missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerië

Een Algerijnse spreekt ons over Paus Franciscus

RELAIS P.B. MAGHREB N°23 – Oktober 2014
dinsdag 7 oktober 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Alleen een grote mijnheer is in staat nederig te worden[/marron]

[vert] Stel uzelf voor, als ’t u belieft. [/vert]

Mijn naam is Nacira, ik ben een Algerijnse, ik heb mijn studies in de rechten gedaan en werk in de administratie.

[vert] Welke zijn uw eerste herinneringen betreffende de christenen ? [/vert]

Het is door bemiddeling van mijn vader dat ik over hen heb horen spreken : toen hij klein was studeerde hij in een zawiya (een Koranschool) die in die tijd van de naastenliefde leefde, maar de giften voor de zawiya waren zeldzaam ; toen zorgden de priesters ervoor levensmiddelen en kleren te vinden voor de kinderen van de zawiya. Mijn vader heeft me vele dingen verteld over die priesters zonder ooit iets slechts te zeggen over hen ! Ziedaar waarom in mijn hoofd een priester iemand is die goed is… en dat terwijl ik geen enkele christen gekend heb vóór mijn 30 jaar !

[vert] Wie was de eerste christen die ge ontmoet hebt ? [/vert]

Mijn lerares Frans : Odile, en daarna, haar echtgenoot Dominique. Dat zijn geen priesters maar leken die werken aan het herstel en de wederopbouw van de Onze Lieve Vrouw van Afrika basiliek in Algiers. We zijn vrienden geworden ! En na dit koppel heb ik religieuzen ontmoet… maar ik begreep niet te best welke hun functie was, noch hoe ik hen moest aanspreken.

[vert] Nu werkt ge samen met hen als vrijwilligster ? [/vert]

Ik hou regelmatig, sinds vier jaren, de dienst gaande in het diocesane huis van Algiers, maar reeds eerder verleende ik diensten : administratieve stappen, boodschappen, enz. En, in het kader van Caritas, hebben ik lessen Arabisch en geschiedenis gegeven aan kinderen van migranten. Ik doe graag iets voor hen die in nood zijn, voor de armen, ook omdat het diocesane huis me veel heeft bijgedragen ! Het is daar dat ik P. Francis gekend heb van de Witte Paters en we hebben samen veel gepraat !

[vert] Wanneer hebt ge horen spreken van het bestaan van de “paus” ? [/vert]

Vroeger interesseerde me dat niet. Van tijd tot tijd hoorde ik wat de andere paus (Benedictus XVI) zei… Maar dat liet me onverschillig. Daar ik moslim ben wijdde ik daar niet veel aandacht aan.

Maar paus Franciscus, sinds hij zijn eerste toespraak gehouden heeft, heb ik gezien dat hij zeer nederig was. Maar dat is niet gemakkelijk, alleen de groten kunnen dat doen. Bovendien heeft hij een grote functie, maar niet iedereen weet zo maar grootheid en nederigheid met elkaar te verbinden. Hij had de keuze tussen deze twee houdingen en hij heeft dicht bij allen willen zijn. De Paus is iemand van degenen die alle materiële en morele middelen tot hun beschikking hebben, en hij heeft ervoor gekozen met de armen te zijn, met de misprezenen, met degenen die er nood aan hebben.

[vert] Is er een woord of een gebaar die u bijzonder geraakt heeft ? [/vert]

Hij is de clandestiene migranten tegemoet gegaan te Lampedousa om hen te zien, en dat terwijl de autoriteiten, vanwaar die migranten zijn voortgekomen, zich niet met hen bezig houden, maar de Paus is hen gaan bezoeken. Hij heeft ook gezegd dat de Kerk openstaat voor iedereen : degenen die God kennen, degenen die Hem niet kennen… iedereen is welkom om, misschien, een mogelijkheid te hebben om God te benaderen. Hij heeft niet gesproken terwijl hij de personen verwerpt : de Paus heeft de deuren opengelaten voor heel de wereld en voor iedereen. Iedereen kan deel uitmaken van die Kerk. Hij heeft gezegd dat elke godsdienst waar is in het hart van wie erin gelooft. Paus Franciscus is tegen geen enkele godsdienst. En toen hij de voeten van een moslim vrouw gewassen en gekust heeft in de gevangenis, dan is dat het bewijs dat de Paus al de mensen respecteert. De Paus heeft niet geweigerd dat gebaar te stellen terwijl hij een moslim vrouw voor hem zag. Dat is omdat hij iedereen respecteert. Hij hecht belang aan elke persoon zoals hij of zij is.

[vert] Wist ge dat de paus in het Vaticaan de president van Palestina en de president van Israël heeft bijeengebracht om te bidden voor de vrede ? [/vert]

Als hij dat gedaan heeft dan heeft hij meer gedaan dan vele Arabische moslim leiders die helemaal niets hebben gedaan. De Paus heeft tenminste getracht iets te doen door God te bidden, want de Paus doet niets zonder aan God te denken.

[vert] Gij zijt een moslima, hoe komt het dat geen een zo verheven beeld hebt van een christen ? Sommigen van uw oulema’s (geleerden) zeggen dat de christenen niet naar het paradijs gaan, zelfs als zij goed zijn… [/vert]

Die bewondering is niet tegengesteld aan mijn geloof ! Alleen God weet wie Hem behaagt en wie Hem verwerpt. Ik zie dat de Paus, volgens mijn princiepen, het respect verdient want hij is coherent tussen wat hij zegt en wat hij doet. Ik evalueer de Paus op die manier ; welke ook uw godsdienst zij, wanneer gij het goede doet aan anderen, welke ook hun godsdienst is, hun ras, enz., dan zijt ge een grote mijnheer.

[vert] Wanneer ge de Paus van aangezicht tot aangezicht zou kunnen ontmoeten, wat zou ge hem dan zeggen ? [/vert]

Alleen maar : “Ik respecteer u en ik hou veel van u !”


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 218 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License