missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dossier

De vrijmetselarij in België

Serie : Het geheim van de loge, in De Standaard, Uittreksels
vrijdag 10 februari 2012 door Webmaster

De vrijmetselarij blijft groeien. Vandaag zijn er 24.900 landgenoten lid van de loge. Wat zoeken mensen in die geheimzinnige tempels? En waarom is het anno 2012 nog altijd zo’n besloten gezelschap, waarvan velen hun lidmaatschap verborgen houden?

- De eerste loges werden gesticht in Engeland in het begin van de 18de eeuw. Religieuze en politieke geschillen werden er in alle broederlijkheid besproken. De eerste vrijmetselaars waren gelovig. In de Angelsaksische wereld zijn ze dat nog altijd.

- Wereldwijd zijn er meer dan vijf miljoen.

- In katholieke landen (zoals Frankrijk en België) werden de meeste loges gaandeweg antiklerikaal en uitgesproken vrijzinnig. Zo spreekt men van reguliere (traditionele) en irreguliere (adogmatische en vrijzinnige) vrijmetselarij. De traditionele (reguliere) Angelsaksische is nog altijd exclusief mannelijk. In de irreguliere ontstonden gemengde en vrouwelijke loges.

- Winkelhaak en passer. Symboliek uit de middeleeuwse kathedralenbouwers. Ze geven geen lezingen, maar ze leveren bouwstenen.

- In de loge (de werkplaats of tempel genoemd) wordt men geacht aan zichzelf te werken, zodat men een beter mens wordt. Dat is kappen aan de ruwe steen.

- Graden in de vrijmetselarij: leerling; vervolgens gezel en daarna meester. Stijgen in graad noemen ze loonsverhoging krijgen.

- Het staat elk lid vrij om ervoor uit te komen dat hij vrijmetselaar is. De identiteit van de andere broeders mag men echter niet prijsgeven. Daarvoor geldt totale discretie. Enkele gekende vrijmetselaars zijn: Elio Di Rupo, Karel de Gucht, Rik Daems, Siegfried Bracke, Steve Stevaert, Luc Van der Kelen, Rik Pinxten, Willy Claes,…

De afgelopen drie jaar kwamen er in België ruim duizend vrijmetselaars bij.

Historicus Jimmy Koppen zegt: “ Die stijging is opmerkelijk. In de meeste andere landen is de aantrekkingskracht van de vrijmetselarij bijna volledig verdwenen. In de USA. is het ledenaantal de afgelopen decennia zelfs gedaald van vier miljoen naar anderhalf miljoen. Alleen bij ons en in Frankrijk gaat het in stijgende lijn. Dat heeft vermoedelijk veel te maken met de discretie die er bij ons nog altijd rondhangt. Geheimzinnigheid is nu eenmaal aantrekkelijk.

Jozef Asselbergh, groot-meester van het Grootoosten van België: “ Mensen vinden bij ons inderdaad een diepe verbondenheid. In de loge kun je jezelf volledig blootgeven. Je kunt er discussieren over levensbeschouwelijke en filosofische thema’s, zonder dat je deze of gene doctrine of leer hoeft te volgen. Wij kennen geen dogma’s. In de loge zal niets of niemand je aansturen in je denken. En toch zijn we met elkaar verbonden. Noem het maar een niet-godsdienstige religiositeit.
Alle leden van de vakbond hebben dezelfde belangen. Alle leden van een politieke partij hebben, dezelfde ideologie. Bij ons is het tegenovergestelde waar: je komt naar de loge om andere mensen te ontmoeten en om naar andere meningen te luisteren. Daarom kan een vrijmetselaar alleen namens zichzelf spreken, nooit namens de anderen. En discretie is uiteraard ook cruciaal.

Er wordt grondig onderzocht of de kandidaat zich kan vinden in de principes die de vier belangrijkste logekoepels op hun website beklemtonen:

  • Het streven naar lotverbetering van de mens op alle gebieden;
  • het verdedigen van de gewetensvrijheid;
  • de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting;
  • het streven naar harmonische betrekkingen onder alle mensen door te pogen tegengestelde inzichten met elkaar te verzoenen.

Ingewijd zijn betekent wereldburger zijn, meewerken aan een universele moraal. Elke nieuweling heeft twee peters nodig, en die proberen je zo goed mogelijk te leren kennen.

De Belgische loges anno 2012.

- Ons land telt zes obediënties. GOB, GLB, RGLB = allen voor mannen.
- DH en Lithos zijn gemengd.
- VGLB is enkel voor vrouwen.

