missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Een moslim wereldlijkheid ?

zondag 23 oktober 2011 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Mohamed Talbi (denker, geschiedkundige en islamoloog) beschrijft in Jeune Afrique van 9.10.2011 hoe een grondwet mogelijk is die een moslim wereldlijkheid geeft.
 

Fundament en rechtvaardiging

- In de grondwet van Medina

De eerste in de wereld die geschreven werd. Deze werd onderhandeld door de Profeet in het jaar 1 van de hedsjra, tussen al de sociale instellingen van de Stadstaat, polytheïstische, joodse en moslim. In de 47 artikels ervan, is er nergens sprake van een Staatsgodsdienst. Het betrof hier een wereldlijke Grondwet.

- In de Koran.

Is er geen wetboek, noch een Grondwet. Het is het “Boek van het Uur”, een oproep tot alle mensen, overal op aarde, waar ook zij zich bevinden, in Het Oosten of in het Westen, opdat elkeen van hen individueel zijn heil zoekt, onafhankelijk van het regiem waaronder hij leeft.
Deze verzekert aan alle mensen de gewetensvrijheid: “Geen dwang op het gebied van de godsdienst” zo zegt de Koran. En ook: “Oh, gij gelovigen ! Houdt u bezig met uw eigen zaken. Brengt geen enkel nadeel toe aan degene die afdwaalt, als ge op de goede weg bent”; “Indien uw Meester dat had gewild, dan zou hij van alle mensen één enige gemeenschap gemaakt hebben. Welnu, zij zullen nooit ophouden te leven in de verscheidenheid.

De enige hindernis voor de wereldlijkheid komt uitsluitend van de charia.

De charia heeft geen enkel fundament in de Koran.
De menselijke fabricatie is relatief recent, zij verplicht geen enkele moslim in geweten. Alleen de Koran verplicht. De eerste korte inhoud gewijd aan de charia is de Kitâb al-Umm, van Shâfi’î, gestorven in 804. Eerder, ’t is te zeggen gedurende bijna twee eeuwen, hadden de moslims geleefd zonder charia. Ze zouden deze dus opnieuw kunnen laten vallen, en zouden zich er des te beter bij voelen dan onder de zware lasten van de Geschiedenis; door de hukm al-ridda (de wet over de afvalligheid), die niet bestaat in de Koran, heeft de charia een terroristische vorm aangenomen die niet kan samengaan met de vrijheid en de democratie.

Mohamed Talbi besluit :

Laten we deze princiepen toepassen en dan zullen we een moslim wereldlijkheid stichten, die alle vrijheden erkent en eerbiedigt, de mensenrechten, de democratie, en zo aan alle mensen een vredevolle en broederlijke samenleving zal verzekeren op onze planeet Aarde, waar elkeen op een vrije manier zijn eigen diversiteit beleeft.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 192 / 813428

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License