missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan

Audiëntie bij de Paus

Mafrome.org
maandag 11 februari 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Op vrijdag 8 februari waren wij uitgenodigd door de opvolger van Petrus voor een private audiëntie in het Vaticaan. De twee Algemene Raden, broeders en zusters van de twee congregaties, enkele provinciaals aanwezig voor de volgende ontmoeting met de Algemene Raad, ongeveer 80 personen in het totaal, waren aanwezig in de Clementina zaal om 11 uur.[/marron]

[bleu marine]Even na de intrede van de Paus in de zaal, heeft onze algemene Overste, Stan Lubungo, zich gericht tot de Heilige Vader met een woord van dank in naam van de twee congregaties.[/bleu marine]

Heilige Vader,

Wij, de Missionarissen van Afrika en de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, zijn zeer vereerd bij u te zijn vandaag. Dit jaar, gedenken wij de honderd vijftig jaren van onze stichting door Kardinaal Lavigerie in Algerije. Wij zeggen God dank voor al de genaden ontvangen gedurende die jaren. Wij zijn u zeer erkentelijk, Heilige Vader, een beetje tijd verleend te hebben om bij ons te zijn ondanks uw zeer gevulde agenda.

Wij loven God voor onze broeders en zusters die, sinds meer dan honderd vijftig jaren, het katholieke geloof gebracht hebben in talrijke Afrikaanse landen. Zij hebben ertoe bijgedragen een Afrikaanse clerus in te stellen en zij hebben talrijke Afrikaanse vrouwen-congregaties gevormd in verschillende landen. Vandaag zijn wij samen aanwezig in 41 landen, waarvan 22 in Afrika. Wij blijven verder werken met de lokale Kerk in dienst van dewelke wij werken in de parochies en in andere ministeries.

Wij hebben ons jubeljaar ingehuldigd op vorige 8 december, op het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, onder wiens bescherming onze Stichter onze twee Instituten geplaatst heeft. De inhuldiging heeft plaats gevonden in Tunesië waar kardinaal Lavigerie ook prelaat was. De vieringen van het afstuiten zullen plaats vinden op 8 december van dit jaar in Namugongo, het heiligdom van de martelaren van Oeganda.

Wij danken God. De inhuldiging van ons Jubileum is samengevallen met de zaligverklaring van de negentien martelaren van Algerije, onder wie vier van onze confraters die hun leven gegeven hebben in dienst van onze moslim broeders en zusters in het land van onze stichting.

Heilige Vader, in dit belangrijk Jubileum voor onze familie, vragen wij uw vaderlijke zegen voor onze twee Instituten en hun leden, waar zij ook zijn, terwijl wij trachten het charisma van onze Stichter levendig te houden.

Wij zijn gelukkig u een afbeelding van het houweel Manga van Burkina Faso aan te bieden [1]. Deze uitvinding van één van onze confraters in de jaren 50 is opgevat geweest voor het bewerken en het wieden van weinig diepe gronden. Dat stelt zo goed uw taak voor om de weinig diepe gronden van onze harten te bewerken en te wieden om er het Woord van God te zaaien.
Merci.

  Zusters Missionarissen van Onze Lieve-Vrouw van Afrika
Missionarissen van Afrika

Stan Lubungo

[bleu marine]Paus Franciscus heeft zich dan tot ons gericht :[/bleu marine]

Geliefde broeders en zusters,

Het is met een grote vreugde dat ik u ontvang in het kader van de viering van de 150ste verjaardag van de stichting van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika en de Congregatie van de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Uw algemene Oversten dankend voor de woorden die zij tot mij gericht hebben, wil ik u mijn hartelijke groet uitdrukken en mijn spirituele nabijheid, en zo langs u om, aan alle leden van uw Instituten, aanwezig in Afrika en in andere gebieden van de wereld. Merci aan u, voor de dienst van de missie van de Kerk, met passie en edelmoedigheid beleefd, in de getrouwheid aan de evangelische inzichten van uw gemeenschappelijke stichter, kardinaal Lavigerie.

In de loop van de laatste drie jaren, hebt ge u voorbereid om dit jubileum te vieren. Als leden van de grote “Lavigerie-familie”, zijt ge teruggekeerd naar uw wortels, ge hebt met dankbaarheid naar uw geschiedenis teruggekeken,om u de middelen te geven uw huidige inzet te beleven met een hernieuwde passie van het Evangelie, en om zaaiers van hoop te zijn. Samen met u, dank ik God, niet alleen voor de gaven die Hij geschonken heeft aan zijn Kerk door uw Instituten, maar ook en vooral, voor de getrouwheid van zijn Liefde die gij viert met dit jubileum. Moge dit jubileumjaar in u de zekerheid versterken dat “God trouw is, Hij die u geroepen heeft om in innige verbondenheid (“communio”) te leven met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer”[mauve fonce] (1 Kor. 1, 9)[/mauve fonce]. Moge uw toewijding, uw ministerie zo op een concrete wijze, in uw broederlijk samenleven en in uw verschillende engagementen, de getrouwheid van de liefde van God tonen en zijn nabijheid, om hoop te zaaien in het hart van degenen die gekwetst zijn, beproefd worden, ontmoedigd zijn, en die zich zo dikwijls verlaten voelen.

