missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Gebed en poëzie

Tweespraak :
stem van mijn ziel - stem van God-Ik zal

Huub OOSTERHUIS, Kom bevrijden
vrijdag 8 april 2011 door F. Lambert
Wat ben je donker, mijn ziel,
Wat ben je onrustig in mij.
Psalm 42
  Mijn ziel

Ik weet me geen raad met de wereld
ik weet me geen raad met mezelf
Ik weet me geen raad met jou.
Wat ben jij voor een god?
Ben je almachtig of niet?
Waarom grijp je niet in?

God Ik-zal

Mijn raad is dat ik geloof
in de vrijheid van mensen
dat ik mijn hoop stel op mensen:
dat zij kiezen wat goed is.
Ik heb ze vrijgemaakt
om het goede te doen.
Ik heb geen andere macht
dan de goedheid van mensen.
Daarom grijp ik niet in.

Mijn ziel

Dus jij bent niet almachtig?

God Ik-zal

Mensen denken ’almachtig’
mensen noemen mij ’god’
maar ik ben die ik ben
en even machtig
als mensen goed zijn.

Mijn ziel

Maar dan is alles verloren
naar willekeur moorden de mensen.

God Ik-zal

Ze zijn geschapen tot vrijheid,
met een hart dat voorvoelt
wat recht is en wat onrecht.

Mijn ziel

En dat noem je vrijheid?

God Ik-zal

ja, dat noem ik vrijheid.

Mijn ziel

je bent een lieve schat,
maar zo naïef waarom
heb je ons vrij geschapen?

God Ik-zal

Omdat ik vriendschap wou,
gelijkwaardige liefde.

Mijn ziel

Maar kijk dan wat gebeurt:
vijandschap en haat.

God Ik-zal

Ik zie wel wat gebeurt.
Ik hoor het bange schreeuwen
der ganse creatuur,
de noodkreet der verdrukten.
Maar ook wat nog niet is
zie ik, voor mijn ogen:
hun komende bevrijding,
dat zij tot vrijheid groeien,
dat zij elkaar bevrijden
en doen leven.
Ik weet wat ooit zal zijn.
Mensheid naar mijn beeld
is nog maar pas begonnen.

Mijn ziel

Maar kijk toch wat wij doen:
onze vrijheid gebruiken
om elkaar te doen sterven.
Hoe lang nog kun je dit aanzien?

God Ik-zal

Werd ooit een land in één dag geboren,
een huis gebouwd in drie dagen?
Wie temt met één vuistslag de zee?
Wie oogst op de dag van het zaaien?

Mijn ziel

0 God, verhef je, en maak je sterk
maak je sterker dan ooit.
Wees in mij
vrijheid, hart, verstand, volharding.
Wees nieuw begin in mij,
god in mensen.

God Ik-zal

Ik zal er zijn, is mijn naam.
Liefde geworden in mensen,
in mensen god zal ik zijn.

Mijn ziel

Maar ook het kwade duurt,
woekert voort als onkruid,
nestelt in ons hart.

God Ik-zal

Tot in het derde en vierde geslacht
zal het dóórzieken. het kwaad.
Zeker, maar niet noodlottig,
gevaarlijk, maar niet ondelgbaar.
Maar liefdes kracht en ontferming
zal duren duizend geslachten.
Zevenmaal komt de wraak,
zeven maal zeventig komt mijn ontferming.
Ik zal er zijn, in allen
die zich ontfermen over elkaar,
de aarde dienen en hoeden,
de chaos keren. Vrees niet.

Ik zal er zijn, in mensen.

Mijn ziel

En de doden, zo talrijk
als zandkorrels aan het strand van de zee
de doden, als tranen vergoten?
De doden, vergaan in de aarde,
als tranen versteend in de grond?

God Ik-zal

Zij liggen gezaaid
als graan in de aarde,
zij zullen opstaan,
wuivende schoven
een nieuwe morgen.

Mijn ziel

je zet de woorden zo mooi
op een rijtje, je zegt ze zo mooi
ben jij het ook die ze doet?

God Ik-zal

Ik ben het die ze zegt.
Wij zijn het die ze doen.
De aarde zal het aanschouwen.

Ref : Huub OOSTERHUIS, Kom bevrijden,
Kampen 2010 p. 205-209.
Uitg. Ten Have
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 426 / 987580

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License