkelijk een ‘pentecostalisering’ van het christendom mee. Na de katholieke kerk vormen zij nu al de grootste groep.” “Deze pentecostalisering is vooral een pastoraal probleem. Gelovigen worden aangetrokken door de belofte van mirakels, genezingen of rijkdom. Vooral in het zuiden van de wereld speelt dat.”

  • Met de orthodoxen:

”We deden reeds grote stappen vooruit in de internationale gemengde theologische commissie. De Kerk heeft nood aan een voorman. Hoe werd het primaatschap uitgevoerd in het eerste millenium? De orthodoxen willen daarover niet meer verder, zeggende dat zoiets het werk is voor historici en niet voor theologen. Er wordt dus nu gewerkt aan een meer theologische tekst, die in mei zal besproken worden.”

“Eenheid die niet gebaseerd is op een pluraliteit, leidt tot dictatuur. Meervoudigheid die niet gebaseerd is op een fundamentele eenheid leidt tot anarchie.”

(Tertio.16.02.2011)
 

- GROEIEND POPULISME IN EUROPA

Tijdens de ontmoeting van de Europese kerkleiders(Conferentie van Europese Kerken – CEK & Conferentie van de Europese Bisschoppenconferenties – CCEE) in de week van 14 tot 19 februari 2011, te Belgrado, stond de Europese integratie centraal.

De orthodoxe metropoliet Emmanuel, voorzitter van de Conferentie van Europese Kerken(CEK), zei tijdens de ontmoeting dat de Europese Kerken zich engageren voor een menselijk en sociaal Europa, dat groot belang hecht aan de mensenrechten, vrede, rechtvaardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Tegelijk waarschuwde hij voor de sterke groei van het populisme in Europa, als gevolg van de economische en financiele crisis.

De orthodoxe kerkleider vroeg zich af wanneer Europa in staat zal zijn om zich aan de multinationale en multiculturele werkelijkheid aan te passen . De christelijke wortels van Europa hoeven de integratie van andere volkeren niet in de weg te staan. De gedeelde waarden kunnen daarvoor juist een belangrijke voedingsbodem vormen.

(Kerknet. 20.02.2011)
 

- Testament van minister Bhatti, vermoord in Pakistan

Op 2 maart 2011 werd in Pakistan minister Shahbaz Bhatti vermoord. Hij was een katholieke christen en minister voor minderheden. Hij kwam op voor de bedreigde christelijke minderheid in zijn land en voor de zwakken in de samenleving. Kort na zijn dood werd zijn geestelijk testament gepubliceerd. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in zijn brief voor Pasen, citeert de volgende uittreksels :

“ Hoge regeringsverantwoordelijken hebben mij voorgesteld en gevraagd mijn strijd op te geven, maar ik heb altijd geweigerd, zelfs nu ik weet dat mijn leven in gevaar is. Mijn antwoord was steeds hetzelfde: ‘Nee, als man van het volk wil ik Jezus dienen.’ Deze toewijding maakt mij gelukkig. Ik zoek geen populariteit, ik wil geen machtsposities. Ik wil slechts een plaats aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven, mijn karakter, mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus volg. Dit verlangen is zo sterk in mij dat ik het als een voorrecht zou beschouwen indien – in mijn inzet en strijd om de noodlijdenden, armen, vervolgde christenen in Pakistan te helpen – Jezus het offer van mijn leven zou willen aanvaarden. Ik wil voor Christus leven en voor Hem wil ik sterven. Ik heb in dit land helemaal geen angst… Zolang ik leef, zou ik tot mijn laatste adem zeggen, dat ik Jezus en deze arme lijdende mensheid, christenen, noodlijdenden, armen blijf dienen… De passages uit de Bijbel waar ik het meest van hou, zijn: Ik had honger en gij hebt Mij eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij opgevangen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt naar Mij toe gekomen! Als ik dan arme en noodlijdende mensen zie, denk ik dat Jezus mij in hen tegemoetkomt.”

Het is een getuigenis dat stil maakt.

(Kerk&Leven. 20.04.11)
 

- Nigeria – VERZOENING gezocht

Na de verkiezing (voor de tweede maal) van een christen als president, in april, brak er in het islamitische noorden geweld los tegen christenen. Er vielen meer dan 200 doden. Het aartsbisdom Abuja lanceerde op 14 april een televisiezender, die de interreligieuze verstandhouding tussen moslims en christenen wil bevorderen.

(Kerknet 22.04.11)
 

- Een hernieuwing van Europa

Oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomeos I, doet een oproep tot hernieuwing van Europa, als hij zegt “Het ogenblik is aangebroken om de europese geschiedenis te heroverwegen. De oorsprong van Europa is te zoeken in de ontmoeting tussen Athene, Jeruzalem en Rome, en niet bij Karel de Grote in het jaar 800 of het schisme van 1054... wij mogen geen land uitsluiten in Europa vanwege het geloof van een volk.”

(La Croix.14.04.11)
 
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 171 / 792612

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License