missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

“FAMILIEBANDFEEST“ te Varsenare !

6 september 2009
donderdag 22 oktober 2009 door Zr Cecilia Trypsteen
Bij de Missionarissen van Afrika te Varsenare kwamen op 6 september Zusters, Broeders, Paters, familieleden en vrienden samen voor het jaarlijkse Bandfeest van de eerste zondag van september.

Het prachtige weder lokte veel mensen naar de extra grote tent opgesteld op het voetbalplein, waar de kleurige vlaggen zachtjes wapperden als een speciale welkomstgroet aan alle genodigden.

De tent was versierd met veel kunstige panelen, die de lof zongen van de 16 nieuw gewijde Witte Paters en de 5 nieuw geëngageerde Witte Zusters, alsook van de Missionarissen die tot op vandaag hun apostolaat in Afrika voortzetten.

Het feest werd ingeleid met een Concelebratie van alle tegenwoordige priesters en opgeluisterd door het Zangkoor “Cantemus Domino”uit de Sint-Mauritiusparochie van Varsenare.

Het thema “ ZIE IK MAAK ALLES NIEUW ”

stond achter het altaar in paneelvorm. Onder de concelebranten bemerkten we Pater Provinciaal Bartsch Detlef en Pater André Simonart, overste van de Belgische sector van de Witte Paters ging voor.. Zijn homilie werd toegejuicht, alsook zijn sprekend woordje op het einde van de viering.

We luisterden naar een getuigenis van pater Marc De Vos, die meewerkt aan de vorming van de studenten in Burkina Faso. De uiteenzetting over de huidige toestand bij de Witte Zusters door de Regionale Overste, Hélène Verstappen, was kort en krachtig. Zij kreeg een daverend applaus. We kregen eveneens een lofwoord te horen van pater Benno Baumeister, die tot nu toe provinciaal was in Midden Afrika, zijn studies gedaan had te Heverlee en zo Nederlands sprak.
 

Jonge mensen brachten, tijdens de offerandeprocessie, aarde en brood, water en wijn, bloemen en licht aan als teken van onze verbondenheid met elkaar. Een speciale gedachtenis voor onze overleden Zusters, Broeders en Paters, familieleden en bewoners van “Avondrust”, maakte iedereen heel stil. Een doorlopende fotopresentatie van de overledenen sinds het bandfeest van verleden jaar, riep veel mooie herinneringen op en flikkerende rode lichtjes deden hen herleven, terwijl de wierookstokjes, met emotie aangemaakt, getuigden van intens medeleven en dank voor al wat zij voor ons en voor de Afrikanen betekend hebben in hun leven..

Tot verwondering van velen was er ook een “ROOS VAN JERICHO”, die, na het begieten met water, haar blaadjes onthulde en haar bloempjes toonde als symbool van Eeuwig Leven!


Na de viering maakte het aperitief de tongen los. Iedereen was enthousiast over de mooie viering en de kontakten met zeer veel mensen waren deugddoend. In een recordtempo waren de meer dan driehonderd mensen, die voor de maaltijd hadden ingeschreven, bediend en tevreden. Het was een heuglijke dag, die velen nog willen herbeleven. De ‘Altijd prijs tombola’ kende zo een groot succes, dat velen geen gelegenheid meer hadden om een lotje te bemachtigen.

Het is dankzij de vrijgevigheid van onze mensen dat het "Project" voor de vorming van Afrikaanse Witte Paters kan verwezenlijkt worden en in die zin een steun betekent van onzentwege voor de Missionaire Kerk van Afrika.

Ook de jongeren verdienen een bloemetje. Ze stonden er heel bedreven om met het spel “Bollo Smito” de missies wilden steunen.
 

Aan allen die meewerkten aan het welslagen van dit bandfeest:
EEN GROTE DANK.
Cecile Trypsteen (W.Z)

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1177 / 1076344

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License