  • Grootoosten van België (GOB). Loges: 110. Leden: 10 100.
  • Le Droit Humain (DH). Loges: 98. Leden: 7 000.
  • Groot Loge van België (GLB). Loges : 60. Leden: 3 700.
  • Reguliere Grootloge van België (RGLB) Loges: 52. Leden: 1 700.
  • Vrouwen Grootloge van België (VGLB) Loges: 44. Leden: 2 000.
  • Lithos Confederatie van Loges (Lithos CL) Loges: 15. Leden: 400.

TOTAAL: 24 900 leden.

Vrijmetselaars zelf benadrukken graag het morele karakter van hun genootschap. Toch kleeft aan de loge nog altijd de geur van affaires en schandalen. ‘Maar het is niet omdat iemand een laakbare daad heeft gesteld, dat hij geen eerbaar man meer is.’

Als vrijmetselaar wordt men geacht aan de ruwe steen te kappen, lees: aan zichzelf te werken, te streven naar rechtschapenheid. ‘Maar wij zijn mensen. En waar mensen zijn, wordt gemenst.’

Toch heersen er officiële spelregels. Vrijmetselaars hebben zelfs een eigen rechtspraak. Wie in opspraak komt met bewezen malversaties, hoeft niet noodzakelijk volledig te worden verstoten uit de vrijmetselarij. Soms verhuist zo iemand gewoon van werkplaats. In België waren er ook zulke schandalen, als de Agusta affaire of de zaak van de huisvestingsmaatschappij in Charleroi, waarbij telkens enkele socialistische broeders betrokken waren.

Het antiklerikalisme in de loge is een tikje minder fanatiek dan vroeger. De islam baart meer broeders en zusters grote zorgen. Maar het Vlaams-nationalisme is volgens sommigen haast taboe.

- “ Het Vlaams-nationalisme is misschien wel het laatste taboe in de loge! Omdat het strikt genomen haaks staat op de idealen van de vrijmetselarij. Als je de universele verbondenheid van alle individuen op aarde hoog in het vaandel draagt, dan is dat niet zo gemakkelijk te verzoenen met nationalisme”. Historicus Jimmy Koppen (VUB)

- “ In de Belgische loges leeft de bezorgdheid over de evolutie van onze seculiere samenleving. Als vrijmetselaars kunnen wij het niet aanvaarden dat mensen worden uitgesloten wegens hun taal, ras, godsdienst of seksuele geaardheid. Maar de groeiende aanwezigheid van diepgelovige mensen in onze maatschappij moet ons wel alert houden “ (Jozef Asselbergh, Grootoosten van belgië)

- “ Wij moeten onze naïviteit over de islam uiteraard laten varen. Wij willen waakzaam blijven. Ik ben van mening dat islamitische medeburgers zich kunnen inpassen in onze seculaire samenleving, maar we kunnen niet blind zijn voor het toenemende fanatisme. Die alertheid is onder vrijmetselaars zeker aanwezig.” (Ronald Commers, moraalfilosoof en vrijmetselaar)

- “Wij mogen niet aan de imam geven wat wij van de bisschop hebben afgepakt” luidt vandaag het moto in de loge.

- “Ik vind het een kwalijke evolutie dat ze een stap terugzetten, weg van dat actieve pluralisme, en nu moslimsvreters worden in plaats van vroegere papenvreters.” (Tessa Vermeiren)

Eli Peeters, grootmeester van de Reguliere Grootloge van België, verschilt van de andere vrijmetselaarskoepels. Zij hebben hun banden met de Angelsaksische broeders behouden. Dat wil zeggen dat ze nog steeds werken ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal. Dit is een concept dat iedereen vrij mag invullen. Van antiklerikalisme is bij de Reguliere Grootloge geen sprake.

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de loge.

De eerste gemengde loge in België werd honderd jaar geleden gesticht. Toch kunnen vrouwen in de meeste loges nog altijd niet ingewijd worden.

- “Van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is nog geen sprake” (Els Witte, lid van een gemengde loge).

- “ Een paradox voor een organisatie die zich vooruistrevend noemt” (Jimmy Koppen).

- “Vrouwen kunnen vrijmetselaar worden, maar niet in onze loges” (Jozef Asselbergh, Grootoostenloge van België).

- “Die evolutie is toch niet tegen te houden, het mag zelfs een beetje sneller” (Robert Voorhamme, SPA-schepen in Antwerpen en vrijmetselaar).

Serie : Het geheim van de loge, in De Standaard, 28-29, 30, 31 jan. & 1 febr.2012
 
GROUPE RENCONTRE
DOSSIER – Februari 2012.
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 4599 / 717409

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License