missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Nieuws van het Studiecentrum te Bobo Dioulasso

Denis Rabier, M.Afr.
donderdag 12 januari 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Beste vrienden,

Precies een jaar geleden zond ik u het plan van het toekomstig jongerencentrum – studie- en roepingcentrum - van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) en ik zei u dat we zopas de eerste steen gelegd hadden.

Ook al is alles nog niet afgewerkt, zijn er sindsdien, dankzij de hulp van velen van u, reeds vele andere stenen kunnen gelegd worden en we hebben zelfs meer kunnen verwezenlijken dan wat we gehoopt hadden bij het vertrekpunt, vermits we ook reeds een deel van de eerste verdieping hebben kunnen opbouwen, wat we niet durfden verhopen.


De werken vorderen langzaam maar zeker en wat nog te doen staat, op de eerste verdieping, kan wachten, dat zal wel geleidelijk gebeuren volgens de mogelijkheden in de volgende jaren: het gaat hier om een kapel en verschillende klaslokalen voor de lessen van schoolsteun. In afwachting zal er een groot terras komen waar de jongeren kunnen studeren, wat een niet te verwaarlozen pluspunt is.

Over enkele jaren, zullen de lessen van schoolsteun bestemd zijn voor degenen die niet meer mogen dubbelen in de openbare lycea, want hier in Burkina, mag een leerling maar één maal dubbelen tijdens zijn schoolcursus en daar er, op een wijze die door de Staat bepaald werd, maar 25 tot 30 % van de leerlingen aanvaard worden voor het baccalaureaat, bij gebrek aan afzetgebied, en daar de klassen soms meer dan 100 leerlingen (zelfs tot 150 en soms 200), moet men de kans en de plaats bieden aan andere jongeren die willen studeren. Daar niet iedereen de kostprijs kan betalen van een privaat lyceum, zullen we een nieuwe kans trachten te bieden aan die jongeren door hen toe te laten bepaalde cursussen te hernemen.


Dit lage percentage van degenen die aanvaard worden voor het baccalaureaat stelt heel wat problemen aan onze vele aspiranten Missionarissen van Afrika aan wie we deze studiegraad vragen vooraleer ze bij ons intreden. Er zijn ook de jongeren die het geluk niet hadden naar school te gaan en die willen leren lezen en schrijven in de Franse taal. De toekomstige klassen zullen ook voor hen bestemd zijn. De aanvragen zijn talrijk maar we kunnen nu niet alles doen. We zullen op de eerste plaats trachten te voldoen aan het immense aantal jongeren van de secundaire graad met alle boeken die zij nodig hebben en dat is reeds een goed project, want weldra zullen we een ruimte van bij de 1.000 m2 ter hunner beschikking kunnen stellen op het gelijkvloers zonder de bijgebouwen te tellen met de zwarte borden en een studiehangar buiten.

Op hetzelfde terrein van 2 hectaren bouwen de Missionarissen van Afrika nu een ontvangsttehuis met 18 kamers om daar niet alleen de confraters die voorbijkomen of een sessie volgen te ontvangen, maar ook ouders en vrienden; ge zult dus welkom zijn als ge op een dag naar Burkina komt.

Ge hebt wellicht horen spreken van de oproer en de plunderingen van militairen in Burkina vorige lente in verschillende steden van het land, wat Frankrijk ertoe aangezet had af te raden om naar Burkina te reizen, maar alles is nu tot rust gekomen en de toeristen zijn weergekeerd.

Kerstmis nadert en ik ben nu sinds een jaar pastoraal ingezet in onze nieuwe en toekomstige parochie, meer bepaald in de kapel van onze wijk. Ik vind er veel plezier in te werken met de zeer jonge bevolking van deze wijk, want hier, zoals elders in Burkina is 80 % van de bevolking jonger dan 30 jaar. De vieringen zijn zeer dynamisch en het zijn die jonge christenen, maar ook de moslims van deze wijk en van heel de stad die ik ga terugvinden, over enkele weken, na de opening van het Studiecentrum.

Denis Rabier, M.Afr.
denisrabier@gmail.com
Bobo-Dioulasso, 1ste Décember 2011
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 211 / 882976

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License