missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Geinteresseerd ?

woensdag 19 september 2007 door Webmaster

MEER TE WETEN KOMEN
OVER ONZE LEVENSSTIJL

Geboeid door de Missionarissen van Afrika?

- Als je je geroepen voelt tot een levenslange inzet in Afrika als antwoord op Gods uitnodiging te getuigen van de Blijde Boodschap...
- als je een passie hebt voor Afrika, een vreemde cultuur wil ontdekken en in een kleine internationale gemeenschap wil leven...
- als je bereid bent je comfort op te geven, je land en familie te verlaten om een onbekend avontuur te beginnen...

dan stellen wij de volgende stappen voor
als voorbereiding op dit engagement:

 

 1. eerste kennismaking:  
  - je volgt een opleiding van twee jaar in een gemeenschap van Missionarissen van Afrika in eigen land;
  - je verdiept je geloof en motivatie, je ontdekt het gebed in gemeenschap en verdiept je roeping;
  - verder studeer je wijsbegeerte, andere menswetenschappen, Bijbel, kerkgeschiedenis en liturgie.
 2. geestelijk jaar (novitiaat):  
  - het geestelijk jaar gaat door in één van onze internationale centra in Afrika (Zambia of Burkina-Faso) en maakt je tot lid van de Missionarissen van Afrika;
  - de nadruk ligt hier vooral op gebed en bezinning en op een diepere kennis van het charisma van onze stichter en onze Sociëteit door studie, gemeenschapsleven en sociaal dienstbetoon.
 3. stage:  
  - de derde stap breng je door in een parochie in Afrika als lid van een gemeenschap van Missionarissen van Afrika gedurende een periode van twee jaar;
  - je ontdekt een vreemde cultuur, leert een nieuwe taal en doet een concrete ervaring op van missionair engagement.
 4. theologie:  
  - de laatste stap bestaat uit een cyclus van drie jaar studies theologie en missiologie in een van onze internationale vormingshuizen (Abidjan, Jérusalem, Kinshasa of Nairobi);
  - je engageert je ook in pastoraal werk en tenslotte word je door de missionaire eed lid voor het leven van de Missionarissen van Afrika.

Zou u graag enkele jaren van uw leven aan de Missie wijden ?

We willen u even de formule van associatie voorstellen :

- Een geassocieerd, lid van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika is een leek of een priester die zich engageert om met zijn leven en werk bij te dragen aan de zending van de Kerk volgens de geest en de wetten van de Sociëteit.
 
- De Sociëteit, van haar kant, waarborgt zo iemand, vooraleer hij zich engageert en naar Afrika vertrekt, een stage van minstens 6 maanden in een van haar huizen om zijn roeping te testen en een geestelijke en missionaire voorbereiding door te maken.
 
- In Afrika, leeft de geassocieerde in een gemeenschap van de Missionarissen van Afrika en neemt er deel aan het apostolisch leven zoals ieder ander lid van de Sociëteit.

Hoe word je Zuster Missionaris van O.L.Vrouw van Afrika?

Om te beginnen wordt er van je verwacht :

- dat je van Afrika houdt en dat je bereid bent om een andere taal te leren,
- dat je bereid bent te leven en te werken in een andere cultuur en haar zo veel mogelijk je eigen te maken,
- dat je bereid bent je land en familie te verlaten en te gaan naar ’het land dat God je wijzen zal’.

Als je die bereidheid hebt :


De Congregatie stelt aan degene die het verlangen uitdrukt Zuster Missionaris van O.L.Vrouw van Afrika te worden een vormingsweg voor die haar, geleidelijk, zal leiden tot de volledige gave van zichzelf aan Christus voor de Missie.
 1. Het postulaat geeft aan de jonge kandidaten de gelegenheid elkaar en de congregatie te leren kennen gedurende twee jaar.
  Zij hebben allen een apostolaat buiten huis. Zij krijgen ook hun vorming in de schoot van deze communiteit, ook initiatie tot het gebed, het communiteitsleven, eveneens de geschiedenis van de Congregatie.
 2. Het Noviciaat is een voorbereiding tot het eerste engagement.
  Het wordt beleefd gedurende een jaar en half in een interculturele communiteit in Afrika
  Deze woestijnervaring vraagt een diepgaand "LUISTEREN" naar de Geest om hun roeping te bevestigen en zo Christus te volgen Zijn Missie te behartigen in de congregatie wat een totale overgave vraagt.
  Op het einde van deze etappe spreken de novicen hun eerste geloften uit.
 3. De etappe van het tijdelijk engagement duurt 6 tot 9 jaar.
  Deze tijd geeft aan de jong geproféste haar religieuze missionaris roeping te beleven in dienst van kerk en Afrika.
  Gedurende deze etappe of na het "engagement voor altijd" stelt de congregatie voor aan de zuster Bijbel of theologie te studeren.
 4. Het Junioraat groepeert de jong geproféste zusters van alle nationaliteiten die zich voorbereiden hun "Engagement voor altijd" uit te spreken.
  Het duurt 3 maanden en gaat door in Rome. Het is een tijd tot herbronning van het religieus en missionarisleven, alsook een maatstaf om de kwaliteit van de voorbije jaren te overlopen.
 5. De eeuwige geloften worden over het algemeen uitgesproken in het land van herkomst.
Ik heb mezelf tot "alles voor allen" gemaakt,
omdat ik aan de God van allen heb gezegd:
"Ik ben geheel de Uwe".

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2431 / 1160419

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Wie zijn wij ?Congo en Zuid-Soedan: neen tegen (...)   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License