missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

ONTMOETING & DIALOOG - D O S S I E R

vrijdag 21 oktober 2016 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
Spiritualiteiten met elkaar vergeleken

De mondialisering is ook religieus en spiritueel. Men is aanwezig bij een vernieuwd zoeken naar betekenis en spiritualiteit, dat de uitdieping bevordert van zijn eigen overtuigingen en de belangstelling voor vormen van spiritualiteit die tot dan onbekend waren.

De Kerk roept ons vandaag op voor een interreligieuze dialoog onontbeerlijk voor een waar samenleven.
In dit dossier vergelijken we de christelijke spiritualiteit met andere spiritualiteiten : (1) joodse (2) islamitische (3) hindoeïstische (4) boeddhistische (5) animistische. De teksten komen uit het kerkelijk weekblad DIMANCHE voor de francofone parochies van België.


 (1) Het Judaïsme, gedachtenis van het Verbond.

De joodse religieuze gezagsdragers beschouwen meestal het christendom als een tak van het judaïsme, die zich van de boom heeft afgescheiden door zich in een nieuwe geloof om te vormen.

In het hart van het judaïsme : het Verbond met God.
God, in zijn soevereine vrijheid, heeft een volk gekozen tussen al de naties, om er zijn Volk van te maken. Exodus 19,5.
Dit Verbond sluit een getrouwheid in van het Volk die concreet loopt door een luisteren naar en een gehoorzaamheid aan de Wet die God gegeven heeft door de bemiddeling van Mozes. Deze Wet door God geopenbaard, zal ingeschreven worden in de Thora (vijf eerste boeken van het Oude Testament).

In het christendom is het het juiste geloof dat redt, en dat zich uit in goede werken; in het judaïsme, is het de goede praktijk van de Wet die toelaat in het geloof te blijven. Deuteronomium 6, 4-5.

In het judaïsme, is het dat fundamentele luisteren naar God dat zich realiseert door een concrete spiritualiteit, die loopt door concrete ritussen en door een concreet moreel gedrag.

De ene God.
Men mag op geen enkele wijze God opsluiten, vatten. Men kan Hem niet kennen noch hem overmeesteren, vandaar het verbod Hem uit te beelden en voor te stellen (dan zou men Hem tot een afgod herleiden). Men kan alleen maar naar Hem luisteren.

Het universele Verbond.
Het uiteindelijk objectief is een Verbond toe te laten tussen God en alle naties, wat zich zal voltrekken door de komst van de Messias. Voor de christenen is deze Messias reeds gekomen, die dit Universeel Verbond volbracht heeft.

(C.HERINCKX – Dimanche 4.09.16.)
 

Onze relaties met het Judaïsme

Evangelii Gaudium van paus Franciscus – nr. 247, 248, 249.

247. Er wordt een speciale blik geworpen op het joodse volk… De Kerk, die met het judaïsme een belangrijk deel van de Heilige Schriften deelt, beschouwt het volk van het Verbond en zijn geloof als een heilige wortel van zijn eigen identiteit. Van christelijk zijde… geloven wij samen in de enige God die handelt in de geschiedenis, en wij ontvangen samen met hen het gemeenschappelijke geopenbaarde Woord.

248. De dialoog en de vriendschap met de zonen van Israël maken deel uit van het leven van de leerlingen van Jezus…

249. God gaat verder met te werken in het volk van het eerste Verbond en doet schatten van wijsheid ontstaan die voortspruiten uit zijn ontmoeting met het goddelijk Woord. Dat is ook de reden waarom ook de Kerk zich verrijkt wanneer zij de waarden opvangt van het judaïsme… Er bestaat een rijke complementariteit die ons toelaat samen de teksten te lezen van de Hebreeuwse Bijbel en elkaar te helpen de rijkdommen van het Woord uit te diepen, evenals vele ethische overtuigingen met elkaar te delen, evenals de gemeenschappelijke bezorgdheid voor de rechtvaardigheid en de ontwikkeling van de volkeren.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 541 / 988023

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License