missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Doodstraf – Afrika maakt vooruitgang

Africa in movimento: ultime notizie di rilievo
vrijdag 12 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]In 2018 werd het laagste aantal terechtstellingen genoteerd sinds minstens tien jaar, dat is een vermindering van een derde in verhouding met vorig jaar. Dat is wat het wereldrapport over de doodstraf aanduidt uitgegeven door Amnesty International, dat de terechtstellingen in de hele wereld heeft onderzocht.[/marron]


In het geheel, werden er 690 personen terechtgesteld in 20 landen, tegen 993 in 2017. Het gaat dus om een vermindering van 31 %. Het aantal veroordelingen vermindert eveneens, maar in een mindere mate: van 2.591 naar 2.531 veroordelingen.

Volgens de internationale NGO, hebben de meeste terechtstellingen plaats gevonden, in de orde, in China, in Iran, in Saudi Arabië, in Vietnam en in Irak. Eens te meer, zo leggen de verslaggevers van het rapport uit, werd het grootste aantal gevangenen ter dood gebracht in China. Maar het is onmogelijk nauwkeurige cijfers te verkrijgen betreffende de toepassing van de doodstraf in het land want de gegevens worden beschouwd als Staatsgeheim. Daarom, zo onderstreept het rapport, sluit het cijfer van minstens 690 personen die ter dood gebracht werden in de wereld niet de duizenden terechtstellingen in die plaats zouden gevonden hebben in China.

Als men China uitsluit, dan hebben 78 % van al de terechtstellingen in de wereld plaats gevonden in vier landen: in Iran, Saudi Arabië, Vietnam en Irak. Nochtans, Iran en Irak noteren een sterke vermindering van het aantal terechtstellingen.

Het past te noteren dat in december laatstleden, op de algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 121 Staten (een aantal zonder voorgaande) gestemd hebben voor een wereldmoratorium van de doodstraf, en slechts 35 landen hebben zich tegengesteld.

I[marron]n deze positieve wereldcontext, gaat Afrika vooruit en de situatie lijkt belovend[/marron]. In het algemeen, is de doodstraf nog zeer verspreid op het continent, maar men doet er heel wat minder. In 2018, zijn 39 % van de ter doodveroordelingen in de wereld uitgesproken geworden in Afrika, maar slechts 67 zijn ook uitgevoerd geweest in vijf Afrikaanse landen, ’t is te zeggen minder dan 10% van het wereldtotaal. Het is enkel in Zuid Soedan dat de terechtstellingen vermeerderd zijn (7 in 2018), maar Somalië blijft de slechtste beul met 13 gevallen.

Over het geheel van het continent, is het aantal ter dood veroordelingen overgegaan van 1280 naar 997, ook al was er een vermeerdering van 78 % in Egypte (van ten minste 402 in 2017 tot ten minste 717 in 2018). Voor Amnesty, is de oorzaak hiervan gebonden aan de houding van de Egyptische gezagsdragers van massieve ter dood veroordelingen uit te spreken “als gevolg van zeer onrechtvaardige processen, gegrond “bekentenissen” afgedwongen onder de foltering en bij onregelmatige politieondervragingen”. Gelukkig, in het gebied van de Sahel-Sahara, is het aantal veroordelingen neergestort op een spectaculaire wijze, door over te gaan van 878 naar 212 tussen 2017 en 2018, meer bepaald dankzij een sterke daling in Nigeria.

Van de 55 landen die lid zijn van de Afrikaanse Unie (UA), hebben 19 de doodstraf afgeschaft voor alle misdaden. De laatste Staten die de doodstraf hebben geschrapt in hun strafcode zijn Rwanda in 2007, Burundi en Togo in 2009, Gabon in 2010, de Republiek Congo en Madagaskar in 2015, Benin in 2016 en Guinee in 2017.

Verder, worden 17 landen beschouwd als abolitionisten “in de praktijk” daar zij geen enkele ter dood veroordeelde persoon meer hebben geëxecuteerd sinds tenminste tien jaar. Dat neemt nochtans niet weg dat die landen straffen blijven uitspreken, zoals Algerije (1 in 2018), Marokko (10), Tunesië (12), Mauritanië (3), Siërra Léon (4), Tanzania (4) en Zambia (21).

Verder, zijn er nog 15 Afrikaanse landen die beschouwd worden als niet abolitionisten omdat zij definitieve straffen voorschrijven voor de misdaden ban gemeenschappelijk recht.

  Marco Simoncelli

[bleu marine] Bron : [/bleu marine] 11 avril 2019


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 161 / 1158786

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License