missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Homepagina > België > Hedendaags geloof > Hedendaags geloof

Hedendaags geloof

Aandacht voor de uitdrukking van ons geloof om de inhoud ervan beter te begrijpen

Artikels van deze rubriek


Vaticaan

SYNODE OVER DE JEUGD
De jongeren, het geloof en het onderscheid van de roeping
(Hedendaags geloof)

Rome – 3 tot 28 oktober
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Het edito van de synode Vrijdag, 19 oktober 2018 Allen onderstrepen het : deze synode is op de eerste plaats een ervaring van universele broederlijkheid. Het profiel van de deelnemers en de aangedragen nieuwheden helpen om van deze synodale vergadering het laboratorium te maken van (...)


Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
Economische en financiële kwesties
(Hedendaags geloof)

donderdag 13 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Gedurende de «Tijd van de Schepping » die we actueel vieren gebeuren verschillende gebeurtenissen in de wereld. Het Vaticaan heeft een document gepubliceerd, Oeconomiae et pecuniariae quaestiones. Beschouwingen voor een ethische onderscheiding van sommige aspecten van het actuele economische en financiële systeem.
Pater Schönecke, M. Afr., heeft dit document samengevat dat opgesteld werd door de Congregatie van de Geloofsleer en het Dicasterium voor de Dienst van de Integrale Ontwikkeling.Brief aan paus Franciscus (Hedendaags geloof)

Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten
vrijdag 7 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Terwijl de onthullingen over het schuldig beheer van de crisis van de pedofilie door de Kerk zich vermenigvuldigen, in alle landen en op alle vlakken van de kerkelijke hiërarchie, is het de toekomst zelf van de instelling die gesteld wordt.

De Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten is van oordeel dat de Kerk uiterst urgent een diepe omvorming van haar bestuur moet aanvangen op straffe van weg te zinken.

In die zin zendt zij een brief aan de bisschoppen van Frankrijk en stelt hierin 3 te ondernemen acties voor : Herstellen, Zich richten tot de wortels van die buitensporigheden, Zich in de diepte hervormen.

Zij beschouwt dat een “Concilie van het Volk van God” onafwendbaar is om diep de betrekkingen tussen priesters en leken te onderzoeken, om het gewijde ministerie opnieuw te bewerken dat, in de disciplinaire voorwaarden waarin het actueel uigeoefend wordt, geleid heeft tot de afdrijvingen die men kent.

Zij maakt zich klaar er melding van te maken aan paus Franciscus in de volgende brief :Vaticaan

Brief van paus Franciscus aan het Volk van God (Hedendaags geloof)

zondag 26 augustus 2018 door Webmaster

Brief van paus Franciscus aan het volk van God n.a.v. de laatste berichten over het seksueel misbruik in de kerkPAUS FRANCISCUS

“ Gaudete et exsultate”
Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(Hedendaags geloof)

Nuntiuncula 708 Juni-Juli 2018
vrijdag 24 augustus 2018 door Luc Putzeys, Webmaster
„Gezegend zijn de armen van geest, want het koninkrijk van de hemel is van hen” Het evangelie nodigt ons uit om de waarheid van ons hart te herkennen, te weten waar we de veiligheid van ons leven plaatsen. Over het algemeen voelen de rijken zich veilig met hun rijkdom, en denken ze dat (...)


Een “Tijd voor de Schepping” (Hedendaags geloof)

van 1 september tot 4 oktober 2018
woensdag 1 augustus 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Vanaf 1 september tot 4 oktober, worden de Kerken opgeroepen om deel te nemen aan “Tijd voor de Schepping”. In 2015, heeft paus Franciscus 1 september vastgelegd als de “Werelddag van gebed voor het behoud van de schepping”. Op 4 oktober is er het feest van de heilige Franciscus van Assisi, de heilige patroon van de ecologie.

De maand september zal de gelegenheid zijn om na te denken, te bidden en te handelen voor het levensmidden. De lokale gezagsdragers, de burgerlijke maatschappij, de religieuze gemeenschappen worden uitgenodigd om de cultuur van de integrale ecologie te bevorderen.“Maak je dus niet bezorgd om de dag van morgen… “ (Mat. 6, 34) (Hedendaags geloof)

Eurécho - Zomer 2018
woensdag 11 juli 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Voor ons die elke dag een overvloed van eten hebben op onze tafels, voor ons die een dak boven ons hoofd hebben om ons te beschermen tegen de zon en de regen, voor ons die hemden hebben, polo’s en schoenen van allerlei aard in onze kasten, voor ons die keukenhulp, bewakers, en soms chauffeurs (...)


Levenswoord.

De dag waarop ik me werkelijk heb liefgehad (Hedendaags geloof)

Lettre aux amis Nr 41 - JUNI 2018 - Canada
dinsdag 5 juni 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Charly Chaplin zou dit gedicht hebben voorgedragen op zijn 70ste verjaardag, 16 april 1959, gedicht dat oorspronkelijk geschreven werd door Kim McMillen [2]
Ook al is hijzelf er niet de auteur van, hij is het nochtans die deze tekst heeft leren kennen aan het grote publiek, door in zijn hart zich woorden eigen te maken die zijn eigen innerlijke melodie van gans een leven zongen.Overwegingen van de Goede Week

Het heil en de verlossende dood van Christus (Hedendaags geloof)

Joseph Moingt s.j.
maandag 26 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Gekruisigd voor ons onder Pontius Pilatus, hij leed zijn lijden en werd in het graf gelegd.
Ik verwacht zijn verrijzenis uit de doden en het leven van de komende wereld.

(Synode van Nicea-Constantinopel 325-381)


150ste verjaardag van de Missionarissen van Afrika

Overweging over de hoop (Hedendaags geloof)

woensdag 21 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Tijdens een ontmoeting met de jongeren op Palmenzondag 2013, heeft paus Franciscus gezegd

  “Laten we Jezus volgen ! Wij gezellen, wij volgen Jezus, maar vooral weten wij dat Hij ons vergezelt en ons op zijn schouders legt : daarin bevindt zich onze vreugde, de hoop die wij moeten brengen in de wereld. En, alsjeblieft ! laat u de hoop niet ontnemen ! Laat u uw hoop niet ontnemen ! Deze die Jezus ons geeft.”


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 929608

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License