missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam

De Marokkaanse gemeenschap in België

Dossier: de Islam in België (4)
maandag 3 november 2008 door D.F. (Vertaling), Jan Geypens

De grootste groep van moslims in België is die van de Marokkaanse gemeenschap.

De Marokkaanse immigranten zijn naar ons land gekomen van af de zestiger jaren. Ze zijn gekomen nadat ze een brochure „Leven en werken in België” te lezen kregen die men kon vinden bij de Belgische ambassades in de Maghreb landen. De eerste lijnen nodigden hen als volgt uit:
Werklieden, wees welkom. Hebben jullie ooit eraan gedacht in België te werken? Hebben jullie deze grote beslissing al genomen? Wij, Belgen, verheugen ons erover dat jullie ons uw handwerk en uw verstand aanbiedt. We wensen dat dit nieuwe leven moge bijdragen tot uw geluk.
De mensen uit de Maghreb landen hebben ons dus niet overvallen, wij zijn het die hen hebben uitgenodigd. Onder hen zijn er die de taal van de Berbers spreken, anderen spreken Arabisch.

De oorsprong en de evolutie

De eerste Marokkaanse moskeeën of nog eenvoudige gebedsplaatsen kwamen er dank zij de gelovigen aan de basis. De eerste generatie van gelovigen wilden een plaats voor het vrijdaggebed en het onderwijs van de islam aan hun kinderen. De gemeenschap zocht zelf naar de nodige financies, koos de imam en betaalde hem. Die generatie had geen belangstelling voor de politiek. Maar de rol van de moskeeën gaat veranderen met de volgende generaties. De moskee is niet enkel een plaats voor de godsdienstige activiteiten, maar hierbij komen ook de sport en de sociale en culturele activiteiten, vooral dan voor de jongeren. Bij die jongeren zijn er die weinig hoop hebben op een gelukkige toekomst (scholen en werk), en daarom zijn zij dikwijls een zorg voor de ouderen. Sommigen verlaten de godsdienstpraktijk en zoeken hun heil in islamitische bewegingen, soms naar het extreme toe. Om aan deze situatie te verhelpen, doen vele van de verantwoordelijken van de Marokkaanse moskeeën een lovenswaardige inspanning om de jongeren te hulp te komen. Zij doen hiervoor beroep op godsdienstige, bij voorkeur niet-politieke bewegingen.

Godsdienstige bewegingen

Binnen de Marokkaanse islam, zijn er geen uiteenlopende strekkingen zoals bij de Turken, maar er zijn wel godsdienstige bewegingen. De aanhangers van die bewegingen bezoeken de moskeeën, spreken de jongeren aan op straat of in de cafés, daar waar ze hen kunnen ontmoeten. Zij trachten de jongeren te motiveren opdat deze opnieuw een plaats zouden geven aan de islam in hun leven. Deze bewegingen hebben in ’t algemeen een grote invloed op de jongeren. De verantwoordelijken van de moskeeën reageren verschillend op de bezoeken van deze predikers. Enerzijds, verheugen zij zich over het feit dat zij erin slagen de jongeren terug naar de moskee te brengen, maar anderzijds, zijn ze bevreesd dat er tussen hen strekkingen zijn die een extreme islam prediken. Vele verantwoordelijken willen eerst weten van welke strekking deze predikers zijn vooraleer hen te aanvaarden voor een prediking in hun moskee. De laatste jaren komen er ook imams uit Marokko speciaal voor de periode van de ramadan.

Ziehier in de Marokkaanse moslimgemeenschap drie van die godsdienstige bewegingen die een groeiende invloed hebben op de jongeren:

  • De Moslimbroeders
    Deze neo-moslims met hun politiek-religieuze beweging, is ontstaan in Egypte. Deze beweging werd gesticht door de sjiek Al-Banna in 1929 en is sterk gestructureerd en naar de actie gericht. Hij had rond zich volkse predikers verzameld, had een partij gesticht, gevormd door jonge, overtuigde en besliste moslims. De reputatie van deze beweging werd vlug verspreid over andere moslimlanden en met de grote moslim immigratiegolf naar Europa, blijft de invloed ervan zichtbaar in de Marokkaanse moslimgemeenschap in België. De bekende intellectueel Tariq Ramadan bezoekt regelmatig ons land, want hij is een conferencier die men graag uitnodigt, zowel door onze universiteiten als door Marokkaanse gemeenschappen, en hij wordt hoog gewaardeerd door de studenten die talrijk naar hem komen luisteren. In België, pleit deze beweging voor een actie deelname aan het sociale leven in het ontvangende land, maar dan wel met het behouden van de godsdienstige moslimidentiteit en met een poging om het morele leven te verbeteren in de omgevende samenleving. Hij is een spirituele en ideologische bron voor heel wat moslimverenigingen. Toch krijgen zij een beetje kritiek omdat zij het accent vooral leggen op de sociale en politieke inzet en niet op de eerste plaats op de godsdienstige zaken. Hun beweging is vooral actief in Brussel en in Antwerpen, maar ook in de moskeeën van Limburg. Men nodigt hen graag uit omdat zij een leemte vullen bij de jongeren.
  • Tabligh (Da’wa)
    Deze beweging is ontstaan in India door Muhammad Ilyas met de stichting van de vereniging voor de prediking (Geloof en Praktijk). Zij zijn tamelijk missionair. Zoals bij andere bewegingen, is voor hen het centrale punt de vernieuwing van de religieuze praktijk, de kennis van de Koran en de hadith, het gebed, de broederlijkheid met andere moslims en de soberheid. Hun manier van handelen bestaat erin de jongeren op te zoeken waar ze zich bevinden (de straat of de wijken), hen naar de moskee te brengen opdat ze de godsdienstpraktijk zouden hernemen en op hun beurt predikers worden. Zoals voor de moslimbroeders, zien de moskeeën hun werk als aanvullend van het hunne en deze predikers worden gemakkelijk ontvangen in de meeste moskeeën.
  • Salafii’s
    Dit is een neo-fundamentalistische beweging die zich ontwikkelde sinds de jaren 1990. Zij is actief in België.. Zij wordt gekenmerkt door haar geslotenheid tegenover de niet-moslim omgeving. Deze beweging legt het accent op de zeer strikte naleving van de regels en voorschriften van de islam (het dragen van de sluier b.v.). Het woord ‘salafii’ betekent ‘partijgenoten van de Profeet” en verwijst naar de letterlijke acties van de Profeet. Zo, bijvoorbeeld, aanvaarden zij het gebruik van de moslim rozenkrans (sibha of theswi) niet omdat de Profeet deze nooit zou gebruikt hebben. Alhoewel de meeste van de salafii zich erop concentreren om een moslim ruimte te hebben waar zij hun geloof kunnen beleven en uitoefenen op een zuivere wijze, is hun houding tegenover de westerse cultuur en haar samenleving negatief. Voor sommigen, is het woord ‘djihad’, de strijd tegen de vijanden van de islam, niet onbekend. Zij hebben zich reeds herhaaldelijk en in het openbaar uitgedrukt in België om te protesteren tegen één of andere anti-islam gebeurtenis, b.v. ter gelegenheid van de Deense tekeningen over de Profeet. Ook behoort de groep vrouwen die de ‘burka’ dragen (het aangezicht helemaal bedekt) in Maaseik (Limburg) tot deze beweging waarvan de mannen aangeklaagd werden te behoren tot een terroristische organisatie. Ook als deze beweging, in de Marokkaanse gemeenschap, erin slaagt enkele jongeren zonder toekomstperspectief aan te trekken, blijven het geheel van de verantwoordelijken van de Marokkaanse moskeeën wantrouwig en waakzaam en waarderen zij niet erg de al te strenge naleving van de voorschriften welke deze beweging voorstelt. Maar het is voor hen te moeilijk hun elk binnentreden in hun moskeeën te verbieden.

Perspectief

De meeste moskeeën bevestigen dat zij vriendschappelijke contacten van dialoog hebben met andere niet-moslim gemeenschappen, vooral dan met de christelijke gemeenschappen. Zij staan een openheid voor naar de omgeving en organiseren elk jaar een ‘opendeurdag’ waarop elke niet-moslim uitgenodigd wordt een bezoek te brengen en een uitleg te krijgen over hun manier om het moslimgeloof te beleven.

DOSSIER: de Islam in België (4)
door J. Geypens, mafr.
voor de Groep RENCONTRE,

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1982 / 993081

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License