missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Oecumene

2de dag van de Gebedsweek voor de Eenheid

Zaterdag 19 januari 2019
zaterdag 19 januari 2019 door Webmaster
Thema van de week :

“ Zoek het recht en niets dan het recht “
(Deuteronomium 16,11-20 )Dag 2 : Uw ja zij ja, uw neen neen

Lezingen

Efeziërs 4,22-25 Want wij zijn elkaars ledematen
Matteüs 5,33-37 Wanneer je spreekt, zeg “ja” of “neen” :
Wat daar nog bij komt, is uit den boze.

Overweging

Onder geweld tegen medemensen verstaan we niet alleen fysiek geweld en diefstal maar ook roddel en misleidende geruchten. Door de sociale media kan men gemakkelijk overal leugens verspreiden. De ene, ook christelijke, geloofsgroep kan zo onwaarheden en vooroordelen over de andere in omloop brengen. Afkeer veroorzaakt door Fake News en vooroordelen, maakt dat mensen aarzelen om de waarheid te verdedigen. Ze zwijgen bij valse verklaringen en leugens die alleen angst willen zaaien.

Jezus zegt klaar en duidelijk: «Je ja zij ja en je nee zij nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze». Bedrog ondermijnt goede relaties tussen mensen en groepen, ook tussen Kerken. Oneerlijkheid ontwricht de eenheid in de Kerk. De brief aan de Efeziërs herinnert ons eraan dat wij op elkaar aangewezen zijn. Alleen als we als christenen oprecht en verantwoordelijk met elkaar omgaan, kan een hartelijke gemeenschap groeien. Dan is het niet de boze, maar de Heilige Geest van God die ons begeleidt.

Gebed

  Rechtvaardige God,
schenk ons wijsheid om te onderscheiden wat goed en kwaad is.
Laat eerlijkheid de stuwende kracht van ons hart zijn,
zodat wij de waarheid uitdragen.
Behoed ons voor het verspreiden van leugens.

Laat ons vrede en eenheid bewerken,
en de Blijde Boodschap aan iedereen verkondigen.
Dit vragen wij U, in naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 104 / 988348

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License