missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Uganda

NABULAGALA PARISH

Band 2 - 2011
maandag 3 oktober 2011 door Manu Quertemont, Webmaster

- [marron]17 februari 1879: Aankomst in Entebbe van de missionarissen[/marron]


Bij hun aankomst in ENTEBBE, op 17 februari 1879, zetten Pater Lourdel en Broeder Amans voet aan wal op het schiereiland van KIGUNGU. Op weg naar RUBAGA, brachten ze de nacht door op de plaats die de naam KISUBI draagt. Toen koning MUTESA op de hoogte werd gebracht van hun komst, deed hij hen naar KITEBI leiden op een vijftal kilometers van RUBAGA. De missionarissen brachten veertien dagen door op die plaats in afwachting van wat nieuws over hun lotsbestemming. De reizigers beefden van koorts en hadden niet veel om zich te voeden.


Uiteindelijk werden ze aan het hof van de KABAKA (Koning) geroepen waar Pater Lourdel MUTESA ervan op de hoogte bracht dat hijzelf en vier andere gezellen gezonden werden om een katholieke missie te stichten in Oeganda. MUTESA verleende zijn akkoord voor de komst van missionarissen in zijn land en beloofde zelfs prauwen te zenden om de rest van de groep te gaan ophalen.

- [marron]17 februari 1879: Installatie in NABULAGALA[/marron]

Na deze eerste audiëntie, keerden Pater Lourdel en zijn gezel terug naar hun rieten hut te KITEBI waar zij onder goede bewaking verbleven. Uiteindelijk gaf de KABAKA hun een betere plaats te NABULAGALA-RUBYA. Lourdel en Amans vestigden zich dan op die plek op 7 mei 1879.


De 24 prauwen, geleverd door de koning, konden dan de rest van de groep gaan ophalen die in KAKEYE (Tanzania) gebleven was. Broeder Amans begeleidde deze kleine vloot die naar het zuiden van het land voer.

Op 17 juni 1879, ontscheepten de Paters Livinhac, Girault en Barbot op hun beurt in ENTEBBE. Enkele dagen later waren de missionarissen eindelijk weer allemaal samen.

- [marron]25 juni 1879: Eerste Mis in NABULAGALA[/marron]

Zij, brachten ook de waardevolle kapelkoffer mee en hun draagbaar altaar. Zo hebben, op 25 juni van het genadejaar 1879, de vijf Witte Paters hun eerste Mis gevierd in Uganda, in het gehucht NABULAGALA-RUBYA, de eerste katholieke missiepost van dat land.

In juni 1939, zestig jaar later, werd er op die plaats een gedachteniskapel van die gebeurtenis opgericht door de Witte Pater Mgr. Michaud.

 


Pater Lourdel werd vrij vlug gekend onder de naam van “MAPERA”, bijnaam die komt van het Franse “Mon Père”. Terwijl de priesters van de groep zich vooral wijdden aan de godsdienstige opleiding van hun bezoekers, hield Broeder Amans zich bezig met al de materiële aangelegenheden van de nieuwe missiepost. Om de beurt was hij bouwmeester, econoom en kok, tuinman, werktuigkundige, meubelmaker en een toegewijde ziekenverzorger.

- [marron]12 mei 1890: Overlijden van MAPERA[/marron]

MAPERA stierf te RUBAGA, ziek en uitgeput, op 12 mei 1890; hij was slechts 36 jaar oud. Zij uitvaartdienst had plaats de volgende dag, vroeg in de morgen, naar lokaal gebruik. Zijn stoffelijk overschot werd begraven op twintig meter van de grote kapel die er gekomen was door zijn zorgen.

- [marron]1974 – 1975: Terugkomst van de “voorouders in het geloof”[/marron]

Voor de christenen van Uganda, paste het dat die vijf “voorouders in het geloof” allen samen ter aarde werden besteld op Ugandees grondgebied.

In 1974, op initiatief van kardinaal Emmanuel Nsubuga, werd het stoffelijk overschot van Pater Barbot en van Broeder Amans, die respectievelijk ter aarde werden besteld in Zanzibar en in Bagamoyo (Tanzania), overgebracht naar Uganda, gevolgd in 1975 door dat van Mgr. Livinhac die tot dan begraven was in de kathedraal van Algiers. Spijtig genoeg konden de beenderen van Pater Girault, begraven in Maison-Carrée bij Algiers, niet formeel geïdentificeerd worden.

Hier bij een foto van de relikwiekast met het stoffelijk overschot van Mgr. Livinhac, van de Paters Lourdel en Barbot, van Broeder Amans en van de martelaar Mathias Mulamba.

 

- [marron]24 juni 2007: Inhuldiging van de parochie MAPERA-NABULAGALA[/marron]

Sinds de heroïsche tijden van de martelaren van Uganda, is het dorp NABULAGALA, ondanks de gedachteniskapel, alleen maar een nederige bijkapel gebleven van de parochie.

In februari 2006, besloot Zijne Eminentie Kardinaal Emmanuel Wamala, dat het tijd werd om van die uithoek van het land een volwaardige parochie te maken.
Hij vertrouwde die taak toe aan de afstammelingen van MAPERA, de Witte Paters.

Op 24 juni 2007 was het de plechtige inhuldiging van de nieuwe parochie die de naam kreeg van MAPERA-NABULAGALA.

Mgr. Cyprian Kizito Lwanga zegende de nieuwe kerk in en benoemde er een kind van het land, Pater Richard Nnyombi WP, als eerste pastoor.

Samen met de huidige Kabaka Ronald Mutebi II, namen duizenden gelovigen en een menigte religieuzen, deel aan de plechtige Mis waarin 3 bisschoppen en 40 priesters voorgingen.

- [marron]Le 6 maart 2011: Overdracht van het stoffelijk overschot van de eerste missionarissen naar NABULAGALA.[/marron]

Die dag werd met een onbeschrijfelijke vreugde het stoffelijk overschot van de eerste missionarissen naar de herdenkingskapel gedragen, die voor de gelegenheid helemaal vernieuwd was.

Een immense menigte was daar samengekomen ter gelegenheid van die historische gebeurtenis.

Want zie: zo waren de “voorouders in het geloof” van het Ugandese volk teruggekeerd naar hun vertrekpunt en zij gingen daar voor altijd blijven in die gedachteniskapel die voor hen sinds lange tijd was voorbereid.

Op het einde van deze ontroerende ceremonie, sprak Pater Richard Nynyombi, pastoor van NABULAGALA, vóór heel de vergadering opnieuw de beslistheid uit van de katholieken van Uganda er voor te zorgen dat de zaak, die hen zo nauw ter harte gaat, tot een goed einde zou worden gebracht, namelijk de zaligverklaring van MAPERA Lourdel en van Broeder Amans.

 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 268 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Uganda   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License