missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Banneux, zondag 26 april. Dag van het Godgewijde Leven.

Schoonheid en eigenheid van het Godgewijde leven

Michelina Tenace
donderdag 7 mei 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

"Wat maakt voor mij de eigenheid en de schoonheid van het Godgewijde leven?

Wat kan dit aantrekkelijk maken voor de wereld van vandaag ?”.

 3 - Opnieuw vertrekken vanuit de Geest : De betekenis terugvinden van de inspiratie in het Godgewijde leven.

Spiritualiteit als beweging of historische stroming is een recent woord. Dat heeft in het begin willen zeggen leven in de Geest.

Het fundament van het Godgewijde leven dat is het doopsel en het leven in de Geest.

Welnu, het leven in de Geest betekent eveneens een voordurende inspiratie ! Heer die leven geeft, die doet spreken als profeet. Het eigen werk van de Geest is in te blazen opdat men zou profetiseren !

Het is omdat men geïnspireerd is dat men het Godgewijde leven kan beleven als profetie. Sint Athanasius zei dat elke profetie aankondigt, van Christus spreekt.

Dan begrijpt men beter de geloften : dat zijn geen kerkelijke regels die moeten toegepast worden maar een pedagogie van de Geest, een manier van te zeggen in wie wij geloven, wie wij liefhebben. De geloften dienen beleefd te worden als getuigenis van liefde en profetie van het Rijk van God !

“Zoals de zon zweeft aan de oppervlakte van de wateren, deze verwarmt, deze verlicht en, door zijn warmte, deze naar zich toe trekt (…) zo zweeft de liefde van God over de liefde van zijn gelovigen, trekt aan door zijn bezieling (…) De geest van de gelovende mens, die zich aan God heeft overgelaten, wordt met Hem één enkele geest”.  [10]

Met Hem één enkele geest worden opdat door de levende liefdesverbondenheid met Hem, ons leven aantrekt naar God toe. Wanneer de liefde een levensstijl geworden is volgens de liefde getoond in Christus, maakt zij de mensen gelukkig met een goddelijk geluk en trekt aan.

Ik zou nog één betekenisvolle getuigenis willen aanhalen in het verloop van mijn geloof. Fedor Dostoievski die gezegd heeft : “Indien men me zou vragen te kiezen tussen de waarheid en Christus, dan zou ik voor Christus kiezen”. Woord dat klaarblijkelijk schokkend overkomt. Maar wat wou het zeggen ? De waarheid roept op wat de mens zoekt met zijn krachten en met zijn verstand, wat de Atheners aanvaard hebben van de prediking van Sint Paulus. Maar zij hebben het essentiële geweigerd : Christus. Wat eigen en specifiek is in ons geloof dat is een ontmoeting, die ons verlost van de dood, met de Zoon van God, de verrezen Christus. Christus verkiezen, dat wil zeggen de ervaring van de liefde van God gedaan te hebben en in het geloof de prioriteit te hebben gegeven aan wat voortvloeit uit de liefde.

Het is de liefde die het grootste argument is voor onze aanhechting aan Christus. Als we Hem liefhebben, dan zal niets ons kunnen scheiden van Hem en niets zal helemaal kunnen rechtvaardigen of uitleggen waarom we Hem volgen, niets zal kunnen uitleggen aan de wereld waar Hem volgen kan betekenen tot de dood gaan om te blijven, “in zijn liefde te blijven” en waarom de gelovige in het martelaarschap een voleinding vindt en niet een mislukking.

“Niemand kan de liefde doden, want om ’t even wie er deelgenoot van is wordt geraakt door de glorie van God : het is een mens omgevormd door de liefde die de leerlingen aanschouwd hebben op de Thabor berg, de mens die wij allen geroepen zijn te zijn” [11].

Deze door de liefde omgevormde mens, dat is het wat elke Godgewijde geroepen wordt te zijn. Dat is zijn eigenheid en het geheim van zijn schoonheid.

  Michelina Tenace


Michelina Tenace is geboren in 1954 te San Marco in Lamis (Fg). Zij heeft filosofie gestudeerd in Parijs en is gediplomeerd in buitenlandse litteratuur aan de Sapienza universiteit van Rome.
Zij heeft het doctoraat in de theologie behaald aan de Pontificale Gregoriana Universiteit met een thesis over Vladimir Soloviev, onder leiding van de jezuïet Marko Ivan Rupnik en van kardinaal Thomas Spidlik.

Zij is permanent lid van het Aletti Centrum van het Oosters Pontificaal Instituut en onderwijst aan de Gregoriaanse Universiteit materies in verband met de dogmatische antropologie en het christelijk Oosten.

Onder haar publicaties in het Frans : La beauté comme unité spirituelle dans les écrits esthétiques de Vladimir Soloviev (1992), Dire l’homme. Le salut comme divinisation (1997), Le christianisme byzantin (2000), L’homme transfiguré par l’Esprit, Lumière de l’Orient sur la vie consacrée (2005), Servir la sagesse, Les supérieurs dans la vie religieuse (2009).

[10Guillaume de Saint Thierry, Le miroir de la foi, 108-109, éd. Sources chrétiennes, p. 301.

[11Pape JEAN-PAUL II, Lettre Apostolique Orientale Lumen, 1995, 15.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 398 / 988119

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License