missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Homepagina > België > België

België

Onze aandachtspunten in België

Artikels van deze rubriek


Vaticaan

Homilie van de Middernachtmis in Rome
25 december 2018 (Uittreksels)
(Hedendaags geloof)

Paus Franciscus
zondag 30 december 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
De top van het egoïsme oversteken “Jozef, met Maria zijn verloofde, trok op naar de stad van David Bethlehem genaamd” [mauve fonce](Lc 2,4). [/mauve fonce] Deze nacht, trekken ook wij op naar Bethlehem om er het mysterie van Kerstmis te ontdekken. [bleu marine]Bethleem : (...)


Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 2019 (Hedendaags geloof)

Eur-Echo Winter 2018 (1)
zaterdag 29 december 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
[bleu marine]PROVINCIE EUROPA - MISSIONARISSEN VAN AFRIKA[/bleu marine] “Verheugt u in de Heer… ik herhaal het : verheugt u !” [mauve fonce] (Filip. 4, 4)[/mauve fonce] Dat is het wachtwoord van de apostel Paulus op de derde zondag van de Advent. Maar kan men de vreugde bevelen ? En (...)


Vaticaan

“Terwijl een deel van de mensheid in de overvloed leeft, ziet een ander deel hoe haar waardigheid miskend wordt” (R+V)

Boodschap van paus Franciscus
zaterdag 22 december 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Paus Franciscus heeft een boodschap gezonden aan de deelnemers aan de internationale Conferentie “De mensenrechten in de hedendaagse wereld : verworvenheden, nalatigheden en ontkenningen”, georganiseerd door de Pontificale Gregoriaanse Universiteit en door het Dicasterie voor de Dienst van de integrale menselijke Ontwikkeling.

De internationale conferentie vond plaats ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de universele Verklaring van de Mensenrechten en van de 25ste verjaardag van de Verklaring en van het Actieprogramma van Wenen voor de bescherming van de mensenrechten in de wereld.[/marron]Paus Franciscus

“ Gaudete et exsultate ” (Hedendaags geloof)

Nuntiuncula 710 - December 2018
vrijdag 21 december 2018 door Webmaster
“ Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven”. Dit is een sterke uitspraak in een wereld die vanaf het begin een plaats van vijandigheid en conflict is, waar overal haat is, waar wij voortdurend anderen klasseren op basis van hun ideeën, gewoonten of zelfs hun (...)


Feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Zo’n moeder, zo’n zoon (Hedendaags geloof)

Guy Theunis, M.Afr.
dinsdag 11 december 2018 door D.F. (Vertaling), Guy Theunis, Webmaster

[marron]Hierbij de tekst van de homilie van Guy Theunis, overste van ons Generalaat, ter gelegenheid van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.[/marron]Hartslagen van de CCBF

Geloven in Christus (Hedendaags geloof)

Joseph Moingt, s.j.
donderdag 8 november 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Gesteld aan een gelovige christen, bovendien theoloog, verwacht de vraag : [bleu]“Is Jezus een gewone profeet ?”[/bleu] duidelijk een negatief antwoord. Ik denk niet dat ge van mij verwacht, in de korte tijd van een tussenkomst, noch een historisch onderzoek over Jezus in de evangelies, noch een (...)


Een andere geschiedenis (Hedendaags geloof)

Prions en Eglise - N° 382
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Terwijl de synode van de jongeren gehouden wordt in Rome, kunnen wij, alle generaties, ons de oproep herinneren om de geschiedenis te vernieuwen die paus Franciscus lanceerde in Argentinië bij het begin van het synodale verloop. “Laten we de geschiedenis vernieuwen !”[/marron]Vaticaan

SYNODE OVER DE JEUGD
De jongeren, het geloof en het onderscheid van de roeping
(Hedendaags geloof)

Rome – 3 tot 28 oktober
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Het edito van de synode [mauve fonce]Vrijdag, 19 oktober 2018 [/mauve fonce] Allen onderstrepen het : deze synode is op de eerste plaats een ervaring van universele broederlijkheid. Het profiel van de deelnemers en de aangedragen nieuwheden helpen om van deze synodale vergadering het (...)


Waarop gelijken de drie gezichten van het racisme ? (R+V)

Axelle Mag – Collectif, N° 2111 Septembre 2018
zaterdag 20 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]De actualiteit voert een reeks drama’s en onrechtvaardigheden met zich mee. Talrijke racistische aanslagen werden onlangs op de voorpagina vermeld door de Belgische media. Terecht wordt de openbare opinie hierdoor beroerd. Maar als men de schuldigen wil vereenzelvigen, wordt het ingewikkeld. De politici klagen de geïsoleerde individuen aan en hun “dwaasheid”. De media steken hun vinger op naar onverantwoordelijke politici of hun aanhangers en zaaien zo hun naamloze haat uit op de sociale netwerken… Kortom, het is nooit “onze” fout…

Nochtans is de verantwoordelijkheid hoogst collectief. Maar om dat te begrijpen, moet men eerst de verschillende gezichten en de verschillende niveaus van het racisme weten te ontcijferen. Wij trachten deze complexiteit uit te leggen in tekeningen, die noodzakelijk schematisch zijn, genomen uit onze “buiten serie” die deze winter verschenen is :
[/marron] « Racisme en Belgique. Solidarités de femmes » [marron](Racisme in België. Solidariteit van vrouwen).[/marron]Vaticaanstad

De Paus aan G20 van de godsdiensten :
de waardigheid van de mens is meer waard dan de profijten
(Dialoog)

Xavier Sartre – Vaticaanstad, Vatican News, 20/09/2018
zaterdag 6 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
[bleu marine]Uittreksels in ARCRE-PECRE 276[/bleu marine] (…) De vruchtbaarheid van de constructieve dialoog en de waardigheid van de mens : dat zijn de twee aspecten die Paus Franciscus ontwikkelt in zijn boodschap aan het interreligieuze Forum van de G20 dat in Buenos Aires op woensdag 26 (...)


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1034802

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License