missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 1

woensdag 10 februari 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling – een nieuwe uitdaging

Op 25 september 2015 heeft de plenaire Vergadering van de UNO de Agenda 2030 aanvaard voor een duurzame ontwikkeling.

De 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling (ODD) vervangen de Millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling (OMDs of MDGs). De realisatie van deze nieuwe doelstellingen zou een beslissende stap zijn om de oorzaken te bestrijden, die 60 miljoen personen in de hele wereld dwingen hun land van herkomst te ontvluchten. Opdat de regeringen zich werkelijk zouden impliceren voor de realisatie van deze doelstellingen is er een politiek druk nodig, ook in Europa.

Verschillende van deze doelstellingen van duurzame ontwikkeling worden reeds sinds jaren gefocust bij de AEFJN. In de loop van de volgende Vastenweken willen we enkele van deze nieuwe doelstellingen voorstellen. We zullen ons de vraag stellen wat wij reeds gedaan hebben voor hun realisatie, hoe en waar we ons nog meer zouden kunnen impliceren.

Welke zijn de sterke punten van de ODD ?

Vergeleken met de Millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling duiden de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling op een grote stap vooruit.

  • Ze engageren niet enkel de ontwikkelingslanden, maar al de landen van de wereld.
  • De millenniumdoelstellingen beperkten zich tot het bestrijden van de armoede. De nieuwe doelstellingen willen deze strijd verbinden met de ontwikkelingsdoelstellingen van de Wereldtopconferentie van Rio in 1992.
    - * Elk land heeft verschillende omstandigheden bij het vertrek en moet daarom een agenda opmaken dat aangepast is aan zijn situatie.

Welke zijn de zwakke punten van de ODD ?

De 17 doelstellingen en de 168 specifieke mikpunten spreken elkaar soms tegen.

  • Zij zijn niet bekrachtigd door het internationaal recht. Er worden geen sancties voorzien.
  • Zij zijn gebaseerd op een neoliberaal model, dat uitsluitend op een economische groei rekent en op een technologische vooruitgang. Zij zijn niet werkelijk een transformatieprogramma voor een manier van duurzame productie en duurzaam verbruik.
  • Zij zijn dikwijls weinig nauwkeurig. Er ontbreken meetbare doelstellingen.

Woorden die aanmoedigen

Men kan niet langer spreken van duurzame ontwikkeling zonder een solidariteit tussen de generaties… De omgeving situeert zich in de logica van de ontvangst. Het is een lening die elke generatie ontvangt en moet doorgeven aan de volgende generatie. (Laudato Si 159)

Zorgen we ervoor dat ons tijdperk erkend zou worden in de geschiedenis als dat van het ontwaken van een nieuwe vorm van huldebetoon aan het leven, van een vaste beslissing om de duurzaamheid te bereiken, van de versnelling van de strijd voor de rechtvaardigheid en de vrede en de gelukkige viering van het leven. (LS 207)
De 17 doelstellingen van de duurzame ontwikkeling

Doelstelling 1 : De extreme armoede wegwerken
Doelstelling 2 : De honger wegwerken, de voedselvoorziening verzekeren, de voeding verbeteren en de duurzame landbouw bevorderen.
Doelstelling 3 : Aan allen toelaten in goede gezondheid te leven en het welzijn van allen bevorderen op elke leeftijd.
Doelstelling 4 : De toegang van allen verzekeren voor een kwaliteitsopvoeding, op gelijke voet, en de mogelijkheden bevorderen tot het bijleren gedurende het hele leven lang
Doelstelling 5 : Komen tot een gelijkstelling van de geslachten en al de vrouwen en de meisjes zelfstandig maken.
Doelstelling 6 : Aan allen de toegang tot het water verzekeren en tot het gezonder maken en een duurzaam beheer van de hulpmiddelen in water.
Doelstelling 7 : Aan allen de toegang verzekeren tot betrouwbare, duurzame en moderne energetische diensten, tegen een betaalbare prijs.
Doelstelling 8 : Een volgehouden, gedeelde en duurzame economische groei bevorderen, het volle productiewerk en een deftig werk voor allen.
Doelstelling 9 : Een ontbindende infrastructuur opbouwen, een duurzame industrialisatie bevorderen die aan allen ten goede komt en de innovatie aanmoedigen.
Doelstelling 10 : De ongelijkheden herleiden in de landen en van het ene land tegenover het andere.
Doelstelling 11 : Ervoor zorgen dat de steden en de menselijke instellingen zouden openstaan voor allen, zeker, verbindend en duurzaam.
Doelstelling 12 : Duurzame manieren van verbruik en van productie vestigen.
Doelstelling 13 : Dringend maatregelen treffen om te strijden tegen de klimaatveranderingen en de weerslag daarvan.
Doelstelling 14 : De oceanen, de zeeën en de zeemogelijkheden bewaren en uitbaten voor de doeleinden van de duurzame ontwikkeling.
Doelstelling 15 : De aardse ecosystemen beveiligen en herstellen, door erover te waken dat deze op een duurzame wijze worden uitgebaat, op een duurzame wijze de bossen beheren, strijden tegen het tot woestijn verworden, het proces van de vervallenheid van de gronden stoppen en omkeren en een einde stellen aan de verarming van de biodiversiteit.
Doelstelling 16 : De opkomst van vreedzame samenlevingen bevorderen die voor allen openstaan voor de doelstellingen van de duurzame ontwikkeling, de toegang van allen verzekeren tot de gerechtigheid en op alle niveaus efficiënte, verantwoordelijke instellingen oprichten die open staan voor allen
Doelstelling 17 : Wereldpartnerschappen

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 200 / 987420

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License