missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Overwegingen van de Vasten 2018 – Ik geloof in de Kerk, één, heilig, katholiek 4

Oordeel en Vernieuwing

Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) – Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
donderdag 8 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

“Al de voornaamste, priesters en het volk maakten zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen… Uiteindelijk, was er geen redmiddel meer.” (1ste Lezing, 4de Zondag van de Vasten B, 2 Kr. 36, 14-23)

“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” (Evangelie Jo. 3, 14-21)

De profeten hebben de verwoesting van de tempel van Jeruzalem geïnterpreteerd en de ballingschap als een gevolg van de ontrouw van Israël aan zijn roeping. Ook Jezus heeft over de stad Jeruzalem geweend “Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt”. (Luc.. 19, 42)

De kerken en de religieuze huizen lopen leeg en velen verwerpen de Kerk als instelling. Zijn deze verschijnselen ook niet het gevolg van een lange historische ontwikkeling waarin de Kerk niet trouw was an haar zending en de wapens zegent, akkoorden heeft gesloten met dictators en het misbruik van de macht heeft toegelaten ?

Volgens een lange profetische traditie, heeft Jezus het gedrag van de religieuze gezagsdragers van zijn tijd veroordeeld. In dezelfde profetische taal brengt Paus Franciscus een oordeel over de misbruiken, de “ziekten” in de Kerk. Zij diagnostiek zou ons kunnen dienen voor een gewetensonderzoek gedurende de Vasten.

  • De ziekte van zich “onsterfelijk”, “onmisbaar” te voelen : overdreven activiteit, in het werk verdrinken en nalaten zich aan de voeten van Jezus te gaan neerzitten ; de mentale en spirituele “verstening”, de innerlijke sereniteit, de vitaliteit en de stoutmoedigheid verliezen.
  • De ziekte van de overdreven planning en van de ambtenarij ; de slechte coördinatie: de geest van levende verbondenheid en de ploeggeest niet beleven ;
  • “De “spirituele Alzheimer” ziekte : de heilsgeschiedenis vergeten : de persoonlijke geschiedenis met de Heer, zijn “eerste liefde”; de ziekte van de rivaliteit en van de ijdelheid ; wanneer de uiterlijke schijn en de ereonderscheidingen het eerste objectief van het leven worden; de existentiële schizofrenie : een dubbel leven leiden; het gebabbel en d achterklap; de onverschilligheid tegenover de anderen : alleen maar aan zichzelf denken en de oprechtheid verliezen en de warmte van de menselijke betrekkingen.
  • De ziekte van de opeenhoping : een existentiële leegte in zijn hart trachten te vullen, door de materiële goederen op te stapelen; De ziekte van de gesloten kringen, het behoren tot de groep wordt sterker dan die tot het Lichaam en tot Christus zelf. (Uit de toespraak van Paus Franciscus aan de Romeinse Curie, Kerstdag 2014)

Paus Franciscus beschuldigt niet alleen de misbruiken. Hij moedigt ons aan om de Kerk te zien en te beleven en om bij te dragen tot haar vernieuwing.

  • Ik zie met klaarheid dat wat de Kerk vandaag het meest nodig heeft dat is de bekwaamheid om de wonden te verzorgen en het hart van de gelovigen verwarmen, de nabijheid , de convivialiteit. Ik zie de Kerk als een veldhospitaal na een gevecht. Het is nutteloos aan een zwaargewonde te vragen of hij cholesterol heeft, of zijn suikergehalte te hoog is ! We moeten de wonden verzorgen. (Het interview met Antonio Spadaro SJ 21.09.2013)
  • Niemand mag uitgesloten worden van Gods barmhartigheid. De Kerk is het huis dat iedereen ontvangt en niemand weigert (Twitter 17, Maart 2016)
  • Een Kerk met verwondingen is in staat de verwondingen van de wereld van vandaag te begrijpen, en zich deze eigen te maken, ze in zichzelf te dragen, er aandacht aan besteden en te zoeken hen te genezen. Een Kerk met verwondingen stelt zich niet in het centrum op, vindt zichzelf niet volmaakt, maar zij plaatst in het centrum de enige die de wonden kan genezen en die als naam heeft : Jezus Christus. (Paus Franciscus, Santiago 16.01.2018)

Om na te denken :

  • Kunnen wij sporen vinden van die “ziekten” van de Kerk ook in ons persoonlijk leven en in onze gemeenschappen ?
  • Wordt onze kritiek van de Kerk gemotiveerd door een houding van cynisme en van pessimisme of is zij een uitdrukking van een ware liefde en van medelijden ?
We zijn dankbaar voor de Kerk, heilig en katholiek,
die zich altijd vernieuwt en ons nieuwe horizonten opent..

AEFJN www.aefjn.org - NAD www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 105 / 986459

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License