missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Cyahafi - Kigali - RWANDA

Nieuws van Rik Lenssen

Nuntiuncula Nr 671 November - December 2011
dinsdag 27 december 2011 door Webmaster

Kigali, begin december 2011

Beste,

Oh, Rik is er al vroeg bij ! Ik heb nu de tijd want ik zit vastgekluisterd met een sciatique sinds twee weken. Maar toch nu al voor u een mooi kerstfeest en eindejaar. Dank voor alle hulp die mijn communauteit mocht gebruiken door uw bijdragen. Pater Christian, een Zambiaan, Pater Denis PAM, een Nigeriaan, en Robbin, Zambiaan, en Amorin, Togolees, beiden stagiaires.

Sinds anderhalf jaar werken wij in het gebouw van de nieuwe kerk waar zalen, burelen, secretariaat ons veel mogelijkheden bieden. Een echt parochiecentrum : catechese, aids-depistage, wijkbijeenkomsten, repetities voor de zangkoren (9 !) en nog meer. In ons eigen huis kunnen wij een 12-tal jongeren logeren in stapelbedden.


In het begin van november onderzocht de parochieraad hoever wij stonden met de wijkwerkingen in de 25 geloofsgemeenschappen. Wij zijn nog ver van wat de bisschoppen voorstelden in 2.000 na 100 jaar evangelisatie. Wij deden veel kleine stappen naar een betere samenleving en een nieuw Rwanda maar het individualisme is groter in de stad dan in het binnenland en heel de samenlevingscultuur veranderde sinds de volkerenmoord. Wij moeten er mee leven. Een van onze caritasafdelingen ontmoette 120 straatkinderen die weg van huis zijn en rond de markt leven, iets dat we al lang kenden maar wat doe je daaraan? Dat was de vraag! Door enkele nieuwe wetten voor de rechten van de vrouw mochten wij een 40-tal huwelijken begeleiden naar een huwelijkssacrament. De Caritas-commissie bleef actief om de nieuwe wetten uit te leggen aan de bevolking in het kader van Rechtvaardigheid en Vrede. Allemaal heel delicaat.

In juli werden 2 Rwandezen Witte Pater-priestermissionaris gewijd in onze parochie. Wij hopen dat dit bijdroeg tot het bevorderen van missionarisroepingen naar het buitenland toe : trek weg uit je volk in naam van Christus. Prosper is ondertussen vertrokken naar Ghana en Innocent naar Niger. Radio-Maria zond een ganse week de morgeneucharistieviering van 6 uur uit en die radio staat bij de mensen in het binnenland open van de vroege morgen tot slaaptijd. Zo gaven ook andere Rwandese collega’s een getuigenis over hun werk in Ethiopië, Mali, Niger en Jeruzalem. Zij hadden hun verlof vervroegd om er bij te kunnen zijn. Feest !

Dit jaar vonden wij de financies om 43 student(in)nen uit het middelbaar onderwijs te helpen voor hun studieonkosten en ook een 50 tal anderen in het lager onderwijs. En wij doen verder in het komende jaar.

In Kigali groeit de hoogbouw, alles wordt mooi voorgesteld en het moet perfect zijn. In het binnenland moet er een andere landbouwpolitiek komen waar gestuurd wordt op uitvoer naar het buitenland om deviezen te krijgen voor het land. Zal het lukken?

Het sociale leven en mogelijkheden zijn anders. De Arabische revoluties hebben nog niet veel weerklank gevonden hier.

Een delegatie van 120 jongeren en begeleiders ging naar Madrid voor de Jeugd-Wereldbijeenkomst met de Paus maar 15 van hen vonden niet meer de terugweg. Dit zal wel administratieve moeilijkheden meebrengen voor een volgende uitgave. In 2012 is hier te lande een internationale Taizé-bijeenkomst voorzien waar 8000 jongeren uit Kenya, Tanzania, Congo en Burundi zullen logeren in onthaalfamilies. In Cyahafi is dat al voor de vijfde keer en de mensen doen mee!

Ondertussen begin ik stilletjes aan af te bouwen. Mijn huidige spiercomplicaties waren het gevolg van het dragen van enkele cola-bakken. Ook als je het weet, toch denk je er niet altijd onmiddellijk aan.

Iedere avond zitten wij samen in onze huiskapel en jullie mogen allen rekenen op ons gebed bij de Heer. Een Zalig Kerstfeest en een Gezond Nieuwjaar 2012.

Pater Rik Lenssen,
BP 69,
Paroisse Cyahafi
Kigali – Rwanda.

+ 250 788752157

hendriklenssen@yahoo.fr

 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 456 / 1077597

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Rwanda   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License