missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Protestantisme - Laïcisering - Islam

Feuilles Vertes 10-08

Bijvoegsel Nuntiuncula nr. 652 – oktober 2008.
donderdag 9 oktober 2008 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

De roeping van degene die evangeliseert bestaat erin de mens te helpen om zich te ontwikkelen van binnenuit, niet met kwezelarij, en nogmaals zonder proselitisme. De bedoeling is niet een bepaald gedrag op te leggen en God te mengen in allerlei sausjes, maar eenvoudig de andere te helpen zijn weg te vinden, ook al loopt die niet door een religieus geloof.

( Kardinaal Oscar Rodriguez, Honduras )

 Het protestantisme maat XXL.

De mega-kerken, nieuwe hoogtepunten van het evangelisch protestantisme.
In 12 jaar tijd is hun aantal met drie vermenigvuldigd. Er zijn er meer dan 1300 in de USA. Eén van de grootste is de Crystal Cathedral in Garden Grove. Bill Clinton behoort tot de Willow Creek Community Church (Chicago). Barack Obama heeft zich bekeerd onder invloed van dominee Jeremiah Wright, een vlammende predikant van de Trinity United Church of Christ in Chicago. Hij is daar getrouwd en heeft er zijn twee dochters laten dopen. Maar, na een preek van dominee Wright die Amerika aanklaagde, liet Obama zijn naam schrappen als lid van deze kerk.

De mega-kerken doorlopen een breed spectrum die gaat van het conservatisme tot het progressisme.

Drie criteria :
- 1/ elke week minstens 2000 gelovigen samenbrengen;
- 2/ parallel niet godsdienstige activiteiten voorstellen (zwembad, restaurant, club voor de bejaarden,…);
- 3/ onafhankelijk zijn: de dominee is de baas en hangt van geen enkele hogere instantie af.

Het verschijnsel overschrijdt de USA. Er bestaan er een twintigtal in Canada. Zij kennen vooruitgang in Brazilië, in Argentinië, in Chili… Zij overspoelen eveneens Afrika… in Lagos in Nigeria. De grootste mega-kerk bevindt zich in Zuid Korea. Parijs, Londen en Wenen hebben eveneens mega-kerken. Deze kerken zijn ook te vinden in Antwerpen, Berchem en Brussel.

Het beoogde publiek: middenklassen die de veranderingen beu zijn.

Hun strategieën: muziek van een goede soort, een goed niet al te duur restaurant, een persoonlijke navolging voor de personen die lijden. De gelovige moet zich thuis voelen “mijn kerk is mijn naaste familie”. Gebruikte slogan: “God gelooft in jou”. Noteren we hierbij dat Obama in het openbaar zijn afstand heeft moeten betuigen betreffende zijn uitlatingen tegenover zijn dominee Jeremiah door te zeggen: ”Ik vereer niet mijn pastor, ik vereer God”.

(in Dim. Express. 7/9/08)

 De laïcisering

Welke is de juiste opvatting van de onkerkelijkheid in een samenleving die meer en meer multicultureel wordt? Hier moeten we een onderscheid maken:
- de politieke laïcisering, bepaald door een strikte scheiding tussen de Staat en elke godsdienst of filosofische opvatting; deze laïcisering bestaat niet in strikte zin in België (de term “onkerkelijk” bevindt zich niet in de Belgische Grondwet). Er bestaat dus geen duidelijke scheiding tussen Kerk en Staat. Er is een compromis regime waarin de staat meerdere religieuze belijdenissen erkent en subsidieert evenals de georganiseerde filosofische onkerkelijkheid;
- de filosofische laïcisering, die een verbondenheid is met een wereldvisie en een filosofie die losgekoppeld is van elke verwijzing naar een transcendentie.

- Er bestaat altijd een “strijdende laïcisering” : een zekere stroming van de georganiseerde laïcisering, die erop uit is elke religieuze verwijzing van het leven uit de samenleving te bannen door de godsdienst op een strikte wijze tot de private sfeer te herleiden. De schietschijf is soms nog de katholieke Kerk, maar meer en meer de islam waarvan de meer uitgesproken zichtbaarheid stoort (cf. de sluier gedragen door de moslimvrouwen in het openbaar ambt).

