missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Banneux, zondag 26 april. Dag van het Godgewijde Leven.

Schoonheid en eigenheid van het Godgewijde leven

Michelina Tenace
donderdag 7 mei 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

"Wat maakt voor mij de eigenheid en de schoonheid van het Godgewijde leven?

Wat kan dit aantrekkelijk maken voor de wereld van vandaag ?”.

 2 - Er moet ook gesproken worden van de schoonheid van het Godgewijde leven.

- Wat kan het Godgewijde leven aantrekkelijk maken ?

De liefde zoals de schoonheid is aantrekkelijk.
Waarin is het Godgewijde leven aantrekkelijk ? Als het de liefde opwekt, inspireert en als het gezien wordt als schoonheid.

De liefde trekt aan omdat zij uitnodigt tot het gelukkig zijn van de levende verbondenheid van personen. En de schoonheid trekt aan door hetzelfde princiep : de schoonheid laat proeven van deze mysterievolle levende verbondenheid van materie en geest, de levende verbondenheid trekt aan omdat zij de plaats is van de verzoening van wat de zonde heeft gescheiden. De liefde en de schoonheid spreken ons van het heil.

Nog : zoals de liefde, voedt de schoonheid zich met vrijheid. De schoonheid stelt zich voor, dringt zich niet op, verplicht niet, maar blijft in het geheugen als een ervaring van geluk.

Men heeft het verlangen terug te komen op de plaatsen waar men de ervaring heeft gedaan van de schoonheid als levende verbondenheid. Het Godgewijde leven trekt aan als het waargenomen wordt als schoonheid.

Maar van welke schoonheid is hier sprake ? De schoonheid van de spirituele overlevering is voor het christelijk oosten een synoniem geweest van de heiligheid [7] . Het eigene van de Godgewijde persoon dat is de heiligheid en de schoonheid Kalogheros, een “schone ouderling” of eerder een persoon die schoon geworden is bij het ouder worden. Het is zo dat men “monniken” zegt in bepaalde talen.

“Niets is mooier dan de persoon die, in het geheim van het innerlijk werk, de troebel en de angst van de zonde overwonnen heeft en die, van licht doordrongen, in zich laat zien, als een parel, het stralend beeld van God” [8] . Het is God die schoon is. En het geestelijk leven doet ons transparant van God worden. De Vaders van de Philocalie spreken van de ascese met de term van schoonheid, terwijl het geestelijk leven beschouwd wordt als “de kunst der kunsten” [9].

De Godgewijde personen zijn kunstenaars die zich wijden aan de kunst der kunsten, ’t is te zeggen aan het geestelijk leven dat een kunstwerk is !

- Wat kan afstoten in het Godgewijde leven ?

Een ascese zonder licht, zonder transfiguratie, zonder verrijzenis. Dit wil zeggen een werk op de zwakheden (de passies) dat er alleen maar toe brengt te kwetsen zonder het licht van de verrijzenis, van de achtste dag, te doen zien.

Wat ook kan afstoten, is personen te zien op zoek naar een waarheid die hen niet gelukkig maakt, want een zoeken naar een waarheid verward met een abstract ideaal. De ideale gemeenschap die men zou willen is de vijand van de werkelijke gemeenschap die men heeft. Men gaat voorbij aan de kansen die elke gemeenschap kan verlenen aan elke persoon om de heiligheid te beleven waartoe God roept.

Wat kan afstoten in het Godgewijde leven is eerder dit voor te stellen als een autostrade van de persoonlijke volmaaktheid georiënteerd naar wat zich laat zien en tellen : het resultaat van de doeltreffendheid, het goed functioneren van het werk, het aantal roepingen… Het is goed daaraan te denken, maar dat is het niet wat aantrekt ! Een werk is mogelijk nuttig geweest, het werd mogelijk gewaardeerd, maar het heeft daarom nog geen roepingen aangetrokken.

De waarheid en de goedheid zonder schoonheid trekt niet aan !

Dat is het wat er gebeurd is in het Godgewijde leven. Men heeft werken van weldadigheid gezien, personen toegewijd aan de taak, men heeft de heerlijkheid van de goddelijke naam niet gezien zoals Sint Ignatius van Antiochië zegde, men heeft geen wezens getransfigureerd door de Geest zien schitteren, door de genade van het geloof.

