missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°106 Breuklijnen

Octobre - Oktober 2016
mercredi 14 décembre 2016 par Jef Vleugels

 NAAR EEN CRIMINALISERING VAN KERNWAPENS

Samen met de NAVO-grootmachten stemde België tegen het opstarten van onderhandelingen over een verdrag dat kernwapens verbiedt.

In de overzichten van de geschiedenis van kernwapens en nucleaire proliferatie zal een nieuwe datum opgenomen worden, vrijdag 28 oktober 2016. Op die dag gaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het startschot voor internationale onderhandelingen over een verdrag dat kernwapens verbiedt. Net zoals er al verdragen bestaan die biologische en chemische wapens verbieden, zal er dus heel waarschijnlijk in 2017 een verdrag tot stand komen dat nucleaire wapens verbiedt.

België stemde, samen met onder meer de VS, Frankrijk en Rusland, tegen het opstarten van de onderhandelingen. Daarmee heeft ons land de verkeerde kant van de geschiedenis gekozen. Kernwapens zullen de volgende jaren stap voor stap een even crimineel imago krijgen als biologische en chemische wapens. Willen wij dit soort wapens op ons grondgebied houden ?

Het non-proliferatieverdrag, ondertussen een tekst uit 1968, bepaalt dat enkel de vijf vaste leden van de Veiligheidsraad, de VS, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kernwapens mogen bezitten. Andere landen mogen kernenergie wel voor civiele doeleinden gebruiken. Dat verdrag werd door 190 landen geratificeerd.

Het weerspiegelt de machtsverhoudingen van een halve eeuw geleden, maar die zijn ondertussen veranderd. We leven in een complexe, multipolaire machtsorde. Die werd bij de stemming in de Algemene Veiligheidsraad zichtbaar. Ondanks heel zware druk van de VS, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op hun bondgenoten, kreeg de resolutie toch heel veel bijval : 123 stemmen.

VN-resolutie L.41

Wie waren de trekkers van de “VN-resolutie L.41” ? Mexico, Zuid-Afrika, Brazilië, Nigeria, Oostenrijk en Ierland. Ze konden dus vele tientallen andere landen overtuigen om de resolutie mee goed te keuren.

De VS, Rusland, Frankrijk en het VK gingen niet mee in die logica (China onthield zich bij de stemming). De resolutie zou niets oplossen, beweerden ze. Het aantal kernwapens moet verminderd worden via onderhandelingen, zegden ze. Maar dat liedje horen we al decennia en de resultaten blijven uit. Meer nog, de vijf officiële kernwapenstaten moderniseren hun kernwapens, wat flagrant in tegenstelling is met het non-proliferatieverdrag dat een afbouw naar nul voorziet. Zo wil de VS de volgende 30 jaar niet minder dan 1000 miljard dollar (!) investeren in haar kernwapenprogramma.

Interessant is de houding van de vijf NAVO-leden die Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied hebben : België, Nederland, Duitsland, Italië en Turkije. Nederland onthield zich onder druk van het parlement. De andere vier, waaronder dus België, stemden tegen. Dat ligt in de lijn van het buitenlandse beleid van ons land, maar daarmee plaatst ons land zich langs de verkeerde kant van de geschiedenis.

Kijken we even kort naar de houding van India, Pakistan, Noord-Korea en Israël. Deze landen zijn geen lid van het non-proliferatieverdrag. India en Pakistan onthielden zich en Noord-Korea stemde voor de resolutie. Israël heeft sinds de jaren zestig kernwapens, maar ontkent noch bevestigt het bestaan ervan. Israël heeft zoals verwacht tegengestemd.

Wie heeft nog tegengestemd ? Een hele reeks Europese landen en enkele bondgenoten van de VS, zoals Canada, Australië en Japan.

Criminalisering van kernwapens

Wat zal dat nu in de praktijk betekenen ? Volgend jaar starten onderhandelingen over een verdrag dat kernwapens buiten de wet stelt. Eens de onderhandelingen rond zijn, zal het snel door vele tientallen landen goedgekeurd en geratificeerd worden.

De landen die deze week geen groen licht gaven, zullen hun houding niet onmiddellijk veranderen. Ze zullen het verdrag niet ratificeren en zullen dus ook niet verplicht zijn het na te leven. Maar ze worden dan wel verdedigers van wapens die voor pakweg 70% van alle landen ter wereld criminele wapens zijn, wapens die hetzelfde statuut hebben als biologische en chemische wapens.

Bij elke verkiezing zal de vredesbeweging alle politieke partijen vragen te beloven om na de verkiezingen het nieuw verdrag te ratificeren.

Er zal heel zware druk komen op alle politieke partijen van die landen, op hun regeringen en ministers. De kans is groot dat er de volgende jaren in een van die landen een regering aan de macht komt die toch het verdrag tekent en de kernwapens op haar grondgebied opdoekt. Dan is het hek van de dam en kunnen andere landen volgen. Het nieuwe verdrag creëert dus voor het eerst in tientallen jaren een realistisch perspectief op een kernwapenvrije wereld.

Luc Barbé MO* 28 octobre, ingekorte tekst
 

Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 659 / 988664

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License