missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pasen staat voor de deur,
een nieuwe dageraad tekent zich af aan de horizon...

Famille Mission 2012/1
donderdag 29 maart 2012 door D.F. (Vertaling), Manu Quertemont, Webmaster
Pasen staat voor de deur, een nieuwe dageraad tekent zich af aan de horizon. Een zon van gerechtigheid gaat opgaan en over onze aarde schijnen. Dat is onze christelijke verwachting en hoop dankzij de opstanding van Christus.  

Als we rondom ons kijken, kunnen we dan werkelijk daarin geloven ? Is de wereld echt veranderd sinds die eerste Paasdag ? Wat hebben we sindsdien gedaan gedurende meer dan 2000 jaren ?

De planeet aarde geeft niet de indruk in goed gezondheid te verkeren en haar bewoners nog minder. Verwoesting van onze omgeving, uitbuiting van de meest zwakken, geldbejag, haat, blinde terreur, onverdraagzaamheid… Wat is er geworden van die boodschap van Rechtvaardigheid en Vrede die haar hoogtepunt had moeten vinden op deze nieuwe dag die we weldra gaan vieren ?

Het woord van de profeet Jesaïa, dat we nog niet zo lang geleden hebben gehoord, klinkt nog na in onze oren: “Denkt niet terug aan vroeger, herinnert u niet het verleden. Zie, ik maak een nieuwe wereld : hij is al aan ’t kiemen, ziet ge het niet ?

Alles hangt af van het hart en van de ogen. Als ge pessimistisch zijt, dan zullen uw ogen de neiging hebben alleen maar het zwarte te zien. Als de hoop levend is in uw hart, dan zal uw blik gericht zijn naar het licht. Pasen is de hoop, de lente in onze harten.

Kijkt naar al die kiemen van leven, zegt ons Jesaïa. Vaagt uw brillen proper, neemt de mist weg die onze geesten onhelder maakt. Ontdekt al die tekenen van nieuw leven die weeldering opschieten rondom ons !
Ja, de wereld is niet altijd mooi om aan te zien, maar laten we er ook die pareltjes van het Evangelie in erkennen verborgen in die grondlaag die de onze is.

We wensen dat ons kleine tijdschrift “Famille-Mission” de loep zou zijn die ons helpt die “kiemen van leven” te ontdekken die wel degelijk aanwezig zijn in onze wereld van vandaag en meer bepaald in Afrika. Niet alles is alleen maar een warboel.

Kijkt naar die Witte Zusters die, te paard, de honderdste verjaardag vieren van hun komst in Burkina Faso.

De getuigenissen van onze confraters, Mgr Jan De Groef in Zuid-Afrika, Jan Heuft in Algerije, zijn duidelijke tekenen dat het beweegt. En die parochie die opduikt in Khartoem, is dat geen kleine verrijzenis ?

De aarde is zo vol van mooie dingen en wij kunnen deze nog heerlijker maken. De Schepper heeft ons nodig om de aarde te doen bloeien… Aan elk van ons zijn of haar paasbloemetje aan te dragen, zoals Mgr. Ngulunde in Tanzania en Joël Mwale in Kenia dit gedaan hebben. Georges , Albert en Christian , Julien en Vic die ons onlangs verlaten hebben zijn bloesems van die grote vernieuwing die wij verwachten. Ziet ge het niet ?

Manu Quertemont
Verantwoordelijke uitgever
van “Famille-Mission”
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 474 / 987580

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License