- Paul Löwenthal pleit voor een “inclusieve” laïcisering samengesteld door 3 elementen:

  • dat de Staat de verschillende overtuigingen erkent zonder de filosofische laïcisering te bevoorrechten;
  • dat de Staat ervan afziet de godsdiensten te beperken tot de private sfeer;
  • dat de Staat de collectieve inbreng ervan erkent als een bijdrage aan het algemeen belang.

De godsdienstige of filosofische overtuiging van de personen heeft het recht van spreken in de samenleving met dezelfde aanspraak als de politieke opties en de economische belangen. Het is de Staat die de vredelievende samenhorigheid van de opvattingen moet organiseren.

(Jean-Marie Faux,sj.in Dim.express,nr. 25, juni 2008)


BOEK : « Du bon usage de la laïcité » ouvrage collectif. Ed.Aden.240 p. 16€

Het Centrum voor laïciseringsactie (CAL) staat niet gunstig tegenover een open laïcisering.

Dan Van Raemdonck, die les geeft aan de ULB, heeft zijn ontslag ingediend als vice-president van de CAL. Hij bezielde de vernieuwende stroming bij CAL. Samen met Paul Magnette, had Van Raemdonck “het dogmatisme” van de ULB aangeklaagd, als gevolg van het verbieden van de tussenkomst van de islamoloog Tariq Ramadan in een debat georganiseerd in de ULB. Van Raemdonck leverde onlangs eveneens zijn bijdrage in een boek “Du bon usage de la laïcité” (“Over het goed gebruik van de laïcisering”) (Uitg. Aden). Samen met andere onkerkelijken, klaagt hij de verwoestingen aan van de “strijdende laïcisering” en meer bepaald dat “antireligieus proselitisme” dat vooral gericht is tegen de islam”.

( volgens Ricardo Gutiérrez, in Le Soir, 6/9/08 )

Tijdens het bezoek van de paus aan Frankrijk (12-14 sept.) heeft Nicolas Sarkozy nogmaals lof betuigd aan de “positieve laïcisering”. “Het nastreven van spiritualiteit is geen gevaar voor de democratie. De dialoog met de godsdiensten verwerpen zou een dwaasheid zijn, een fout tegen de cultuur en het denken”. En hij deed beroep op een laïcisering “die respect heeft”, en niet een laïcisering “die uitsluit”. De paus heeft een groet gebracht aan de “mooie uitdrukking van positieve laïcisering” en beschouwde zich verheugd dat een “serene en positieve dialoog” de opvolging zou genomen hebben van het “wantrouwen” van het verleden

( in Le Soir – 13/09/08 )

 Islam

Het “Forum katholieken – moslims” opgericht als gevolg van de brief van de 138 moslim hoogwaardigheidsbekleders (in okt. 2007) zal plaats vinden te Rome van 4 tot 6 november 2008 tussen twaalf personen van de twee gemeenschappen, met een ontmoeting voorzien met Benedictus XVI. Het thema: De liefde van God, de liefde van de naaste. Over twee jaar zal het forum plaats vinden in een moslim land. Bidden we voor het welslagen ervan.

“Geen beperking van de godsdienstvrijheden in Algerije” verzekert de minister van godsdienstige Aangelegenheden. (volgens AFP. – 22/09/08)
“Ik verzeker de christenen die in Algerije wonen… dat hun vrijheid van eredienst gegarandeerd is, maar hoe zouden we de evangelisatie van Algerijnen kunnen toestaan door evangelisten die behoren tot sekten, en dat terwijl de katholieke en protestantse kerken daarvan afstand hebben genomen?” stelde hij zich de vraag.

In Marokko, wil de koning de Marokkaanse islam controleren, door in elke prefectuur een lokale RAAD van oelema’s (theologen) in te stellen om de imams van de moskeeën te controleren, om “de mensen te leiden en de bedrieglijke beweringen te bestrijden die verspreid worden door de aanhangers van het extremisme”.

(Le Monde)
GROUPE RENCONTRE,
par G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 507 / 993081

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License