missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feest van Onze Lieve Vrouw van Afrika

30 APRIL
zaterdag 27 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu]Het feest van Onze Lieve Vrouw van Afrika wordt elk jaar gevierd op 30 april. Dit feest is een plechtigheid in Noord Afrika en, zoveel is zeker, een hoge plechtigheid voor al de Missionarissen van Afrika.[/bleu]

Maria, band tussen de islam en het christenheid

Laten we, ter gelegenheid van dit feest van Onze Lieve Vrouw van Afrika, de ontmoeting beleven tussen moslims en christenen !

We worden uitgenodigd een beter samenleven te bevorderen rondom de figuur van de Maagd Maria, want zij brengt christenen en moslims van alle horizonten samen.

[bleu marine]Interessant te weten ![/bleu marine]

Vierendertig (34) maal vermeld, is Maria de enige vrouw vernoemd in de teksten van de Koran, vooral in de sourat (19) Maryam, die haar naam draagt en helemaal aan haar is gewijd, en hierbij het gedetailleerd verhaal van de Maria Boodschap, van het Bezoek en van de maagdelijke geboorte van de profeet Jezus vermeldt…

In die hoedanigheid maakt Maria deel uit van de vrouwen die als volmaakt worden beschouwd in de moslimtraditie.

Dit aanzienlijk statuut dat aan Maria wordt toegekend in de Koran en in de Hadith heeft haar een belangrijke plaats laten verwerven in het hart van de moslims die zich uitdrukt in verschillende aspecten van de mariale verering door deel te nemen aan de bedevaarten en aan de feestdagen gewijd aan Maria.

Inderdaad, zij biedt aan de moslims het voorbeeld van de vrome en nederige vrouw. Haar godsvrucht en haar deugdzaamheid worden het embleem zelf van het geloof in God. Wat van haar een model maakt voor degenen die streven naar de graad van morele volmaaktheid en spirituele voltooiing. Zij symboliseert voor de moslims de vroomheid, de toevlucht tot God, de gehoorzaamheid aan zijn woord, de bekwaamheid van stilte en luisterbereidheid, en het vreedzame aanvaarden van het goddelijk decreet (gezien zij geen teken of bewijs gevraagd heeft bij de verkondiging van het nieuws) en het geduld; wat haar toegelaten heeft een sterk band te ontwikkelen met haar Schepper.

Maria geeft zo gestalte aan het model volgens de Koran van de volmaakte gelovige.

Maria wordt zeer verheven geacht dankzij haar vroomheid en haar zuiverheid. Inderdaad, de moslims verlenen haar een belangrijk statuut want zij is in de ogen van de islam de meest volmaakte onder alle vrouwen die geweest zijn en die zullen geschapen worden die zoveel goddelijke aandacht gekregen hebben.

Overigens, de naam Maria is tamelijk frequent bij de moslimvrouwen (symbolische naam).

Dat is de reden waarom de moslims dikwijls bedevaarten ondernemen en naar mariale heiligdommen komen zoals Onze Lieve Vrouw in Algiers, in Fátima in Portugal, in Spanje, in Lourdes, in Irak en in Egypte…

Zo vertegenwoordigt Maria een figuur van de uitwisseling en van de ontmoeting die gemeenschappelijk blijft voor de christelijke en de moslim tradities waarin zij het archetype belichaamt van de voorbeeldige gelovige die zuiver van natuur is en vrij van alle zonde..

Uiteindelijk, past het te zeggen dat de Maagd Maria toelaat de band te leggen tussen de islam en het christendom.

Zij mag beschouwd worden als trouwe dienares van God in de beide godsdiensten en als centrale figuur van de continuïteit tussen de moslim en de christelijke overleveringen.

__5__

Zie het volledige artikel [bleu]« Marie pour les musulmans »[/bleu] van Cherine Cherni (Tunis) :

  • op Eglise d’Algérie :
  • op GRIC :

__5__

De Coördinatie van JPIC-ED van het Generalaat van de Missionarissen van Afrika in Rome heeft teksten voorbereid voor de viering van de Mis van de plechtigheid.
[bleu marine] Hier is de vertaling in het Nederlands [/bleu marine] : Eucharistieviering – Onze Lieve Vrouw van Afrika {PDF}


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 232 / 1125356

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License