missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Beste Wensen

maandag 31 december 2007 door Webmaster
Beste wensen voor een jaar
 
 
  2 0 0 8
 
 
vol scheppende liefde.

 

De Auteurs van de Site Lavigerie


 
 
Wensen van Pater Provinciaal</font/
 
 
Aan u allen die onze Website „Lavigerie” bezoeken rond deze feestdagen, wens ik dat uw deur en uw hart mogen openstaan voor uw huisgenoten en vrienden, en ook voor de vreemdeling die bij u komt aankloppen.

Moge u die openheid het ganse jaar door in de praktijk omzetten!

U bent héél welkom iedere keer dat u ons komt bezoeken. Misschien bent u op zoek naar méér zin in uw leven, naar diepgang, en waarom niet naar God? Misschien wilt u zich inzetten voor meer rechtvaardigheid en vrede in de wereld, en heelheid van de schepping? Misschien voelt u aan dat de interculturele dialoog de enige weg is voor een duurzame wereldvrede en voor een oplossing van overal opduikende en veelal vermeende problemen in verband met migranten?

Dit is wat de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) bezielt, en wij zijn blij dit met u te delen.

Wij zijn missionarissen en dit heeft vaak een dubieuze connotatie in de pers. Nochtans werden we onlangs weer in de dagbladen, Vlaamse en Franstalige, en ook op tv in een meer positief licht geplaatst. Dit naar aanleiding van een toneelstuk opgevoerd te Brussel door de K.V.S. (Koninklijke Vlaamse Schouwburg), „Missie”. (Auteur, David Van Reybrouck, acteur, Bruno Vanden Broecke). Het is een monoloog van een missionaris die zijn leven vertelt. Ongewoon boeiend, actueel en met een traan en een lach. De zaal zat telkens bomvol, uitverkocht! De tekst was geprojecteerd in het Frans en het Engels.

In geval u nog missionarissen in levende lijve wilt gaan bezoeken, en niet enkel op het Internet, bent u welkom in onze huizen te Antwerpen, Brugge (Varsenare), Brussel, Genk, Heusy en Namen. U vindt al die adressen op deze website.

Tot ziens!

Luc Lefief,
Provinciaal M.Afr.