missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Jaak De Meyer

jeudi 9 juin 2011 par J.V.
Gisterenmorgen 8 juni 2011, rond half zes, is in Avondrust, onze confrater
 
 
Pater Jaak De Meyer


 
zachtjes ingeslapen.

Sinds zijn terugkeer uit het hospitaal was hij echt niet meer goed geweest.

Jaak werd geboren te Torhout in West-Vlaanderen op 8 maart 1931, maar de familie verhuisde al vroeg naar Brugge, waar Jaak zowel de lagere school als zijn humaniorastudies deed in het St-Lodewijkscollege. In september 1950 trad hij binnen bij de Witte Paters te Boechout en deed zijn noviciaat te Varsenare. In september 1953 begint hij zijn studies theologie te Herverlee, waar hij op 7 juli 1956 zijn eed aflegt en op 21 april 1957 priester wordt gewijd door Mgr. Ogez. Een van zijn begeleiders merkt op : "Kan organiseren met gezag, maar ontziet vooral zichzelf niet." Die karaktertrek zal gans zijn leven waar blijven, met de vele voor- maar ook enkele nadelen ervan.

Benoemd voor het Albertmeer – ’t Lakske – vertrok Jaak met Sobelair op 22 april 1958. Zijn eerste benoeming was Mudzi Maria in het bisdom Bunia, waar hij Swahili leerde en onderpastoor was. In oktober 1959 wordt hij benoemd in Badiya, eerst als onderpastoor, daarna als pastoor. Daar ontpopt hij zich als een pastorale leidersfiguur en een dynamisch en bekwaam organisator ; hij wordt de gedreven verantwoordelijke van ALTI (Action Lèpre et Tuberculose en Ituri) en bouwt huisjes voor de lepralijders en de tbc-patiënten. ALTI wordt gefinancierd door de Duitse organisatie ’Action Canchanabury – Leprahilfe Hans Reinhardt e.V.’ van Bochum, dat samenwerkt met de Witte Paters en de betrokken bisdommen.

Een cruciaal jaar was 1964, met de rebellie. Jaak kwam tweemaal in de gevangenis terecht maar kwam telkens weer vrij. Na een rustperiode in België keerde hij terug naar zijn geplunderde parochie. Tegen het einde van zijn verblijf in Badiya voegden aidspatiënten zich bij de lepra- en tbc-patiënten waarover Jaak zich zo toegewijd ontfermde.

In december 1974 wordt Jaak pastoor benoemd te Mongbwalu. Hij is zeer actief en ondernemend, maar niet altijd gemakkelijk voor zijn medewerkers. Hij blijft verantwoordelijke van ALTI. Het feit dat deze organisatie profiteerde van het bisdom als vzw, zonder zich echt te integreren in de diocesane sociale werken zorgde voor veel moeilijkheden. In 1987 wordt Jaak terug benoemd in Badiya en is nog steeds verantwoordelijke van ALTI, maar in september 1995 moet Jaak, op vraag van de regionale raad, zijn ontslag geven.

Een overplaatsing naar Kisangani gaat niet door en op 14 februari 1996 komt Jaak definitief naar België terug. De eerste jaren in België zal Jaak nog wel doorgaan met zijn inzet voor ALTI, vooral op administratief vlak en het versturen van medicamenten.

Jaak neemt eerst zijn intrek bij zijn zus en schoonbroer, eerst in Nederland, daarna in Luxemburg. In november 2000 vervoegt Jaak onze gemeenschap van Berchem. Een poging om zich in te schakelen in Wereld-Missiehulp te Boechout lukt niet. In april 2001 wordt Jaak in Varsenare benoemd, waar hij nog enkele gelukkige en kalme jaren zal doorbrengen, goed meedraaiend in de gemeenschap. Hij bleef ook jaarlijks, samen met zijn vriend Jan Pickery, voor enkele weken naar Bunia teruggaan, om de zaken van ALTI op te volgen en vrienden te bezoeken. Tot zijn gezondheid het niet meer toeliet. Wanneer zijn gezondheidsproblemen erg toenemen, vervoegt hij in maart 2010 Avondrust.

Jaak leidde een bewogen leven. De rode draad is zeker zijn inzet voor sociaal verstoten medemensen (lepra- en aidspatiënten). "Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan." (Matteüs 25, 40)

  De uitvaartliturgie zal plaats vinden op dinsdag 14 juni 2011, om 10 u 30 te Varsenare in onze kapel, gevolgd door de teraardebestelling op ons kerkhof.  

De confraters die verlangen te concelebreren brengen een albe en een paarse stola mee. Gelieve pater econoom van Varsenare te verwittigen van uw aanwezigheid.

 
Jef Vleugels
 

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 361 / 1148171

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License