missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Herdenkingsviering te Assisi van 27 OKTOBER 2011.

Groen Blad November 2011
donderdag 3 november 2011 door G.Verbist, mafr.

Vandaag kwamen er dubbel zoveel religieuze leiders samen als in 1986. Voor het eerste ook niet-gelovigen. Enkele boeddhistische leiders mochten voor het eerst China verlaten. Er waren ook afgevaardigden van de animistische godsdiensten.

De bijeenkomst startte met een veroordeling van religieus gemotiveerd geweld en een oproep tot verdraagzaamheid. Patriarch Bartholomeus (Constantinopel) spoorde de religieuze leiders aan om religieuze symbolen en de naam van God niet te laten misbruiken om geweld te rechtvaardigen. Achmad Muzadi (Indonezië) zei dat slechts degelijk godsdienstonderwijs ons kan behoeden voor het misbruik van godsdienst voor politieke, culturele of economische doeleinden. “Een vreedzaam samenleven van godsdiensten vereist ook respect voor de verschillen”. De anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams zei dat alle godsdiensten het ideaal van broederlijkheid onder de hele mensheid delen. Rabijn David Rosen dankte paus Benedictus voor deze ontmoeting. Kardinaal Turkson wees op de indrukwekkende vooruitgang in de interreligieuze dialoog sinds 1986.

Na de middag was er een gebed voor vrede en gerechtigheid in de wereld. De verschillende leiders van de wereldgodsdiensten hielden hun gebed in aparte ruimten. De Paus contourde daarmee bij voorbaat elk verwijt van syncretisme.

Benedictus XVI zei dat een wereld zonder godsdienst stuurloos is. Hij veroordeelde expliciet religieus gemotiveerde terreur en riep ook ongelovigen op om zich voor de dialoog en de wereldvrede in te zetten. “Wij moeten nederig erkennen dat ook in naam van het christelijk geloof geweld werd gebruikt. Maar geweld is niet het ware gelaat van godsdienst. Voor God zijn alle mensen broeders en zusters en behoren zij tot dezelfde familie.”

In de slotverklaring op het podium voor de Sint-Franciscusbasiliek onderstreepten de religieuze leiders het belang van de gedeelde ‘gulden regel’ (Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet). Wereldleiders werden opgeroepen zich in te spannen voor een wereld van vrede en solidariteit, zowel in eigen land als internationaal.

De Paus zei in zijn slotwoord dat dit evenement duidelijk maakt dat de spirituele dimensie de sleutel tot vrede is. “Dankzij deze unieke bedevaart konden wij deelnemen aan deze broederlijke dialoog, konden wij onze vriendschap verdiepen en waren wij één in stilte en gebed. Laten wij verenigd blijven in de dialoog, de dagelijkse vredesopbouw en onze toewijding aan een betere wereld.”

(Kerknet. 27.10.11.)
 

De Sharia –

De leider van de Libische nationale Overgangsraad, Moustapha Abdeljalil, heeft enige beroering verwekt door het aankondigen van de adoptie van de moslim Wet.

- Wat is de Sharia ?

Het is de toegangsweg naar de goddelijke Wet. “Het is het geheel van normen, evenals hun toepassingsmodaliteiten die de mens naar het heil moeten leiden, zoals deze afgeleid worden uit de twee bronnen die de fundamenten zijn, de KORAN en de SUNNA (feiten, gebaren, uitspraken van de Profeet). De Sharia tracht een concrete leiddraad te bieden aan de gelovige in de meeste situaties van zijn leven die hij zou kunnen tegenkomen” (imâm Tareq Oubrou). “De Sharia codificeert zowel de openbare als de private aspecten van het leven van een moslim: de financiële transacties beheren, de codex van de familie (die de polygamie toestaat), de erfenis (de mannen erven het dubbele van hun zusters), een zeker aantal verboden betreffende de kleding, de voedingsregels, maar ook de strafbare overtredingen en de gerechtsaangelegenheden” (L’Express, 25.10.11.) “De Sharia kan dus in geen geval samengevat worden tot een compilatie van lichamelijke straffen. Deze vormen slechts een klein gedeelte ervan” (T.O.). De toepassingen volgens het strafrecht (geseling, steniging, amputatie) worden zelden toegepast in de meerderheid van de landen die lid zijn van de moslim Conferentie. De apostasie wordt veroordeeld met de doodstraf in Saoedi-Arabië, in Soedan, Pakistan, Iran… Mouammar Kadhafi had de Sharia reeds ingesteld in Libië in 1994… De Libische maatschappij is zeer behoudsgezind en patriarchaal, laten we dat niet vergeten” (L’Express. 25.10.11.).

- De interpretatie van de Sharia –

“Het betreft meestal een symbolische uitstalling bedoeld om de verankering in de moslimwereld te kenmerken” (B.Dupret). “Er moet wel erkend worden dat talrijke moslimlanden belangrijke hervormingen gerealiseerd hebben: zoals emancipatie van de vrouw, veralgemeende scholing, ontwikkeling van allerlei aard…” (M.Borrmans). De fundamentalisten houden aan het model van maatschappelijk leven zoals het beleefd wordt in Saoedi-Arabië (rigoristisch en radicaal) cfr. het Wahhabisme.

- De Sharia emanciperen?

“… van elk a priori politiek systeem (moslim Staat) als voorwaarde van de uitwerking ervan”. “Het komt erop aan de norm in relatie te stellen met de concrete werkelijkheid, terwijl men trouw blijft aan de methodes die de toepassing van de Sharia op de werkelijkheid beheren” (imâm Tareq Oubrou, Bordeaux)

4 tot 7 november : Islamitische Hadj, bedevaart te Mekka.

6 november : Islamitische OFFERFEEST - Id al-Adha. Aïd el-Kebir. TABASKI.

26 november : Islamitisch NIEUWJAAR – 1433 van de Hegire.

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 113 / 751126

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License