missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad December 2011

Bijvoegsel Nuntiuncula – nr. 671 – December 2011
dinsdag 27 december 2011 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- De dialoog verder zetten… koste wat kost

Het betreft de religieuze minderheden van Pakistan. De armen niet kruisen. Dat zou de leuze kunnen zijn van de christelijke familie Bhatti, ondergedompeld in het hart van de religieuze conflicten. Na de moord op Shahbaz, is het aan de beurt van zijn broer Paul om de fakkel weer op te nemen en de functies van minister van de Minderheden op zich te nemen. Kinderchirurg, die zijn vorming gevolgd heeft in Italië en in Leuven. Hij spreekt vlot Nederlands. Hij getuigt van een opmerkelijke belangstelling om de minderheden te verdedigen, de interreligieuze dialoog en de strijd tegen het terrorisme. De vorming en de sterkere band met de internationale gemeenschappen zijn voor hem de pijlers van het democratische Pakistan waarvan hij droomt voor morgen. Zoals zijn vermoorde broer, zet hij de dialoog verder. Koste wat kost.

(A.Tassiaux, in Dimanche Express. 20.11.2011.)
 

- De immigratie, maar moslim…

Van zodra men van de immigratie spreekt, is het een al te gekend liedje dat zich in de plaats stelt: namelijk de islamisering. “Zelfs niet op de werkelijkheid van de moslimimmigratie in Europa, neen. Men reageert voor onze ogen de ingebeelde voorstelling van een Europa waar de minderheidschristenen zich binnenkort zouden terugvinden tegenover een moslimmeerderheid”. Volgens een Amerikaanse organisatie (januari 2011), zou de moslimbevolking in Europa overgaan van 6 % in 2010 naar 8 % in 2030. Voor Frankrijk en België, naar 10 %. “De migraties zijn een feit, zij betreffen alle continenten, alle culturen. Zij verstoren de veilige zekerheden en de gewoontes van de doorsnee Belg… De moslimaanwezigheid ‘bij ons’, maakt ons, katholieken, een beetje meer fragiel, in ons beeld dat reeds ietwat geschonden werd door onszelf…”. “Het komt er niet op aan te ondergaan. Maar om, in een nieuwe, complexe, storende situatie, hoe we het gelaat van God kunnen erkennen in de andere… dat gaat in tegen onze vrees en onze schrik voor de anderen. Maar er is niets aan te doen: het is daartoe dat we geroepen worden”.

(Claude DEBBICHI, in Dimanche Expres. 27.11.2011.)
 

- Boodschap van een moslimpresident, Amadou Toumani TOURE van Mali aan de christenen van dat land.

Op het ogenblik dat de 41ste katholieke mariale Bedevaart begint (19 november 2011) in Mali naar Kita, richt ik graag mijn levendige en warme gelukwensen aan de katholieke Gemeenschap van Mali… Op hetzelfde ogenblik komen hun moslimbroeders terug thuis van hun Bedevaart naar de Heilige Plaatsen van de Islam. Dit gelukkig samenvallen is een oproep tot de dialoog, tot de cohesie en de solidariteit tussen al de zonen van Mali, een land dat we samen delen… Ik verheug me reeds over dat de Gebeden en Aanroepingen die ge de Heer zult aanbieden voor de vrede in ons Land…

- Uittreksels uit de Kerstboodschap van Mgr. Happe, m.afr., bisschop van Nouachott, in de Moslimrepubliek Mauritanië.

“… een beetje overal op deze aardbol, leidt een uiterst kleine minderheid van fanatiekelingen van allerlei soort, in Mauritanië vooral leden van Al Qaïda van de Sahel, de bevolkingen en de regeringen bij de neus. Hoe langer dit duurt, hoe sterker ik ervan overtuigd en zeker van ben dat de enige manier om tegenover dit verschijnsel te staan erin bestaat op ontmoeting te gaan van de andere, degene die we niet kennen, waarvan we niets weten, die ons schrik aanjaagt. Zoals wij, is hij een zoon, een dochter van God, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis uit Liefde! Laten we er ons niet mee tevreden stellen de kleine Jezus te aanschouwen in zijn kribbe. Laten we naar hem kijken in de ontmoetingen, op de wegen…

- “AFRICAE MUNUS” is de naam van de postsynodale Apostolische Aansporing van Benedictus XVI over de Kerk in Afrika, boodschap gegeven in Benin, op 19 november 2011.

We halen hier twee passages aan:

  • Bij nr. 89 – Over de oecumenische dialoog -
    “De oecumenische dialoog is erop gericht onze gemeenschappelijke weg van christenen te oriënteren, door ijverig en aandachtig te luisteren naar het Woord van God, getrouw te zijn aan de broederlijke levende verbondenheid, aan het breken van het brood en aan de gebeden. Ik maan heel de kerkelijke familie aan deze weg te blijven volgen op een meer besliste wijze… door de verschillende bestaande oecumenische verenigingen.”
  • Bij nr.94 – Hij spreekt van de Islam -
    “Ik spoor de Kerk aan, in elke situatie, te volharden in de waardering van de moslims, die God aanbidden, de Ene, levende en subsistente, barmhartig en almachtig, schepper van hemel en aarde, die tot de mensen gesproken heeft… Wij moeten samen werken om alle vormen van discriminatie, van onverdraagzaamheid en van confessioneel fundamentalisme weg te werken… Ik nodig elke Kerk uit te zoeken, door een geduldige dialoog met de moslims, de juridische en praktische erkenning te zoeken van de godsdienstvrijheid… De godsdienstvrijheid is de weg naar de vrede.”

“Terwijl we in stilte op weg gingen, dan hebben we nagedacht over de weg die de menselijke familie gaat: hetzij in de vijandigheid, indien we niet weten elkaar met liefde te aanvaarden; hetzij als een gemeenschappelijke weg naar onze hoge bestemming, indien we begrijpen dat de anderen onze broeders en zusters zijn”

(Johannes-Paulus II, in Assisi, 1986)
 

“Wij zijn niet de enigen om in een wereld van vrede en in een verzoende wereld te geloven en deze te willen. Door de ontmoeting en de dialoog met de andere, die van ons verschilt door zijn cultuur en zijn godsdienst, laten we onze harten openstellen om elkaar te ontvangen en om samen op weg te gaan.”

(Richard Baawobr, alg.ov., in P.Echo,10/2011)
 
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 54 / 757613

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License