missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Homepagina > België > Hedendaags geloof > Hedendaags geloof

Hedendaags geloof

Aandacht voor de uitdrukking van ons geloof om de inhoud ervan beter te begrijpen

Artikels van deze rubriek


Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 2019 (Hedendaags geloof)

Eur-Echo Winter 2018 (1)
zaterdag 29 december 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
[bleu marine]PROVINCIE EUROPA - MISSIONARISSEN VAN AFRIKA[/bleu marine] “Verheugt u in de Heer… ik herhaal het : verheugt u !” [mauve fonce] (Filip. 4, 4)[/mauve fonce] Dat is het wachtwoord van de apostel Paulus op de derde zondag van de Advent. Maar kan men de vreugde bevelen ? En (...)


Paus Franciscus

“ Gaudete et exsultate ” (Hedendaags geloof)

Nuntiuncula 710 - December 2018
vrijdag 21 december 2018 door Webmaster
“ Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven”. Dit is een sterke uitspraak in een wereld die vanaf het begin een plaats van vijandigheid en conflict is, waar overal haat is, waar wij voortdurend anderen klasseren op basis van hun ideeën, gewoonten of zelfs hun (...)


Feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Zo’n moeder, zo’n zoon (Hedendaags geloof)

Guy Theunis, M.Afr.
dinsdag 11 december 2018 door D.F. (Vertaling), Guy Theunis, Webmaster

[marron]Hierbij de tekst van de homilie van Guy Theunis, overste van ons Generalaat, ter gelegenheid van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.[/marron]Hartslagen van de CCBF

Geloven in Christus (Hedendaags geloof)

Joseph Moingt, s.j.
donderdag 8 november 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Gesteld aan een gelovige christen, bovendien theoloog, verwacht de vraag : [bleu]“Is Jezus een gewone profeet ?”[/bleu] duidelijk een negatief antwoord. Ik denk niet dat ge van mij verwacht, in de korte tijd van een tussenkomst, noch een historisch onderzoek over Jezus in de evangelies, noch een (...)


Een andere geschiedenis (Hedendaags geloof)

Prions en Eglise - N° 382
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Terwijl de synode van de jongeren gehouden wordt in Rome, kunnen wij, alle generaties, ons de oproep herinneren om de geschiedenis te vernieuwen die paus Franciscus lanceerde in Argentinië bij het begin van het synodale verloop. “Laten we de geschiedenis vernieuwen !”[/marron]Vaticaan

SYNODE OVER DE JEUGD
De jongeren, het geloof en het onderscheid van de roeping
(Hedendaags geloof)

Rome – 3 tot 28 oktober
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Het edito van de synode [mauve fonce]Vrijdag, 19 oktober 2018 [/mauve fonce] Allen onderstrepen het : deze synode is op de eerste plaats een ervaring van universele broederlijkheid. Het profiel van de deelnemers en de aangedragen nieuwheden helpen om van deze synodale vergadering het (...)


Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
Economische en financiële kwesties
(Hedendaags geloof)

donderdag 13 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Gedurende de «Tijd van de Schepping » die we actueel vieren gebeuren verschillende gebeurtenissen in de wereld. Het Vaticaan heeft een document gepubliceerd, Oeconomiae et pecuniariae quaestiones. Beschouwingen voor een ethische onderscheiding van sommige aspecten van het actuele economische en financiële systeem.
Pater Schönecke, M. Afr., heeft dit document samengevat dat opgesteld werd door de Congregatie van de Geloofsleer en het Dicasterium voor de Dienst van de Integrale Ontwikkeling.
[/marron]Brief aan paus Franciscus (Hedendaags geloof)

Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten
vrijdag 7 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Terwijl de onthullingen over het schuldig beheer van de crisis van de pedofilie door de Kerk zich vermenigvuldigen, in alle landen en op alle vlakken van de kerkelijke hiërarchie, is het de toekomst zelf van de instelling die gesteld wordt.

De Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten is van oordeel dat de Kerk uiterst urgent een diepe omvorming van haar bestuur moet aanvangen op straffe van weg te zinken.

In die zin zendt zij een brief aan de bisschoppen van Frankrijk en stelt hierin 3 te ondernemen acties voor : Herstellen, Zich richten tot de wortels van die buitensporigheden, Zich in de diepte hervormen.

Zij beschouwt dat een “Concilie van het Volk van God” onafwendbaar is om diep de betrekkingen tussen priesters en leken te onderzoeken, om het gewijde ministerie opnieuw te bewerken dat, in de disciplinaire voorwaarden waarin het actueel uigeoefend wordt, geleid heeft tot de afdrijvingen die men kent.

Zij maakt zich klaar er melding van te maken aan paus Franciscus in de volgende brief :[/marron]Vaticaan

Brief van paus Franciscus aan het Volk van God (Hedendaags geloof)

zondag 26 augustus 2018 door Webmaster

Brief van paus Franciscus aan het volk van God n.a.v. de laatste berichten over het seksueel misbruik in de kerkPAUS FRANCISCUS

“ Gaudete et exsultate”
Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(Hedendaags geloof)

Nuntiuncula 708 Juni-Juli 2018
vrijdag 24 augustus 2018 door Luc Putzeys, Webmaster
[marron] " Gezegend zijn de armen van geest, want het koninkrijk van de hemel is van hen " [/marron] Het evangelie nodigt ons uit om de waarheid van ons hart te herkennen, te weten waar we de veiligheid van ons leven plaatsen. Over het algemeen voelen de rijken zich veilig met hun (...)


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1054592

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License