missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Zaligverklaring van de 19 martelaren van Algerije

zaterdag 22 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[vert]Als ge het nog niet gelezen hebt, zult ge al wel gehoord hebben… De dag en de plaats van de zaligverklaring van de 19 martelaren – onder wie 4 van onze confraters – werden bepaald op 8 december 2018 in Oran (Algerije). Ziehier het afschrift van de brief van de bisschoppen van Algerije die de gebeurtenis aankondigt.[/vert]

Beste broeders en zusters,

Wij hebben het genoegen u de zeer nabije Zaligverklaring aan te kondigen van onze 19 broeders en zusters martelaren. Deze zal plaats vinden op zaterdag 8 december 2018, plechtigheid van een groot Maria feest, in het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Santa Cruz in Oran, en zal voorgegaan worden door Kardinaal Becciu, Prefect van de Congregatie van de Belangen van de Heiligen.

Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Santa Cruz

De tijd is kort om ons voor te bereiden om in de Kerk, samen met al onze vrienden, op de genade van deze gave van de Hemel.

Deze beslissing, wat betreft de plaats van de viering, is de vrucht van een lang onderscheid maken. Als de keuze van een viering buiten Algerije, enige tijd, is kunnen opkomen, als een goede oplossing, want de gelukzaligen behoren tot de universele Kerk en tot de wereld. Geleidelijk is het opgedrongen voor ons, uw broeders bisschoppen, dat deze viering alleen maar in Algerije kon plaats vinden, het land waar zij hun leven hadden gegeven. Paus Franciscus heeft ons, een jaar geleden, hiervoor aangemoedigd. De geraadpleegde Algerijnse vrienden hebben ons dat eveneens met nadruk doen begrijpen. En de algemene oversten van de 8 religieuze congregaties, die onlangs met ons samenkwamen in Rome, gingen eveneens in die richting.

Het totale begrip van Mr. de Minister van Religieuze Aangelegenheden voor de betekenis van deze zaligverklaring voor onze Kerk en voor het land evenals de toelating van de gezagsdragers van het land om deze viering te organiseren in het land, hebben ons bevestigd in deze keuze. We hebben eveneens begrepen dat het verkieselijker was dat de viering zou plaats vinden vooraleer het land officieel zou beginnen met de presidentiële verkiezingscampagne. De beschikbaarheid van Kardinaal Becciu heeft 8 december vastgelegd. Maar wij ontvangen hem als een genade.

De viering in het Heiligdom van Santa Cruz is een keuze voor een bescheiden ceremonie naar de maat van onze Kerk, opdat deze zo goed mogelijk in overeenstemming zou zijn met de roeping van onze Kerk waarvan onze gelukzaligen een mooi icoon worden. Zij zal zoveel mogelijk deze van onze Algerijnse vrienden van onze martelaren samenbrengen die het zullen wensen. Zij zal in haar dankzegging al de mannen en vrouwen in het land opnemen, die, zoals zij, hun leven hebben gegeven, in getrouwheid aan hun geloof, aan het geweten en aan hun land.

In deze voorwaarden, zal het aantal deelnemers aan de ceremonie beperkt zijn. Maar wij zullen de gelegenheid hebben, in de dagen en weken die zullen volgen, zowel in het land als daar buiten, dankmissen te organiseren. De ceremonie zal gefilmd worden en misschien, zo hopen we toch, rechtstreeks uitgezonden worden. Er is een ploeg geplaatst rond Mgr. Jean-Paul Vesco voor de goede praktische realisatie van de viering.

Laten we samen onze harten voorbereiden voor dit feest. Goed in innige verbondenheid. Uw broeders bisschoppen.

  Woensdag, 12 september 2018

De bisschoppen van Algerije

+ Paul Desfarges, Aartsbisschop van Algiers
+ Jean-Paul Vesco, Bisschop van Oran
+ John Mac William, Bisschop van Laghouat-Ghardaïa
P; Jean-Marie Jehl, Administrator van Constantine en Hippone

Rondom Christus op het Kruis, de 19 martelaren van Algerije

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 266 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License