missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad Juli 2011

zondag 17 juli 2011 door G.Verbist, mafr., Webmaster

- Zijn waterput graven

We hebben allemaal de film « Des hommes et des dieux » gezien over het leven van de trappisten van Tibhirine. Er zijn gebeurtenissen die deze film niet getoond heeft. Gelukkig kunnen we over geschriften beschikken. Zo schrijft Christian de Chergé , hun prior, het volgende:

“ Mohammed heeft de gewoonte aangenomen regelmatig te komen praten met mij. Het is een buur. Zo hebben we samen een lange geschiedenis van uitwisseling. Op een dag heeft hij de formule gevonden om me ter orde te roepen en een afspraak te vragen:

  • “Het is al zo lang geleden dat we niet meer aan onze put hebben gegraven!”

We gebruiken die als we de nood voelen om in de dierpte met elkaar uit te wisselen. Eens, een beetje als een scherts, stelde ik hem de vraag:

  • “Wat gaan we eigenlijk vinden in het diepste van onze put? Moslimwater of christelijk water?”

Hij heeft me bekeken, half lachend, half droef.

  • “Maar het is toch al zo lang dat we samen op stap zijn en gij stelt me nog deze vraag!... Weet ge, in het diepste van die put, wat men daar vindt, dat is het water van God.

“Zijn put graven” duidt op hun uitwisselingen. Wat een mooi symbool! In de Bijbel, is de put de plaats van de liefdesontmoetingen, die beslissend zijn voor het heil. Isaac vindt daar Rebecca (Gen.24). Jacob vindt daar Rachel (Gen.29). Jezus de Samaritaanse vrouw (Jo.4). In de Koran, wanneer Jozef in de put geworpen wordt, wordt hij ondergedompeld in ‘de onzichtbare diepten’ (Sourat 12,10). Symbool van verbond ook. Christian en Mohammed, als zij samen hun put graven, zoeken zij, moslim en christen, welk verbond hen verenigt.

Elk van ons kan, samen met Christian en Mohammed, deze uitdrukking voor zijn rekening nemen. Elkeen graaft zijn put door relaties met vrienden . “Zijn put graven” dat is, door de bemiddeling van de andere, het mysterie zoeken dat zijn eigen bestaan bewoont en, samen , het mysterie dat ons verenigt.

Door de bemiddeling van de ontmoeting, gaat elkeen op weg naar zijn bron . Mohammed en Christian gaan samen op weg naar de Enige Bron van levend Water. De pelgrimstocht naar de bronnen wordt zelden alleen gedaan. Daar zijn broers, zusters, vrienden, een gemeenschap, andere gelovigen, tochtgenoten voor nodig.

De Kerk heeft zich ingezet in de interreligieuze dialoog want zij draagt de hoop dat zij, door de ontmoeting met andere religieuze tradities, haar Heer nog meer zal ontvangen. Men graaft beter zijn put samen met anderen.

Christian drukt het als volgt uit in zijn testament. “De geheimvolle vreugde van de Geest zal er altijd in bestaan de levende verbondenheid te vestigen en de gelijkenis te herstellen, door te spelen met de verschillen”. (volgens Christian Salanson)

- Gebedsoproep voor DUITSE MOSLIMS

De evangelische bisschop van Hamburg, Kirsten Fehrs, zorgde voor deining met haar uitspraak over een gebedsoproep voor moslims in Duitsland. Fehrs zei: “Ik kan mij inbeelden dat er ook in Duitsland van op een minaret wordt opgeroepen tot gebed als het om een moskee gaat die samenwerkt , democratisch is, zich inzet voor integratie en zich verzet tegen moslimfundamentalisme”. Fehrs hoopt een dialoog met Duitse moslims op gang te brengen.

De katholieke bisschop Hans-Jochen Jaschke verdedigde haar uitspraak en pleitte voor een versterking van het samenleven met moslims. Volgens Jaschke bezitten ook moslims in Duitsland het recht hun geloof te beleven.
(Hamburger Abendblatt – Kerknet, 24.06.11.)

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 
De moslims beginnen hun RAMADAN (vastentijd)
op 1ste augustus, Incha Allah.

Ze eindigen hun vastentijd
met het feest Id al-Fitr (Suikerfeest)
op 29 of 30 augustus

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 88 / 750792

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License