missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Ethiopië

Een jeugdcentrum voor de studenten van de Universiteit van Kombolcha

donderdag 27 november 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Een oproep van onze confraters in Ethiopië !
Een kerstgeschenk ?
[/marron]

Ethiopia-Proche Orient
P.O. BOX 150- Adigrat - TIGRAY
ETHIOPIA

Tel. +251911047489
Email:mafrepo.sup.del@hotmail.com

Beste confraters,

Gegroet !

Wij komen, met deze brief, uw deelname vragen aan één van onze recente projecten in Ethiopië. Sommigen onder u hebben hier geleefd en gewerkt. Ge verstaat ongetwijfeld de context waarin de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika evenals de Kerk zich bevindt, maar anderen zijn integendeel niet vertrouwd met de situatie van het land, en misschien bent ge wel nieuwsgierig om er wat meer van te weten.

De eerste generatie van de Missionarissen van Afrika werd in 1967 uitgenodigd voor de vorming van de lokale clerus in [bleu]het Groot Seminarie van Adigrat[/bleu] (Noorden van Ethiopië). Tegenwoordig gaat die zending verder maar met een meer beperkte aanwezigheid. Andere confraters zijn ingezet in de ontmoeting met de Ethiopische Orthodoxe Kerk, de animatie van de roepingen, de socio-opvoedkundige activiteiten in Tigray (Noord Provincie) en de dialoog met de moslims. We zijn ook fier over het feit dat we 5 Ethiopische confraters hebben die vandaag werkzaam zijn in verschillende landen van Afrika; de zesde zal in 2015 gewijd worden. Deze confraters evenals onze kandidaten komen uit verschillende streken van het land.

Onlangs hebben de confraters die werkzaam zijn in Ethiopië het verlangen uitgedrukt hun missionaire inzet uit breiden naar het gebied van Amhara. Met dit in het hart, en rekening houdend met het charisma van onze Sociëteit in verband met de interreligieuze dialoog en het oecumenisme, heeft de Aartsbisschop van Addis Abeba ons uitgenodigd naar [bleu]Kombolocha[/bleu] [1] te gaan, een stad die zich op 515 km. ten zuiden van Adigrat en op 376 km. ten noorden van Addis Abeba bevindt. Dit midden wordt vooral bevolkt door moslims en orthodoxe christenen. Rekening houdend met de lokale context, heeft de Aartsbisschop van Addis Abeba ons gevraagd een jeugdcentrum te bouwen dat zou dienen voor de studenten van de Universiteit van Kombolcha en de jongeren van de lagere en middelbare school van de omstreken en ook één van de middelen om de interreligieuze en oecumenische relatie te beleven. De Sociëteit heeft aanvaard de bouw van het gemeenschapshuis te financieren. Twee confraters zijn er reeds aan het werk en de derde is op weg.

De bouw van het gemeenschapshuis is reeds begonnen. In de maand december willen de ook beginnen met de opbouw van de bibliotheek om tegemoet te treden aan de noden van de universiteitsstudenten en eveneens van de studenten van het middelbaar en de lagere scholen van het milieu. In de toekomst willen we dan ook de klaslokalen bouwen, een polyvalente zaal voor de interreligieuze en oecumenische ontmoetingen, en ook enkele sportieve installaties oprichten.

Op dit precieze moment, nodigen we u uit met ons te verenigen in het gebed voor de verwezenlijking van dit project te Kombolcha. Verzekerd van uw geestelijke nabijheid, voelen we ons gesteund en aangemoedigd.

0ndanks de financiële bijstand die we ontvingen van de Algemene Raad en deze van sommige caritatieve organisaties, hebben bepaalde aspecten van ons project nog nood aan een financiële en materiële steun.
[bleu] We hopen dat ge in staat bent om ons bij te staan [/bleu] volgens uw middelen. Gelieve hieronder de lijst te vinden van sommige van onze urgente noden en de kosten ervan.


Elektrische transformator. Een waterreservoir en loodgieterij.

17500 Euros

Toiletten, openbare stortbaden en sanitaire uitrustingen :

14.300 Euros

Uitrusting van ons gemeenschapshuis :

16.800 Euros

De boeken en de computers voor de bibliotheek :

22.000 Euros

Totaal

70.600 Euros

Uw bijdrage zal geadresseerd worden voor “Kombolcha Project Solidarity Fund” via de betaalmeester van de Sectie Ethiopië-Nabije Oosten (EPO) in Jeruzalem. [2].

We zullen u op de hoogte houden van elke vooruitgang van het project.

In de hoop dat onze vraag een positief antwoord zal krijgen, bedanken we u bij voorbaat en we blijven verenigd in dezelfde Missie.

Broederlijk van harte,

[mauve fonce] Bonaventure Mashata [/mauve fonce]
Afgevaardigde Overste van de EPO [3]
[mauve fonce] Bonaventure Bwanakweri [/mauve fonce]
Coördinator van het Selam Youth Center
[mauve fonce] Jim Greene [/mauve fonce]
Betaalmeester van de EPO

[1 Kombolcha bevindt zich op 1.850 m. hoogte, op 380 km. van Addis Abeba en op 13 km. van Dessié. Deze stad telt bij de 20 grootste steden van Ethiopië. Het is een industriële stad vooral voor de textiel productie en een handelskruispunt van het noorden en het zuiden naar het oosten van het land tot Djibouti.

[2Men kan ook een overschrijving doen door "de Witte Paters Missionaire Dienst", Charles Degrouxstaat 118, B-1040 Brussel
IBAN : BE85 2100 6228 8806 / BIC : GEBABEBB
Met vermelding : « Kombolcha Project Solidarity Fund »

[3Sectie Ethiopie/Proche-Orient van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 158 / 1159675

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Ethiopië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License