Welnu, de schoonheid is helemaal één met het mysterie van de transfiguratie : in de menselijkheid van Christus, hebben zijn leerlingen zijn goddelijkheid kunnen aanschouwen. Ziedaar het mysterie : de menselijke natuur verhinderde Jezus niet de Zoon van God te zijn en deze openbaring voor de leerlingen was noodzakelijk vóór het Lijden en de Passie. Om hen aan te moedigen : de dood zal de Zoon niet kunnen verhinderen de Zoon van God te blijven. Maar ook om hen te doen begrijpen dat het niet het lijden van het kruis is dat aan Christus zal doen verdienen van Zoon te worden. Integendeel, het is omdat hij veelgeliefde Zoon is dat Hij de liefde van de Vader kan openbaren voor de mensen, in de gehoorzaamheid van het lijden, in de gehoorzaamheid van de dood op het kruis. In de gehoorzaamheid van de verrijzenis.

Wat erg ingewikkeld is bestaat erin dat in onze intellectuele en zelfs theologische cultuur alles geconcentreerd is op het menselijke zonder God. Wij zijn bevreesd en zelfs beschaamd geweest te spreken van de deelname aan het leven van de Drie-eenheid. Spreken van goddelijk leven in ons, dat lijkt de menselijke waardigheid te verminderen of over te gaan tot een utopie die verwijdert van de werkelijkheid. Het bewijs is dat wij niet geweten hebben de getransfigureerde Christus voor te stellen noch te aanschouwen. Voor ons is dat een tweederangs feest.

Het accent op het lijden en het misprijzen van het lichaam hebben sommigen kunnen verwijderen van het Godgewijde leven. Het zijn niet de offers en de inspanning die afstoten. De sporten en de regimes vragen heel wat meer. Maar van de zijde van de Godgewijden, is er iets verstervend geweest in de ascese, iets droevigs dat niet heeft doen zien waarin de ascese het lichaam bevrijdde om het beschikbaar te stellen voor de krachttoeren van het goddelijk leven ! Alsof de ascese van het lichaam God zou verheugen, alsof het lijden God zou behagen, alsof het lichaam verantwoordelijk zou zijn voor de zonde. Neen, de genade wordt ons gegeven om het lichaam te bevrijden en niet om ons van het lichaam te bevrijden ! Om de zintuigen te doen leven volgens hun roeping en niet om ons ervan te beroven.

Door het misprijzen van het lichaam heeft men dan ook in het Godgewijde leven een zekere verwaarlozing van de zintuigen overgeërfd die zich dan elders zijn gaan voeden dan in het geestelijk leven en ook een zeker onbehagen in de relaties.

Nog een hindernis voor de schoonheid van het Godgewijde leven : de koelheid van de relaties, de tekortkomingen aan caritas. Daar men niet van de zonde spreekt, spreekt men van troebelen, grenzen, waarvan men zich moet verzorgen, waarvan men zich ook moet rechtvaardigen tot men er zich mee tevreden stelt en aan de anderen te vragen zich daarmee tevreden te stellen.

Het Godgewijde leven is schoon omdat dit het goddelijke in de mens openbaart, het openbaart dat de mens bekwaam is van God, dankzij de Geest die ons ingestort wordt en ons zuivert, ons bewerkt, ons geneest.

Wat aantrekt is niet de formele volmaaktheid, maar wel personen te zien in relatie, ondanks de moeilijkheden, het is vechters te zien die niet toegeven aan het kwaad, ondanks de bekoringen. Het is mannen en vrouwen te zien die veranderd zijn door de ontmoeting met Christus. Het karakter blijft hetzelfde, zoals bij Sint Paulus, die in de loop van zijn brieven ons zijn hoogmoed niet verbergt, zijn temperament, maar al degenen die hem kennen loven God voor zijn bekering. Het mirakel van het geloof, dat is het wat aantrekt. Zoals elk mirakel, is het mirakel van het geloof een teken, dat volstaat niet op zichzelf, maar het stelt wel in vraag.

[7Cfr. O. CLEMENT, Byzance et le christianisme, Paris, 1964, p. 7.

[8P. FLORENSKY, La colonne et le fondement de la vérité, Lausanne, 1975, p. 70 et p. 150.

[9P. FLORENSKY, La colonne et le fondement de la vérité, Lausanne, 1975, p. 69.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 398 / 988119

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License