missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad September 2011

maandag 19 september 2011 door G.Verbist, mafr.

- Geloof en gemeenschap van de Alawieten in Syrië

In Syrië leven er moslims die Soennieten zijn (70%), Sjiieten (4%), Druzen (3%), Alawieten (12%) en de Christenen zijn 10%. (Alawieten niet te verwarren met Alevieten in Turkije)

Bashar al-Assad en zij die vandaag aan de macht zijn sinds 1971 zijn Alawieten. Voor de moslims soennieten en sjiieten zijn ze ketters. De Alawieten zijn een afsplitsing van de sjiieten, genoemd naar Mohammeds schoonzoon Ali.

Licht is voor hen de essentie van God. Zij vereren dan ook de zon en de maan. Ze hebben hun eigen feesten vermengd met christelijke elementen. Ze vieren het Suikerfeest, maar hebben geen vasten in de ramadanmaand; ze vieren het offerfeest, maar zonder bedevaart naar Mekka. Ze vieren ook het christelijke Kerstmis en Pinksteren.

Ze hebben geen moskeeën. Het geloof is een privéaangelegenheid. In hun religieuze riten spelen wijn en brood een belangrijke rol. Ze mogen alcohol drinken en varkensvlees eten. Er leven ook kleine groepen in Libanon et Turkije.

Eeuwen van wederzijdse onbekendheid, onbegrip, vooroordelen en haat zorgen ervoor dat Soennieten (70%) en Alawieten (12%) elkaar niet vertrouwen. Met het aan de macht komen van de Alawietische al-Assads in 1971 zijn de relaties niet beter geworden (vanaf maart 2011).

- Het verbranden van heilige boeken

Op 11 september 2010, in zijn tuin, zouden 100 KORANverbrandingen plaats hebben. Daarmee dreigde Terry Jones, predikant, stichter van zijn kerk de Dove World Outreach Center, met amper 50 leden en die woont in Gainesville (USA). De Amerikaanse dominee loktte hiermede gewelddadige protesten uit in de moslimwereld.

Het verbranden van heilige boeken wordt door de meeste weldenkende mensen beschouwd als een barbaarse daad.

Koranverbranding had ook plaats tijdens de Spaanse Inquisitie in Granada in 1499. Moslims werden toen verplicht zich te bekeren tot het christendom. Daarbij werden er ook korans verbrand.

De KORAN is het woord van God. Het is via de profeet Mohammed rechtstreeks aan de mens gegeven. Daarom wordt het als het heiligste der heiligen beschouwd… daarom heeft de Koran een iets andere plaats dan de Bijbel”. (Sami Zemni.UGent.) De Koran zal altijd op een hoge plaats in het huis liggen. Hij zal nooit onder andere boeken gelegd worden. Dat is vooral waar voor diegenen die in het Arabisch zijn geschreven. Hij die in de Koran wil lezen zal zich eerst ritueel reinigen.

Tora – Voor de orthodoxe joden is de status van de Tora te vergelijken met die van de Koran. Elk woord in de vijf heilige boeken is als rechtstreeks afkomstig van God. God gaf via Mozes op de berg zijn wetten aan de mens. De Tora neemt voor alle joden een centrale plaats in. In nazi-Duitsland werden Tora’s verbrand. In 1942 te Antwerpen werden ook Torarollen verbrand. Het vernietigen had hier ook een politieke betekenis. (De Standaard, 10.09.2011)

“Nu verbrandt men boeken, morgen zijn het mensen”

- Moslimbroeders in Egypte

Sinds 1948 is deze Broederschap officieel verboden. Bij de parlementsverkiezingen van 2005 behaalden ’onafhankelijken, kandidaten van de Broederschap’, 20% van de stemmen (88 zetels). Sinds 2009 staat aan de top van de Broederschap als ’Algemene Gids’ Mohammed Badie, met een uitvoerend Bureau, onder controle van de ’Shura-raad’ (een soort Senaat). De kleinste eenheid in de Broederschap is “de familie” (usra) van vijf tot tien leden. Elk lid moet 5 etappes doorlopen: men is liefhebber, dan aanhanger, ingeschrevene, lid van de organisatie, en tenslotte werker. Deze laatste heeft stemrecht en kan ook meedingen voor hogere posities.

Nu sinds de revolutie is er een nieuwe politieke arm “de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid”. Talentvolle jongeren stappen echter uit de Broederschap en richten eigen partijen op. Al minstens vier. Veel jongeren willen meer representatieve vertegenwoordiging. “ Wij, de jongeren, willen een brug slaan naar de anderen. Het leiderschap wil alleen muren rond de beweging bouwen.(De Standaard. 30.07.11.)

- Oecumenisme

Het derde bezoek van Benedictus XVI aan zijn geboorteland (van 22 tot 25 september) staat in het teken van het OECUMENISME. Hij zal de 22ste Erfurt bezoeken waar Martin Luther gestudeerd heeft (1501-1505) en bij de Augustijnen heeft geleefd (1505-1508).

- Anders in zijn cultuur en religie

Om de andere beter te begrijpen en te leren kennen, geeft onze confrater Georges Defour enkele afrikaanse spreekwoorden:

  • “ Pour entrer dans une maison inclinée, incline-toi à ton tour “ (Bamileke, Cameroun)
  • “ Si l’on ne couche pas sous les aubergines, on n’en voit pas tous les fruits d’en bas “ (Bambara, Mali)
  • “ A passer vite, on voit les feuilles; mais il faut s’arrêter pour voir la racine “ (Malgache)

Zopas verschenen brochure: “Joden, leven in Antwerpen” Uitg.KMS. 40 blz. 5 euro.

Wij hebben nogal wat vooroordelen over hen. Velen kennen hen amper, hebben een stereotiep beeld over hen en begrijpen helemaal niet hoe zij leven. Ieder van ons kan het als een nuttige ontmoeting ervaren. Waarom niet een exemplaar in onze gemeenschappelijke bibliotheek? De brochure werd op 4 september te Antwerpen aan het publiek voorgesteld. (G.V.)

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 216 / 751126

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License