Geliefde vrienden, gij weet het : toen Mgr. Lavigerie, toen aartsbisschop van Algiers, geleid geweest is door de Geest om de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika te stichten, en dan die van de Zusters Missionarissen, had hij in zijn hart de passie voor het Evangelie en het verlangen dat het zou verkondigd worden aan allen, door zich “alles voor allen” te maken [mauve fonce](cf. 1 Kor. 9, 22)[/mauve fonce]. Om deze reden, zijn uw wortels getekend door de Missie ad extra; het zit in uw ADN. Zo, in het spoor van uw stichter, is uw allereerste bezorgdheid, uw heilige zorg, “dat vele van onze broeders leven zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap van Jezus Christus, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt, zonder een horizon van betekenis en van leven” [mauve fonce](Apostolische aansporing ‘Evangelii gaudium’, n. 49).[/mauve fonce]

Maar in het licht van de weg tot vandaag, doorlopen sinds uw stichting, weet gij dat de verkondiging van het Evangelie geen synoniem is van proselitisme ; zij is die dynamiek die ertoe leidt zich tot naaste te maken van de anderen, om met hen de gekregen gave te delen, de ontmoeting van liefde die uw leven veranderd heeft en u ertoe gebracht heeft ervoor te kiezen uw leven te wijden aan de Heer Jezus, Evangelie voor het leven en het heil van de wereld. Het altijd met Hem, door Hem en in Hem dat gij de missie beleeft. En daarom, moedig ik u aan uw blik gevestigd te houden op Jezus Christus, om nooit te vergeten dat de echte missionaris op de eerste plaats een leerling is. Neemt ter harte die bijzondere band te cultiveren die u met de Heer verenigt, door het luisteren naar zijn Woord, de viering van de Sacramenten en de broederdienst, opdat uw woorden en uw daden zijn aanwezigheid zouden tonen, zijn barmhartige liefde, zijn medelijden met hen naar wie de Geest u zendt en u leidt. Moge de viering van uw jubileum u zo helpen “nomaden voor het Evangelie” te worden, mannen en vrouwen die niet bevreesd zijn in de woestijnen van deze wereld te gaan en samen de middelen te zoeken om hun mensenbroeders te leiden tot aan die oase die de Heer is, opdat het levend water van zijn liefde al hun dorsten bevredigt.

Moge dit jubileumjaar ook bijdragen de broederlijke banden tussen u te ontwikkelen, want de verkondiging van het Evangelie kan maar beleefd worden ten koste van een werkelijke missionaire innige verbondenheid (“communio”). Met de kracht van de Heilige Geest, wees getuigen van deze hoop die niet ontgoochelt [mauve fonce](cf. Rom. 5, 5)[/mauve fonce], ondanks de moeilijkheden. In de getrouwheid aan uw wortels, wees niet bevreesd u op de wegen van de missie te wagen, om te getuigen dat “God altijd een nieuwheid is, die ons duwt om zonder ophouden te vertrekken en ons te verplaatsen over datgene heen dat ons bekend is, naar de periferieën en de grenzen” [mauve fonce](Apostolische aansporing ‘Gaudete et exsultate’, n. 135)[/mauve fonce]. Moge de Heilige Geest van u bruggenbouwers maken tussen de mensen. Daar waarheen de Heer u gezonden heeft, draagt ertoe bij een cultuur van de ontmoeting te doen groeien ; blijft de dienaars te zijn van een dialoog die, bij alle respect voor de verschillen, zich weet te verrijken met de verscheidenheid van de anderen. En ik bedank u heel in het bijzonder voor het werk dat gij reeds verwezenlijkt hebt in dienst van de dialoog met de Islam, met uw moslim zusters en broers. Door de stijl en de eenvoud van uw levenswijze, toont gij ook de noodzaak zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. Tenslotte, in het spoor van Kardinaal Lavigerie, wees, zaaiers van hoop, door alle actuele vormen van slavernij te bestrijden. Zoekt altijd dicht bij de kleinen en de armen te komen, bij de vrouwen en mannen die erop wachten in de periferieën van onze maatschappijen, erkend te worden in hun waardigheid, ontvangen te worden, beschermd, opgericht, begeleid, bevorderd en geïntegreerd te worden.

Met deze hoop, en u toevertrouwend aan de Heer, door de bemiddeling van de Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Afrika, geef ik u de apostolische Zegen, evenals aan al de leden van uw gemeenschappen, en ik roep de zegeningen van de God in over de vrouwen en mannen met wie gij het leven deelt, daar waar de Heer u gezonden heeft. En, als het u belieft, vergeet niet te bidden voor mij. Merci.

  Paus Franciscus,
8 februari 2019

[1

JPEG - 54.3 kB
Cadeau Houe-Manga

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 289 / 1148127

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License