missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Paus Franciscus

- Ons gemeenschappelijk huis beschermen 4

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) www.netzwerkafrika.de - AEFJN http://aefjn.org
dinsdag 13 oktober 2015 door Webmaster

De mensheid op het kruispunt der wegen
- Kritiek op het paradigma en de machtsvormen die de technologie genereert

Gesteld voor de flitsende ontwikkelingen van de wetenschap en de techniek, zien sommigen in de “groene technologie” de oplossing voor de rampen die het milieu en het klimaat bedreigen. In “Laudato si” erkent paus Franciscus de successen van de moderne techniek, maar hij ziet ook de nood aan een “moedige culturele revolutie”om aan de milieucrisis het hoofd te bieden ‘door verandering aan te brengen in onze manier van leven, van produceren en consumeren’.


- De mensheid is binnengetreden in een nieuw tijdvak, waar de macht van de technologie ons op een kruispunt van wegen plaatst… De technologie heeft hulp aangeboden tegen ontelbare kwalen die de mensen aantastten en beperkten. We kunnen de technische vooruitgang onze waardering niet ontzeggen… (102) Maar de technologie, die verbonden is met de financiële sector en beweert de enige oplossing te zijn voor onze problemen, is gewoonlijk niet in staat het mysterie te zien van de talrijke relaties tussen de dingen en lost dus soms een probleem op door er een ander te scheppen. (20) Dit brengt ons tot een permanente schizofrenie, gaande van een technocratische verheerlijking die aan andere dingen geen eigen waarde toekent, tot een reactie die elke eigen waarde ontkent aan de mens. (Laudato si 118)

- Het technocratische paradigma tracht ook zijn greep te verstevigen op de economie en op de politiek. De economie stelt heel de technologische ontwikkeling in functie van winst en profijt, zonder aandacht te schenken aan eventuele negatieve gevolgen voor de mens. De financies verstikken de echte economie. (109)
Ondertussen rechtvaardigen de economische machten steeds het actuele mondiale systeem, waar speculatie de overhand neemt en een zoeken naar financiële opbrengsten zonder enige aandacht voor de context, de gevolgen voor de menselijke waardigheid en het milieu. (56) De idee zelf van een oneindige, onbeperkte groei… omvat de leugen van de oneindige beschikbaarheid van de goederen van de planeet. (106)

-  Het milieu is een gemeenschappelijk goed, erfdeel van heel de mensheid, onder de verantwoordelijkheid van allen. Wanneer iemand zich iets toe-eigent, moet dit gebeuren om het te gebruiken voor het goed van allen. (95) Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van en voor allen. … Er bestaat een gefundeerde wetenschappelijke consensus over een zorgwekkende verwarming van het klimaat. … (23)
De verandering van het klimaat is een globaal probleem met ernstige weerslag op het milieu en op de sociale, economische, distributieve en politieke gegevens, en vormt daardoor een van de belangrijkste actuele uitdagingen voor de mensheid. (25) En de verwarming die veroorzaakt is door de enorme consumptie van bepaalde rijke landen heeft haar weerslag op de armste regio’s van de wereld, bijzonder in Afrika… (51)

- Wat er nu gebeurt, duidt de urgentie aan om vooruitgang te maken in een moedige culturele revolutie. (114)… De mensheid is geroepen om bewust te worden van de noodzaak verandering te brengen in onze levensstijl, onze productie en consumptie om deze verwarming te bestrijden, of tenminste de menselijke oorzaken die haar bewerken of vergroten. (23) De menselijke vrijheid is in staat de techniek te beperken, ze te oriënteren, en haar in dienst te stellen van een ander type vooruitgang, die meer gezond, humaan, sociaal en integraal zal zijn. (112)
Onze voorouders verboden handel te drijven met vlees van wilde dieren.
Wanneer je een wild dier had gedood, was dit een geschenk van de aarde.
Je hebt dat beest niet in je kraal gehouden; waarom het dan verkopen?
Chenjerai Hove
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 229 / 988348

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License