missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De christelijke getuigenis in een multireligieuze wereld

zondag 17 juli 2011 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr., Webmaster

De oecumenische Raad van de Kerken, de pontificale Raad voor de interreligieuze dialoog en het evangelisch Wereldverbond (die samen 90 % van de christenen in de wereld vertegenwoordigen) hebben, na 5 jaren overleg, het huidige document uitgewerkt, dat een geheel van aanbevelingen wil zijn om de christelijke getuigenis in de wereld te begeleiden.

Het is de eerste maal sinds de 16de eeuw (sinds de Hervorming) dat het geheel van de vertegenwoordigers van de christelijke wereld ertoe komt met één stem te spreken.

Het document begint met eraan te herinneren dat “de zending deel uitmaakt van de essentie zelf van de Kerk” en dat “de verkondiging van het Woord van God, evenals de getuigenis aan de wereld, essentieel zijn voor elke christen”.

Het preciseert daarna dat de sociale diensten, zoals de opvoeding, de gezondheidszorg en de humanitaire hulp, integraal deel uitmaken van die zending. Het uitbuiten van de armoede, van de zwakheid van iemand anders wordt beschouwd als een tegen-getuigenis en wordt duidelijk verworpen, evenals het gebruik maken van het geweld of van de dwang.

Het is van groot belang de andere culturen te respecteren en de dialoog te bevorderen met mensen van een andere geloofsovertuiging.

Tenslotte, worden de christenen aangemoedigd te bidden voor het welzijn van alle vrouwen en mannen, hun eigen religieuze identiteit te verstevigen en zich geen verkeerde voorstelling te maken van de geloofsovertuigingen van iemand anders (Cathobel)

Olav Fykse Tweit, secretaris van de oecumenische Raad van de Kerken zei bij de voorstelling van dit document dat de christenen, in het verleden, al te dikwijls tegen de naastenliefde hebben gezondigd. De christelijke Kerken belijden nu dat niemand ertoe mag gedwongen worden zich te bekeren.

Kardinaal Jean-Louis Touran zei dat “de christelijke Kerken de plicht hebben de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen, maar ook van met de anderen in dialoog te treden. Wij hopen dat de verantwoordelijken van de moslimgodsdienst op de hoogte zullen gebracht worden van ons document.


Het Document lezen...

Word - 31.5 kB
DOSSIER van de Groep Ontmoeting
G.Verbist, mafr.
JULI 2011
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 386 / 986518

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License