missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Februari 2012

Bijvoegsel Nuntiuncula – nr. 671
maandag 27 februari 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- Mooie getuigenis van een gelovige

Abou Diouf, voormalig president van Senegal, moslim, beschouwt zich als de geestelijke zoon van Léopold Sédar Senghor, de eerste president van Senegal. Diouf is vandaag de algemene secretaris van de Organisatie van de Francofonie.

Enkele uittreksels van een gesprek met Christophe Chaland, in het tijdschrift ‘Panorama’ :

“Als men wortels heeft, dan heeft men vleugels. Men moet trachten hogerop te gaan!”… “We moeten, over onze confessionele verschillen heen, gemeenschappelijke en universele waarden hebben om samen te leven.”

“De godsdienst hoort tot het sociaal domein. Maar zij moet de openbare burgerlijke instellingen niet beïnvloeden. De verschillende godsdiensten kunnen samen stappen zetten. Zelfs op geestelijk vlak. Herinner u Pater Teilhard de Chardin, die zei ‘alles wat stijgt convergeert’. Op voorwaarde dat niet geraakt wordt aan het dogma, aan de eredienst, aan de ritussen. Ten slotte, in de wereldlijkheid, zoals we deze opvatten, aanvaarden we dat er mensen zijn die niet geloven.”

De kwestie van de godsdienstvrijheid is een heikel punt voor de islam.

“Dat weet ik. Ik heb het er moeilijk mee, wanneer ik zie dat men in sommige landen de praktijk van andere godsdiensten niet begunstigt.”

“Sinds het begin van mijn huwelijk, (zijn echtgenote is pratikerend katholiek) leest mijn vrouw elke dag de Bijbel. Ik ken heel de Bijbel. Ik ken ook de Koran, zoveel is zeker. Mijn wortel, dat is de Koran. Ik praktiseer mijn godsdienst. Ik doe mijn vijf dagelijkse gebeden, ik doe zelfs facultatieve gebeden. Maar als men wortels heeft, dan heeft men vleugels! Men moet trachten hogerop te gaan.” “ Elke daad die ik stel, stel ik nadat ik gebeden heb . En nadat ik deze daad gesteld heb, dan ben ik in staat van genade. Ik zeg dit in alle nederigheid: mijn successen schrijft ik toe aan God. Alle. Voor mislukkingen, beschouw ik dat ik niet op de hoogte was van de zending die God me heeft toevertrouwd.”

“De universele waarden funderen onze gemeenschappelijke menselijkheid. En we moeten deze allen te samen bewerkstelligen.” “ Een theocratische maatschappij kan niet functioneren in de moderne wereld.”

Ik leef vanuit de hoop ! Ik ben een pessimist van de rede maar een optimist van de wil en van het geloof. Ik hou van de triptiek die men terugvindt in de christelijke teksten: het geloof, de hoop en de liefde. Dat gaat samen. Per slot van rekening zal het licht het halen op de krachten van de duisternis.” In mijn pantheon, met Abraham, Christus, Mahomet en anderen, is er de Maagd Maria en de heilige Theresia van Lisieux.”

(juni 2011)
 

- Egypte

– De universiteit van Al-Azhar, het hoogste moslim gezag van Egypte, maar ook het sunnitische gezag dat de grootste invloed heeft in de wereld, heeft onlangs een document uitgegeven waarin zij de noodzaak onderstreept de godsdienstvrijheid te respecteren , evenals de vrijheid van opinie, van wetenschappelijk onderzoek en van artistieke creativiteit. De nadruk wordt gelegd op de noodzakelijkheid van een harmonie tussen de princiepen van de charia (de Moslimwet) en de fundamentele rechten van de mens. Dat is een expliciete erkenning van de waarde van het handvest van de Verenigde Naties over de rechten van de mens . “Wij wensen dat de Grondwet gefundeerd zou zijn op het burgerschap.” Volgens de jezuïet Samir Khalil Samir, onderstreept dit document de openheid die voorgestaan wordt door de nieuwe rector, Ahmad El Tayyeb (benoemd in 2010), oud-student van de Sorbonne, die een gematigde islam ondersteunt.

(Cathobel. 27.01.12)
 

- De weg van de innerlijke omvorming

Elkeen heeft zijn eigen innerlijke weg en elke innerlijke weg is uniek… Deze innerlijke weg is het enig noodzakelijke waarvoor we op deze wereld gekomen zijn… Het komt erop aan te luisteren naar zijn hart (qalb), zoals men het in het soufisme zegt (het soufisme is een geestelijke tak van de islam). Een spreekwoord zegt: “Daar waar uw hart zich bevindt, sla daar uw tent op”.

Dat is de reden waarom de soufis de meditatie beoefenen… gevoed door de aanroeping: “Er bestaat geen andere werkelijkheid dan de goddelijke Werkelijkheid”… Door de meditatie, leren we geleidelijk af te meten wat relatief is en we stellen dat dan weer op de plaats die past… Geleidelijk aan, gaat zich dan een gevoel van vrede vestigen…

(Faouzi Skali, in ‘Het tegenover elkaar staan van de harten’)
 

- Het creationisme

In de USA, zouden 72% van de protestantse pastores de evolutie-theorie verwerpen. En 46% van hen denken dat de Aarde ongeveer 6000 jaar geleden ontstaan is. Deze enquête werd gedaan bij 1000 protestantse pastores die verantwoordelijk zijn voor een parochie. Het creationisme staat werkelijk goed aangeschreven bij de Amerikaanse protestanten.

(Cathobel)
 

- Protestantisme

– De Eerwaarde Guy Liagre , voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk van België, werd algemeen secretaris benoemd van de Conferentie van de Europese Kerken (CEE/KEK). In juni 2012 zal hij de Eerw. Viorel Ionita opvolgen.

(Cathobel)
 

- Een juiste houding

De Koran leert zich rechtvaardig te tonen in de relaties met de niet-moslims.

  • 16:125 - “Roep op de weg van uw Heer met wijsheid en een mooie aansporing. Discussieer zo goed mogelijk met hen. Maar de Heer kent degenen die afdwalen van zijn weg en hij kent degenen die goed geleid worden.”
  • 29:46 – “Discussieer alleen op een beleefde manier met degenen die het boek hebben, behalve met degenen onder hen die onrechtvaardig zijn. Zegt: Wij geloven in wat men ons geopenbaard heeft en aan wat men aan u geopenbaard heeft. Onze God is enig, dezelfde als de uwe en wij zijn hem onderdanig.”
  • Evangelie: Mat. 7, 12
  • N.T.: 1 Petrus 3, 13-16.
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 212 / 987580

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License